Biti il’ ne biti: Excel funkcija IF!

Svaki, iole napredniji, Excel korisnik došao je u situaciju da treba da ispita neki uslov a da zatim, u zavisnosti od toga da li je ispunjen, prikaže neku vrednost ili izračuna rezultat, odnosno navede odgovarajuću alternativu. U ovu svrhu najčešće koristimo funkciju IF, ali postoje još neke funkcije koje mogu da budu od koristi…

Sintaksa ove funkcije:

IF (<uslov>;<ishodište1>[;<ishodište2>])

Prvi argument je logički uslov, drugi je rezultat ukoliko je on ispunjen a treći, opcioni argument, je rezultat ako nije. Kao logički uslov možemo da navedemo poređenje dva broja, dva stringa, funkciju… Bitno je samo da on vraća vrednost tačno (TRUE) ili netačno (FALSE). Rezultat može da bude bilo koji broj, string ili formula…

Na primer, ako želimo da uporedimo vrednosti dve ćelije možemo da napišemo sledeću formulu:

=IF(B1>B2;”X je veće od Y”;”X nije veće od Y”)

Pošto je X(B1) jednako 1, a Y(B2) iznosi 2, ova funkcija vraća tekst „X nije veće od Y“

Pročitajte i:  Soptveni formati u ćelijama Excel izveštaja
PCPress.rs Image

Šta bi bilo ako želimo da proverimo i da li X i Y imaju jednake vrednosti? U tom slučaju uvodimo višestruko grananje, odnosno umesto drugog ishodišta napisaćemo još jednu formulu koja sadrži IF funkciju:

=IF(B1>B2;”X je veće od Y”;IF(B1=B2;”X i Y su jednaki”;”Y je veće od X”))

PCPress.rs Image

Pored funkcije IF, za poređenje uslova koriste se i funkcije AND, OR, XOR i NOT. One porede jedan ili više uslova. Funkcija AND, ako su ispunjeni svi uslovi, vraća vrednost TRUE; u suprotnom vraća vrednost FALSE. Funkcija OR ima istu sintaksu, ali da bi vratila tačnu vrednost zahteva da bude ispunjen bar jedan od uslova. Funkcija XOR je „ekskluzivni OR“ i vraća vrednost TRUE samo kada je tačan jedan od uslova, a ne i oba. Funkcija NOT se koristi za „negaciju“ nekog uslova.

Sintakse ovih funkcija su:

AND (<uslov1>;<uslov2>;…;<uslovn>)

OR (<uslov1>;<uslov2>;…;<uslovn>)

XOR (<uslov1>;<uslov2>;…;<uslovn>)

NOT (<uslov>)

Na primer, ako želimo da ispitamo da li je X=1 i Y=2, možemo da napišemo formulu:

Pročitajte i:  Vraćanje traženog opsega: Excel funkcija OFFSET

=IF(AND(B1=1;B2=2);”X je 1, Y je 2″;”Jedan od dva uslova je netačan”)

PCPress.rs Image
Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *