Bakterije koje proizvode struju

Istraživači sa univerziteta King Abdullah (KAUST) traže načine da detoksifikuju otpadne industrijske vode, koje su tople i slane, a tokom kojih bi se istovremeno generisala električna energija. U tom procesu koriste bakteriju sa zanimljivim sposobnostima, a koje mogu da prenose elektrone koji se nalaze izvan njihovih ćelija, te da prežive ekstremne temperature, i salinitet vode.

PCPress.rs Image

Pažnju naučnika privukle su bakterije koje kroz ćelijsku membranu ne prenose jone, već najmanje čestice sa električnim nabojem – elektrone. Radi se o elektrogenim mikroorganizmima koji dobijaju elektrone iz reakcije mlečne kiseline sa vodom, pri čemu nastaju sirćetna kiselina i ugljen-dioksid. Elektroni se kroz membranu prenose uz pomoć proteina koji su slični hemoglobinu. Kada se elektroni nađu na spoljašnjoj strani ćelijske membrane, stvara se statički elektricitet, a da bi od njega postao dinamički potreban je nekakav provodnik, na čemu stručnjaci sa King Abdullah univerziteta upravo i rade.

U istraživanju su koristili kisele vode koje su uzete iz Crvenog mora, a da bi proizveli prototipe mikro ćelija koje bi obavljale elektrolizu, za takozvanu MECs tehnologiju. Ovakve vode u Crvenom moru su najbolje mesto da se pronađu ekstremofilske bakterije, organizmi koji uspevaju u ekstremnim uslovima koji bi uništili većinu živih organizama na planeti, a poput saliniteta većeg od 25%, te temperature veće od 46°C. MECs tehnologija se zasniva na mikro ćelijama (MFC), te ima sposobnost da organske materije iz otpadnih voda oksidiše, te generiše elektrone koje potom prenosi na pozitivnu elektrodu.

Pročitajte i:  Na Internacionalnoj svemirskoj stanici otkrivena bakterija-mutant

PCPress.rs Image

Istraživači sa londonskog Imperial koledža došli su na jednu drugu zanimljivu ideju, koja takođe uključuje bakterije, te proizvodnju električne energije. Naime, oni su napravili materijal koji podseća na zidne tapete, a koji se ponaša kao solarna ekološka baterija, te solarna ploča. Oni su uz pomoć štampača na materijal „odštampali“ mikroorganizme koji mogu da vrše fotosintezu, takozvane modro-zelene bakterije, a materijal se sastoji od karbonskih nano-cevi koje se ponašaju kao provodnici. Tako „odštampane“ bakterije nastavljaju da vrše fotosintezu, te stvaraju male količine električne energije, koje bi mogle da budu dovoljne za rad malog digitalnog sata ili LED lampe.

Izvori: Semiconductor Engineering, Architect

Facebook komentari: