BIZIT seminar: Kako se pripremiti za uspešan biznis transfer?

Da bi tranzicija bila uspešna osnivači i naslednici, pre svega, treba da kvalitetno i otvoreno komuniciraju o svim aspektima prenosa kompanije na naslednike. To dakle podrazumeva adekvatne pripreme i to pripremu kompanije, pripremu osnivača, pripremu naslednika pa na kraju i pripremu menadžmenta (ukoliko u kompaniji postoji profesionalni menadžment).

PCPress.rs Image

U formalnom smislu, a kao rezultat komunikacije, osnivači i naslednici bi mogli da pristupe pisanju i potpisivanju porodičnog protokola.

Šta je porodični protokol?

Porodični protokol je dokument koji teži da na sveobuhvatan način reguliše prava, obaveze i odgovornosti članova porodice u odnosu na porodični biznis a čija sadržina uključuje ciljeve i vrednosti porodice; organe putem kojih se ostvaruje delovanje i način i delokrug rada tih organa; obrazovanje članova porodice; politika zapošljavanja članova porodice; politika dividendi; plan prenosa upravljanja i vlasništva (takozvani plan nasleđivanja), način rešavanja spornih situacija (na primer medijacija), i tako dalje.

BIZIT Seminar 2021

Svrha porodičnog protokola je razvoj kulture poverenja i transparentnosti; stvaranje okvira da se porodični biznis nesmetano razvija bez obzira na dinamiku porodičnih odnosa; definisanje principa za procesa planiranja sukcescije to jest prenosa upravljanja i vlasništva u porodičnom biznisu, sa jedne na drugu generaciju ili napuštanje poslovanja prodajom; ustanovljavanje načina komunikacije u cilju sprečavanja (to jest smanjenja rizika) sukoba unutar porodice i negativnog uticaja koje takvi sukobi mogu da imaju na razvoj i opstanak porodične kompanije.

Iako su u svetskoj praksi porodični protokoli poznata i zastupljena kategorija, postavlja se pitanje zašto su kad nas, još uvek, retki u praksi? Moguće da odgovor leži u tome da većina vlasnika porodičnih kompanija nikada nije ni čula za porodične protokole niti je upoznata sa mogućnostima koje pružaju.

Autor teksta: Milovan Zvijer, advokat

PCPress.rs Image

Biografija predavača

Milovan Zvijer ima preko deset godina iskustva u savetovanju domaćih i stranih lica u M&A poslovima i drugim oblicima prenosa poslovanja. Nakon rada u jednoj od najvećih advokatskih kancelarija u Beogradu, sa trojicom prijatelja i kolega osnovao je Four Legal.

Na predstojećem BIZIT seminaru koji se održava 21. aprila pod nazivom “Iskrene priče o (ne)uspehu” i koji organizujemo u saradnji sa Adižes institutom, Milovan će govoriti na temu “Plemenite namere i manje plemenite posledice”.

PCPress.rs Image

Promena formata učestvovanja

Svi učesnici koji iskoriste mogućnost rane prijave za prisustvo uživo na BIZIT seminaru, mogu do 18. aprila da promene format učestvovanja i umesto uživo izaberu online praćenje, uz povraćaj dela novca od uplate. Učesnici koji se u ranom periodu prijave za online praćenje mogu kasnije promeniti status i uzeti prisustvo uživo uz doplatu i pod uslovom da bude mesta u sali Kluba poslanika. Prijavite se već danas i ostvarite značajne popuste na cenu kotizacije.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,