Excel iz prakse: Sopstveni tipovi podataka

Tradicionalni Excel poseduje samo dva tipa podataka: tekst i brojeve. Svi ostali (datum, vreme, procenat…) su samo specijalno formatirani brojevi. Sada se spisak širi tipovima Geography i Stocks.

PCPress.rs Image
Novi tip podataka je kreiran

Nove opcije i mogućnosti

U drugoj polovini 2019. godine Microsoft je u Excel dodao nove tipove podataka: Geography i Stocks. Prvi, za zadati pojam, nudi obilje geografskih odrednica dok drugi pruža podatke o akcijama na berzi. U najavi je i mnoštvo novih, a od skoro korisnici popularne Microsoft 365 pretplate mogu da kreiraju i sopstvene tipove podataka.

PCPress.rs Image
Podaci o hemijskim elementima

Radi demonstracije ove funkcionalnosti, sa adrese en.wikipedia.org/wiki/List_of_chemical_elements preuzeo sam listu hemijskih elemenata iz periodnog sistema. Uvezao sam je u Excel pomoću Power Query‑ja (Data / Get Data / From Other Sources / From Web), a zatim izvršio nekoliko jednostavnih transformacija kako bih dobio detaljan pregled hemijskih elemenata. Svaki red u tabeli predstavlja poseban hemijski element, a u kolonama su opisane njegove karakteristike: atomski broj, simbol, naziv elementa, etimologija imena, grupa, perioda itd.

PCPress.rs Image
Kreiranje novog tipa podataka

Pre kreiranja novog tipa podataka najpre treba selektovati sve kolone. Zatim u Transform traci treba izabrati opciju Create Data Type (slika 2). Otvoriće se prozor u kome je najpre potrebno zadati naziv novog tipa podataka (Data Type Name) a zatim izabrati kolonu iz tabele, koja će prikazivati osnovne podatke o njemu (Display Column) ‑ pogledajte sliku 3.

Pročitajte i:  Excel stilovi
PCPress.rs Image
Osnovne informacije o novom tipu podataka

Nakon što potvrdimo unos pojaviće se tabela elemenata predstavljena kolonom koju smo prethodno izabrali. Ako kliknemo na nju videćemo pri dnu ekrana kratak opis, što predstavlja sažetak ostalih kolona koje će nam biti na raspolaganju prilikom rada sa novim tipom podataka.

Ako zatvorimo Query Editor (opcija Close&Load) Excel će automatski kreirati novi radni list u kome je prikazana lista hemijskih elemenata. Kao i kod tipova Geography i Stocks, klikom na odgovarajuću ikonu, desno od one za otvaranje padajućeg menija filtera, moguće je dodati novu kolonu koja sadrži neki od podataka koji su deo izvornog upita. Na taj način pored simbola možemo da dodamo naziv, atomsku težinu, grupu itd.

PCPress.rs Image
Primena novog tipa podataka

Sopstveni tipovi podataka mogu da budu veoma korisni. Njihova poslovna primena počiva na mogućnosti da se u Excel, u vidu novih tipova, preuzmu podaci od značaja za organizaciju. Na primer, ako uvezemo tabelu sa kadrovskim podacima na osnovu imena i prezimena zaposlenog moći ćemo da preuzmemo datum rođenja, datum zaposlenja, godine radnog staža, stručnu spremu i sve druge potrebne podatke. Mnoge obrade se tako mogu bolje strukturirati i kasnije lakše koristiti.

Pročitajte i:  Excel funkcije VLOOKUP i HLOOKUP

Autor: Slavko Vujnovi

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,