Top50 Glas publike

BIZIT seminar: Poslovni aspekti (ne)adekvatne primene GDPR-a

Drugi blok predavanja na BIZIT seminaru pod naslovom „GDPR – digitalna prava i obaveze” bio je određen za temu poslovnih aspekata (ne)adekvatne primene regulative o zaštiti podataka o ličnosti.

PCPress.rs Image

Zlatko Petrović je ispred Ministarstva pravde govorio o načinu na koji se državni organi pripremaju za primenu regulative i istakao značaj koji seminari ovakvog tipa imaju za bolje razumevanje novina koje donosi regulativa.

PCPress.rs Image
Bogdan Ivanišević, BDK advokati

Bogdan Ivanišević, advokat iz firme BDK Advokati, govorio je o primeni GDPR-a na kompanije u Srbiji i kako firme mogu da izbegnu zamke kršenja ove regulative. On smatra da je neophodno utvrditi koje nadzorno telo može izreći administrativnu novčanu kaznu, kao i može li ta odluka biti priznata i izvršena u Srbiji. Na ovo pitanje nema jasnih odgovora, i pred pravnicima je dug period tumačenja i rasprave o novoj regulativi, smatra Ivanišević. On kaže da su najveće zamke to što ne postoji stvaran način da se unapred zna da li je postupak koji neka firma vodi u skladu sa regulativom ili ne.

Pročitajte i:  PC Press video: Anonimnost na Internetu ne postoji, Nevena Ružić, Fondacija za otvoreno društvo
PCPress.rs Image
Igor Vulje, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Hrvatska

Ispred Agencije za zaštitu osobnih podataka iz Hrvatske, govorili su Igor Vulje i Sanja Silaj Zeman, koji su pokušali publici da približe način na koji se u Hrvatskoj pripremaju za primenu GDPR-a. Igor Vulje je svoje izlaganje usmerio na objašnjavanje kriterijuma procene pri odlučivanju o izricanju upravne novčane kazne prema Opštoj regulativi o zaštiti podatka. Prema njegovim rečima, nije za svako kršenje apsolutno nužno izreći novčanu kaznu, ali za svako kršenje se mora odrediti određena sankcija. Kriterijumi na osnovu kojih se procenjuje kazna jesu priroda, težina i trajanje kršenja, uzimajući u obzir opseg i svrhu obrade podataka, kao i štetu koju su pojedinci pretrpeli. Sanja Silaj Zeman je govorila o specifičnostima primene regulative na nacionalnom nivou i usklađivanja sa Opštom regulativom.

PCPress.rs Image
Sanja Silaj Zeman, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Hrvatska

Kristijan Lazić, IT ekspert je sa pozicije svoje struke izlagao o konkretnim rizicima implementacije. On je rekao da GDPR predstavlja veliku šansu koja će nam omogućiti da unapredimo poslovanje.

PCPress.rs Image
Kristijan Lazić, IT ekspert
Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , ,