BIZIT plus

Comtrade Distribution: Nadzor i upravljanje su ključ uspeha data centra

Zvuči paradoksalno, ali sve veća složenost data centara zahteva sve veću jednostavnost za njihovo nadgledanje i upravljanje vitalnim funkcijama. Korak bliže ovom idealu pruža Fujitsu Infrastructure Manager koji nudi kompanija Comtrade Distribution.

PCPress.rs Image

Osnovna odlika IT infrastrukture su brze promene i konstantno prilagođavanje potrebama korisnika. Danas su as a Service i Cloud tehnologije visoko zastupljene, a kontejnerizacija je sve prisutnija. Ubrzanim razvojem Big data, mašinskog učenja, veštačke inteligencije, Data Mining‑a i ostalih disciplina koji se bave podacima, kapaciteti svih slojeva infrastrukture se konstantno uvećavaju. Porast količine podataka je takav da je za poslednje dve godine generisano 90 odsto svih postojećih podataka. Kako bi IT ispratio takav rast, pored fleksibilnih kapaciteta, brzih računskih nodova i sve bržeg prenosa podataka unutar data centra, zastoji ili prekidi u radu se moraju svesti na što manju meru. Jedan od načina kako problem otkaza može da se prevaziđe je i proaktivno nadgledanje kompletne infrastrukture.

Potreba za nadgledanjem data centra

Po istraživanju iz 2018. godine koje je sproveo Uptime Institute, rezultati su pokazali da je 48 odsto ispitanika u poslednje tri godine doživelo prekid u radu data centra makar jedanput. Gartner je u svom istraživanju iz 2014. godine ustanovio da trošak prekida u radu data centra na samo jedan minut košta u proseku 5.600 dolara. Direktne posledice prekida u radu su: izgubljena prodaja, narušena reputacija kompanije/brenda, smanjena produktivnost, gubitak podataka i sl. Kao logičan i razuman odgovor na ovo stanje nameće se da je infrastrukturu potrebno održavati proaktivno.

PCPress.rs Image
Slika 1. Mrežna konfiguracija Fujitsu ISM‑a

Jedan od načina da se to postigne je centralizovano nadgledanje koje za cilj ima smanjenje verovatnoće otkaza bilo koje od komponenti data centra. Softveri za nadgledanja kompletne infrastrukture se nazivaju Data Center Infrastructure Management (DCIM). Ovi softveri nude pregled kompletne infrastrukture na jednostavan način, uglavnom preko centralizovanog kontrolnog ekrana sa mogućnošću detaljnog pregleda svih vitalnih komponenti u sistemu.

Upravljanje data centrom

Današnja data centar arhitektura podrazumeva optimalno planiranje kapaciteta, skalabilnost i fleksibilnost u cilju prilagođavanja rastu količine podataka, efikasno hlađenje i bezbednost. Međutim, uobičajeno nadgledanje sistema i dalje podrazumeva da se serverski, storidž i mrežni deo posmatraju kao odvojene celine. Uvođenjem konvergentne i hiper‑konvergentne infrastrukture, tj. jednog uređaja koji sadrži servere, storidž i njihovu međusobnu konekciju ovaj problem bi se delimično rešio, ali se postavlja pitanje šta raditi u tradicionalnom okruženju kao i sa napajanjem i klimatizacijom, a posebno kada je broj data centara koje je potrebno nadgledati dva ili više. Posledica neadekvatnog i sporog odziva pri nastanku problema i njegovom sprečavanju dovodi do povećanja kompleksnosti i troškova i, u krajnjoj liniji, do direktnog gubitka novca. Kao logičan odgovor nameće se jedinstveni softver za nadgledanje i upravljanje praktično svim vitalnim resursima koji čine data centar.

Pročitajte i:  Fortinet sajberzaštita za industrijske kontrolne sisteme
PCPress.rs Image
Slika 2. Grafički prikaz vrednosti ambijentalne temperature i korišćene snage napajanja

Jedan od proizvoda u ovom domenu koji za nadgledanje kompletne infrastrukture koristi holistički pristup je Fujitsu Infrastructure Manager.

Kompanija Fujitsu Technology Solutions (FTS) deo je Fujitsu Limited i posluje pod tim imenom od 2009. godine. Fujitsu (Limited) je nastao davne 1935. godine u Japanu i trenutno zapošljava oko 130 hiljada ljudi širom sveta. FTS je na tržištu prepoznat kao kompanija koja nudi širok spektar IT proizvoda, servisa i rešenja, pre svega u domenu data centar infrastrukture, ali i klijentskih sistema. Ova kompanija uspešno posluje i u Srbiji kroz mrežu distributera i partnera.

Softver Fujitsu Infrastructure Manager (ISM)

Ključni parametar kod predviđanja potencijalnih problema, obezbeđivanja kontinuiteta u radu, optimizacije trošenja vremena na ažuriranje Firmware‑a (sistemskih softvera), dodavanja novih nodova i sl. u jednom data centru je pojednostavljivanje upravljanja i nadgledanja svih vitalnih komponenti fizičke i virtualne infrastrukture. Fujitsu ISM obezbeđuje jedinstvenu tačku upravljanja za serversku, storidž i mrežnu infrastrukturu, ali i nadgledanje napajanja i klimatizacije kompletnog data centra. Neposredne koristi za IT tim koje su odmah vidljive su ušteda vremena i značajno smanjenje operativnih troškova.

Fujitsu ISM se pokreće sa odvojenog servera kao virtualni uređaj (VA). Upravljački server je sa nodovima povezan preko LAN mreže. Na slici 1. prikazan je izgled mrežne konfiguracije.

PCPress.rs Image
Slika 3. Izgled ekrana za ažuriranje Firmware‑a

Kompletan pregled i nadgledanje jednog ili više data centara (konvergirani pristup)

Fujitsu ISM je tzv. Vendor‑agnostic softver, tj. ne pravi razliku između Fujitsu‑a i sistema drugih proizvođača u okviru iste infrastrukture. S obzirom na to da postoji jedna upravljačka konzola, rešavanje problema (Troubleshooting) je znatno brže u odnosu na klasičan pristup gde svaki nod u sistemu ima sopstveni upravljački softver. Nakon identifikovanja problema, otvara se mogućnost procene performansi svake komponente infrastrukture. Na primer, moguće je dobiti grafički prikaz vrednosti ambijentalne temperature i korišćene snage napajanja servera (Slika 2). Na osnovu ove informacije otkrivaju se potencijalne nepravilnosti, pa mogu da se preduzmu odgovarajuće akcije za sprečavanje nepotrebnog trošenja energije.

Pročitajte i:  Pridružite se nagrađivanom partnerskom programu kompanije Vertiv!

Ažuriranje Firmware‑a (sistemskih softvera)

Ažuriranje firmware‑a jedan je od najkritičnijih procesa u okviru upravljanja data centrom. Fujitsu ISM ima mogućnost grupnog ažuriranja Firmware‑a što omogućava uštedu u vremenu i troškovima tako što softver prepoznaje koje uređaje je potrebno ažurirati, prikazuje trenutnu verziju i potencijalnu novu (Slika 3). Vreme ažuriranja može da se podesi, tako da se odaberu oni sati kada je opterećenje malo (nakon radnog vremena, vikendi i sl.).

Automatsko prepoznavanje i definisanje novih nodova

Fujitsu ISM ima mogućnost prepoznavanja novih nodova u rek ormanima ili šasijama u trenutku kada se povežu na mrežu, bez obzira na to da li je IP adresa konfigurisana ili ne. U jednom koraku su urađene dve radnje: dodeljivanje/promena IP adrese i prijava kroz softver za upravljanje na samom nodu. Na Slici 4. prikazano je korišćenje upravljača profilima (Profile Management) koji je sastavni deo Fujitsu ISM pomoću kojeg je moguće automatski konfigurisati više uređaja odjednom u serverskom, storidž i mrežnom delu. Ovi podaci su sačuvani na izdvojenom upravljačkom serveru (tamo odakle se pokreće ISM) i vrlo lako i brzo ih je moguće primeniti na skup nodova.

PCPress.rs Image
Slika 4. Fujitsu ISM Profile Management

Nadgledanje kompletne mrežne infrastrukture

Fujitsu ISM prepoznaje komunikaciju između samih uređaja unutar infrastrukture (npr. SAN infrastruktura), ali i komunikaciju prema spoljašnjem svetu (svičevi, ruteri i slično). Sve ovo je prikazano kroz mrežnu topologiju, pa se dodatnom evaluacijom pojedinih delova mreže veoma lako uočavaju eventuelne nepravilnosti u radu i zagušenja. Lako se može analizirati status fizičkog i virtualnog sloja mreže i uvideti da li postoje kašnjenja i gubljenje paketa (slika 5). Na slici 6. prikazana je veza Fujitsu ISM‑a i softvera koji upravljaju virtualizovanom infrastrukturom.

2D i 3D prikaz rek ormana

Još jedna karakteristika Fujitsu ISM softvera je i detaljan prikaz rek ormana u 2D i 3D prostoru (Slika 7). Na osnovu te informacije, lako je vizualno uočiti poziciju noda koji prijavljuje grešku.

Pročitajte i:  Ko je Watson i čime se on bavi
PCPress.rs Image
Slika 5. Grafički prikaz statusa mrežnih konekcija

Dostupne verzije i licenciranje

Fujitsu ISM se isporučuje u 3 verzije: ISM Essentials, ISM Advanced i ISM for PRIMEFLEX.

Uz ISM Essentials verziju dolazi osnovno nadgledanje infrastrukture, uključujući servere, storidž i mrežne svičeve. Takođe, vidljiva su i stanja (Health) svakog uređaja. U ovoj verziji su podržani samo Fujitsu uređaji. Važno je reći da je ova verzija besplatna i može se preuzeti sa zvaničnog Fujitsu sajta.

ISM Advanced verzija je predviđena za kompleksnije i robusnije infrastrukture. Ovde je dostupno objedinjeno (Unified) upravljanje putem intuitivnog kontrolnog ekrana (Dashboard), grupno ažuriranje Firmware‑a i automatsko dodeljivanje parametara svim nodovima putem Profile Management‑a. U ovoj verziji je moguće nadgledati i rešenja drugih proizvođača, ali i okruženja VMware, Microsoft System Center i Ansible.

PCPress.rs Image
Slika 6. Veza Fujitsu ISM‑a i softvera za upravljanje virtualizovanom data centar infrastrukturom

ISM for PRIMEFLEX predstavlja proširenje za Fujitsu hiper‑konvergentnu IT infrastrukturu PRIMEFLEX for VMware vSAN.

Fujitsu ISM softver se pokreće kao virtualni uređaj (VA) na nekom od hipervizora ili direktno na KVM‑u. Podržani su vodeći softverski sistemi – hipervizori: Microsoft Windows Server i Hyper‑V, VMware ESXi, Red Hat Enterprise Linux i SUSE Linux Enterprise Server. Potrebno je imati licencu na upravljačkom serveru i licencirati sve nodove u sistemu.

Jednostavno i efikasno

Savremeni trendovi u poslovanju sve više na IT gledaju kao na profitabilne delove celine, a ne kao trošak. Na osnovu ove činjenice razvili su se neki od aktuelnih standarda u data centar infrastrukturi. U prvom redu to je prevazilaženje tradicionalne infrastrukture i prelazak na konvergentne i hiper‑konvergentne sisteme, kao manje kompleksne za održavanje i upravljanje.

PCPress.rs Image
Slika 7. Izgled jednog od ekrana Fujitsu ISM‑a

Sve ovo navodi da je ključ razvoja – jednostavnost. Kao logično se nameće da je troškove (vreme i novac) potrebno svesti na što manju meru, a to može da se postigne jedino obezbeđivanjem kontinuiteta u radu gde jednu od glavnih uloga igra pravovremeno reagovanje i sprečavanje problema u njegovom nastanku. U svetlu toga, DCIM softveri su osnova kvalitetnog upravljanja i neizostavni su deo svakog savremenog data centra.

Korisna adresa: comtradedistribution.com

Autor: Miodrag Nikolić

Facebook komentari: