Cisco i asocijacija Metropolis sarađuju na razvoju gradova

cisco-logoCisco je objavio da je potpisao memorandum razumevanja sa asocijacijom Metropolis koja obuhvata 106 gradova u svetu, radi razvoja Vision 2030 strategije za održive gradove širom sveta. U sklopu ovog memoranduma, Cisco će savetovati Metropolis kako da izgradi kolaborativni operativni model između gradova članova  asocijacije i osnuje Urban Leadership akademiju da bi pokazao kako budući gradovi mogu efikasno koristiti tehnologiju za unapređenje čistog javnog prevoza i smanjenje zagađenja kroz inteligentni urbanistički razvoj, da ponudi pristup servisima koji su okrenuti građanima i podrži održivi ekonomski razvoj.

Metropolis je svetska asocijacija metropola (San Francisko, Amsterdam, Sarajevo, Zagreb i dr.) i funkcioniše kao međunarodni forum za istraživanje pitanja i problema koji su zajednički za sve velike gradove. Saradnja sa ovom asocijacijom je značajna prekretnica za Cisco kao deo nedavno pokrenute globalne inicijative inteligentne urbanizacije jer ona pomaže gradovima širom sveta da iskoriste prednosti mreže kao buduće sredstvo za menadžment integrisanih gradova, bolji kvalitet života građana i održivi ekonomski razvoj.

Cisco i Metropolis ce sarađivati u sledećim oblastima:
* Razvijaće dugoročnu viziju za održive gradove koju će omogućiti umrežene tehnologije.
* Kolaboracija za urbanističke inovacije: Metropolis i Cisco će ispitati mogućnost uspostavljanja regionalnih centara za inovacije koji će osmisliti programe za implementaciju politika u različitim oblastima, spajajući odabrane gradove i Cisco kako bi se razvile nove platforme i alati za upravljanje gradskim službama.
* Cisco će takođe obezbediti strateški predlog programa i podršku razvoju partnerskog pristupa urbanističkoj inovaciji za Metropolis i njegove poslovne partnere, sa posebnim fokusom na tehnologiju i poslovna partnerstva.
* Kreiranje digitalne kolaborativne platforme za članove Metropolisa: Cisco će koristiti svoja kolaborativna rešenja, kao što su Cisco Webex i Cisco TelePresence, da bi olakšao kreiranje kolaborativnog operativnog modela između Metropolisa i njegovih gradova članica. Korišćenjem Web 2.0 pristupa, Cisco će pomoći da se olakša razmena inovacija između gradova širom sveta.
* Osnivanje Urban Leadership akademije: cilj je da uz treninge i programe veština zajednički razviju okvir koji pokazuje kako gradovi mogu efektivnije da upotrebe tehnologiju da bi pokrenuli održivost.

Pročitajte i:  Upotrebljen minijaturni stimulator mozga

Izvor: Attache PR

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,