ERP 2024

Biće teže dobiti gotovinski kredit u 2019.

Popravljanje kućnog budžeta uz gotovinski kredit biće teže izvesti sledeće godine. Narodna banka Srbije naložila je bankama da od 1. januara postupaju po novim pravilima odobravanja kredita. Šta se tačno menja i koliko je to dobro za korisnike kredita?

gotovinski kredit novac u ruci pcpress.rs

Gotovinski kredit je mnogim građanima način da izađu iz finansijskog problema. Ipak, uslovi koji su bili do sada nisu više aktuelni. Narodna banka je naložila bankama da skrate rokove na koje daju gotovinske kredite. U okviru tog procesa propisuje se skraćivanje perioda otplate prvo na osam godina, a zatim 2021. na najviše šest godina, dok je za autokredite rok osam godina.

Što se tiče mogućnosti zaduženja, ono ne može biti veće od 60 odsto primanja (plata ili penzija). Kako prenosi RTS, gotovinski krediti su ove godine sa 400 milijardi dinara sustigli stambene i na taj način doneli veliku zaradu bankama.

Gotovinski kredit najpopularniji proizvod banaka

Gotovinski kredit je dobio na popularnosti sa smanjenjem kamata i produženjem roka otplate i do 12 godina. Na ovaj način građani su imali manju ratu, dok je banka više zarađivala na duži rok. Narodna banka smatra da je to potencijalni problem, pa je reagovala uvođenjem strožijih uslova kreditiranja:

“Premda je ocenjeno da odstupanje učešća ukupnih kredita u bruto domaćem proizvodu pokazuje trend oporavka, ali da je i dalje ispod svog dugoročnog trenda, primetno je zatvaranje jaza u pojedinim segmentima kredita sektora stanovništva, što ukazuje na prisutan rizik u ovom segmentu kreditiranja i nalaže primenu ciljanih mera kojima bi se ograničio ovaj rizik bez neželjenih posledica na ukupnu kreditnu aktivnost.”

Ipak, to ne znači da je kreditiranje na više godina zabranjeno, ali su uvedeni mehanizmi kako banke to ne bi radile često. Naime, banke će biti u obavezi da umanje svoj kapital za celokupan neotplaćeni iznos glavnice sve do konačne otplate kredita. To je pre svega doneto kako bi se izbegao veliki broj rizičnih kredita koje građani nisu u stanju da plate. Ako se prisetimo, Svetska kriza se i desila zbog olakog davanja kredita u Americi. Možda je zabrinutost opravdana, jer se opet priča o novoj ekonomskoj krizi koja će pogoditi svet.

Izvor: RTS

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,