ERP 2024

Big data i poslovna izveštavanja kroz DCIM alat

Pravovremeno, sofisticirano i automatizovano izveštavanje u realnom vremenu značajan je faktor upravljanja data centrima. Ono doprinosi i pomaže u poboljšanju dostupnosti, efikasnosti i pouzdanosti IT infrastrukture. Pored toga, kroz proces pametnog izveštavanja i obaveštavanja pomaže se korisnicima da pravovremeno predvide probleme pre nego što se pojave, i optimizuju svoje IT okruženje da ih prevaziđu.

PCPress.rs Image

Softverski alati za upravljanje infrastrukturom data centra (Data Center Infrastructure Management – DCIM) u osnovi se koriste za efikasnije korišćenje resursa energije, hlađenja i prostora. Dobro implementirano DCIM softversko rešenje znatno poboljšava dostupnost i otpornost fizičke infrastrukture i IT opterećenja koja podržavaju. Međutim, mnogo toga se promenilo pošto su DCIM paketi postali uobičajeni skupovi alata. Vlasnici i menadžeri data centara suočavaju se s novim izazovima i zahtevima, kao što su ekspanzija data centara na ivici, ispunjavanje ciljeva korporativne održivosti i odbrana protiv sajberpretnji. Poseban izazov predstavljaju geografski raspršene lokacije koje su često bez posade i rade u režimu „ugašenog svetla” (Lights out). Istovremeno, najnoviji tehnološki razvoj EcoStruxure IT DCIM rešenja u oblaku, kompanije Schneider Electric, nudi nove mogućnosti korisnicima. Time su znatno olakšani upravljanje i kontrola svih lokacija.

EcoStruxure kao osnova sistema

EcoStruxure IT DCIM sistem pojednostavljuje implementaciju nove opreme i upravljanje data centrima, bez obzira na količinu inventara i lokacija, optimizuje operacije i održavanje kroz analitiku i nove digitalne usluge pametnog izveštavanja. Ovo softversko rešenje obezbeđuje podatke i alate neophodne za podršku integraciji s postojećim aplikacijama za upravljanje i nadgledanje, sistemima upravljanja zgradama (Building Management System – BMS) i sistemima za praćenje električne energije (Electrical Power Monitoring System – EPMS).

Pročitajte i:  Vertiv: UPS nove generacije

Na taj način postiže se centralizovana softverska arhitektura koja objedinjuje širok spektar informacija, uz mogućnost automatizacije izveštavanja o stanju kritične infrastrukture, aktuelnim trendovima po pitanju kapaciteta, bezbednosti ili potrošnje električne energije. Simulacija uticaja daje indikaciju problema ili potencijalnih problema sa aktivnom snagom i konfiguracijom hlađenja u slučaju kvara. Opcija simulacije uticaja se koristi za simulaciju kvara, tj. otkaza komponenti, kako bi korisnik utvrdio da li je dizajn dovoljno jak da odgovara zahtevima infrastrukture u stvarnom svetu. Izveštaj dobijen iz simulacije sadrži listu opreme u modelu data centra na koju bi simulirani kvar uticao, uključujući opis vrste uticaja koji bi kvar imao, kao što su gubitak napajanja ili redundanse.

Pored toga što ovakav način simulacije može doprineti u identifikovanju grešaka u postavci i povezivanju opreme, izveštaji dobijeni ovim simulacijama mogu biti iskorišćeni i prilikom najave radova na nekom od infrastrukturnih elemenata data centra.

Nezavisno od proizvođača opreme

Rad IT opreme, bilo u primarnom data centru ili udaljenoj IT lokaciji, zavisi od stabilne električne energije, dovoljne ventilacije (ili aktivnog hlađenja), kao i bezbedne lokacije koja je zaštićena od neovlašćenog pristupa ili izlaganja drugim fizičkim pretnjama. Ovi faktori znače da je za pouzdanu i kvalitetnu IT instalaciju potrebno praćenje i upravljanje infrastrukturnom opremom DCIM softverskim alatima. Na kraju krajeva, ne možete efikasno upravljati nečim što se ne vidi. EcoStruxure IT softver pruža tu daljinsku vidljivost u kombinaciji sa senzorima i kamerama uređaja i okoline.

Pročitajte i:  ENEL PS: Modernizacija i pouzdanost data centara

Vizuelizacija i predstavljanje prikupljenih podataka menadžmentu ili operativnom timu za upravljanje data centrima veoma su važni. EcoStruxure IT DCIM u oblaku inkorporira standardizovane izveštaje za analizu kapaciteta rek ormara, inventara, raspoloživog rek prostora (Rack unit – RU), korišćenje servera, korišćenje energije, radnih naloga i druge. EcoStruxure ITE platforma omogućava olakšan uvid u stanje server-sala rasprostranjenih na više različitih lokacija kroz automatizovan sistem prilagođenih izveštaja i pruža sve relevantne informacije u određenom trenutku ili u realnom vremenu.

PCPress.rs Image

Ovakav način pružanja usluga DCIM sistema kroz arhitekturu zasnovanu na oblaku, namenski je izgrađen za hibridna IT okruženja data centara. Arhitektura koja ne zavisi od proizvođača opreme (Vendor-agnostic) pruža novi standard za proaktivne uvide u kritičnu opremu koja utiče na operativnost i dostupnost IT sistema. Kroz izveštaje u realnom vremenu koji sadrže preporuke o merama koje se mogu preduzeti radi optimizacije performansi infrastrukture i ublažavanja rizika, EcoStruxure ITE platforma znatno pomaže u poboljšanju dostupnosti, efikasnosti i pouzdanosti IT infrastrukture.

Svi podaci na jednom mestu

Prednost EcoStruxure IT platforme je u tome što se svi prikupljeni podaci koji sadrže metrike s nadgledanih IT ekosistema slivaju u zajedničku bazu podataka i čine ogromno jezero podataka (Data lake), kako ga mi u Schneider Electric-u zovemo. Ovakva baza podataka je izgrađena zahvaljujući ogromnoj instalacionoj bazi fizičkih uređaja koji se nadgledaju (UPS, klimatizacija, PDU-ovi, transformatori…) i korisnika koji su povezani.

Pročitajte i:  Pridružite se nagrađivanom partnerskom programu kompanije Vertiv!

Tu spadaju podaci koji sadrže kritične pokazatelje performansi infrastrukture i statusa opreme, i koriste se da EcoStruxure IT platforma kroz proces pametnog izveštavanja i obaveštavanja pomogne korisnicima da predvide probleme pre nego što se pojave i optimizuju svoje IT okruženje.

Kako jezero podataka raste, raste i sposobnost sistema da daje kvalitetnije preporuke i izveštaje za unapređenje i optimizaciju infrastrukture, proaktivno održavanje, otklanjanje ranjivosti, a samim tim i smanjenje troškova.

Preporuke za unapređenja

Schneider Electric EcoStruxure IT platforma je zahvaljujući implementiranim tehnologijama veštačke inteligencije (AI), mašinskog učenja i tehnikama upravljanja velikim podacima (Big data) u stanju da koristi ove anonimne podatke za izgradnju modela performansi, otkrivanje do sada neviđenih šablona, pravljenje boljih proizvoda i identifikaciju optimalnih operativnih praksi.

Potreba za „očima i ušima” na svim lokacijama data centara znači potencijalno hiljade senzora i uređaja za praćenje ambijentalnih uslova koji izveštavaju o statusu i daju alarmna obaveštenja. „Oluje” alarma mogu preplaviti korisnike i rezultirati u propuštenim kritičnim obaveštenjima i izgubljenom trudu. EcoStruxure IT cloud rešenje pomaže korisnicima da prevaziđu sve navedene izazove.

Korisna adresa: Se.com/rs/sr

Autor: Dušan Ćirić, Product Application Engineer – Secure Power

Facebook komentari: