ERP 2024

BIZIT seminar: Mogući modeli biznis transfera

Postoji nekoliko modela biznis transfera. Na temelju prikupljenih informacija i razgovora sa drugim vlasnicima, konsultantima, članovima porodice i budućim naslednicima, potrebno je odabrati najbolji model prenosa poslovanja.

PCPress.rs Image

Cilj prikupljanja informacija i savetovanja sa uključenim stranama je predviđanje mogućih pozitivnih i negativnih posledica kojim će odabrano rešenje uticati na život vlasnika preduzeća i svih uključenih u ovaj proces. Ključna pitanja na koja je potrebno dati odgovor su:

Na koga preneti poslovanje?

Moguća rešenja biznis transfera su: prenos vlasništva na članove porodice ili prodaja preduzeća. Bez obzira na prenos vlasništva, postoji mogućnost da vlasnik preduzeća i dalje bude aktivno uključen u operativno upravljanje preduzećem, u zavisnosti od potreba poslovanja i spremnosti novog većinskog vlasnika. Moguća rešenja prenosa operativnog upravljanja su:

a) prenos na članove porodice i

b) angažovanje profesionalnog menadžera.

Koliki se deo u vlasništvu prenosi?

Postoji nekoliko mogućnosti: zadržavanje većinskog udela, zadržavanje manjinskog udela u preduzeću ili prenošenje vlasništva i rukovođenja u celosti. Od te odluke zavisi budući način poslovanja preduzeća i način formiranja vlasničkog i upravljačkog tela u preduzeću.

Pročitajte i:  BIZIT Plus Seminar: Uobičajeni strahovi kupaca i kako ih prevazići

Šta nakon biznis transfera?

Ovo pitanje je od ključnog značaja za budućnost vlasnika. Čak i ako vlasnik odluči da zadrži značajan udeo u preduzeću, moguće je da više ne želi da bude uključen u svakodnevne operativne aktivnosti, ali da i nadalje ima uticaj na poslovanje kroz vlasnički udeo u preduzeću. Bez obzira na odabir modela biznis transfera, važno je osvestiti moguće pozitivne i negativne posledice odluke o odabranom modelu, odrediti osobe koje trebaju uključiti u razgovor na temu prenosa od samog početka, definisati vremenski rok kada bi prenos poslovanja formalno trebalo da se dogodi i koje su pripreme potrebne za uspešnu realizaciju.

Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo potražiti odgovore na drugom BIZIT seminaru o biznis transferu u privatnim kompanijama 11. marta u Klubu poslanika u Beogradu. Seminar, koji organizujemo u saradnji sa Adižes institutom i Borisom Vukićem, neće biti snimljen, tako da je lično prisustvo jedini način da čujete predavanja i ostvarite kontakt sa predavačima. Prijavite se već danas i ostvarite značajne popuste na cenu kotizacije.

Pročitajte i:  BIZIT Plus seminar Kontekst prodaje – Predstavljamo predavače – Branko Đaković

Autor: Dr Mirela Alpeza

Facebook komentari: