BIZIT plus

BIZIT 2021 – anketa o radu od kuće

Dome, radni dome

PC Press organizuje veliko istraživanje o radu i učenju od kuće, postignutim rezultatima i očekivanjima za budućnost. Anketiramo poslodavce, zaposlene, učenike i studente, a ujedno im pružamo mogućnost da dobiju besplatnu kotizaciju za učešće na stručnom skupu BIZIT 2021.

 Rad od kuće

Odgovorom na nekoliko jednostavnih pitanja daćete nam mogućnost da sagledamo ovu složenu problematiku i predvidimo promene u paradigmi rada i učenja koje nas očekuju u budućnosti.

Rezultati ovog istraživanja, zajedno sa podacima prikupljenim na druge načine, biće prezentovani na konferenciji BIZIT, 4. novembra 2021. godine, u okviru panela “Dome, radni dome”.

Anketa je anonimna, ali imate mogućnost da navedete svoju e-mail adresu, u kom slučaju ćete dobiti punu kotizaciju za elektronsko praćenje konferencije BIZIT 2021. Adresa će biti korišćena isključivo da bismo Vam dostavili parametre za pristup konferenciji i neće biti povezana sa odgovorima na pitanja koja ste dali.

Izaberite Vašu opciju za popunjavanje ankete:

Facebook komentari: