Top50 Glas publike

Da li digitalizacija poslovanja može da reši i vaše probleme?

Pojava epidemije zauvek je promenila naše navike i na mnogo načina uticala na naše živote. Promene koje nismo očekivali snažno su se odrazile na naše lično i poslovno okruženje i postale konstanta

PCPress.rs Image
Ivo Švrljuga, Regional Head of Sales Adriatic, BE-terna

Ako smo pre pojave COVID‑a tražili razloge da digitalizujemo poslovanje ili deo poslovanja i pokušavali da opravdamo ulaganja te vrste, danas je za one koji digitalizaciju još uvek nisu uvrstili u plan projekata, samo pitanje vremena i izbora odgovarajućeg partnera. Nema povratka.

Značaj digitalizacije u odnosu na kupce i u oblasti B2B poslovanja

Epidemija je iznenadila mnoge kompanije i zatekla ih nespremne. Preduzeća koja su pre toga bila veoma uspešna, uprkos tome što nisu preduzela krupne korake ka digitalizaciji, doživela su mračnu stranu ove priče tokom epidemije. Bilo je potrebno da se brzo omogući rad od kuće i prilagodi se novim digitalizovanim potrebama potrošača, koji su većinu svojih kupovina obavljali onlajn. Kompanije koje ranije nisu uspostavile, npr. onlajn prodaju, suočene su sa činjenicom da treba da je pokrenu preko noći ili da kupovinu prepuste konkurenciji. Zaposleni su se brzo navikli na onlajn sastanke, kako interno, tako i s kupcima i partnerima, uglavnom na račun korišćenja Microsoft Teams alata, koji se udvostručio u prva četiri meseca epidemije.

A šta je sa digitalizacijom internih procesa?

Prilagođavanje unutrašnjih procesa, kao npr. obrada i potvrđivanje ulaznih faktura ili sklapanje ugovora s partnerima i kupcima, izazvalo je mnogo problema u brojnim preduzećima. Firmama koje nisu imale digitalizovane procese dogodio se niz problema, jer se osoba koja je primala papirnu poštu ili razbolela, radila od kuće ili je bila u karantinu. Ključni akteri u procesu potvrđivanja faktura zbog toga nisu blagovremeno dobijali informacije i prateću dokumentaciju, kako bi mogli na sistematski i elektronski pristupačan način da učestvuju i blagovremeno završe određeni proces. Potpisivanje mnogih ugovora s kupcima, dobavljačima ili partnerima trajalo je predugo zbog nedigitalizovanih procesa, ili su zaustavljeni u procesima koji se ne mogu ubrzati, standardizovati, nadgledati i adekvatno zaštititi od neovlašćenog pristupa.

Zašto su povezana poslovna rešenja važna za uspešnu digitalizaciju poslovanja?

Svaki projekat digitalizacije menja postojeće poslovanje, pa je važno da bude pažljivo odabran i planiran. Potrebno je celovito posmatrati digitalizaciju i razmišljati o povezanosti različitih poslovnih rešenja. Na primer, u poslovanju bez papira, važna je povezanost ERP sistema sa sistemom za upravljanje dokumentima, jer omogućava jednostavnu obradu dokumenata koji potiču ili se upisuju u ERP. Povezivanje ERP‑a sa sistemom za upravljanje dokumentima obezbeđuje važnu dvosmernu razmenu podataka, a time i sledljivost i revizorski trag.

PCPress.rs Image
Dejan Blatnik, regionalni menadžer prodaje, Marg

Saradnja između kompanija BE‑terna i Marg omogućava korisnicima pristupačnija rešenja

Prednosti povezanih sistema takođe su se pokazale i kod Microsoft ERP rešenja, koje implementira BE-terna sa Marg‑ovim sistemom za upravljanje dokumentima – BusinessConnect. Rešenja imaju nekoliko dodirnih tačaka u nekoliko oblasti sadržaja. Saradnja BE‑terne i Marg-a već je donela mnoge prednosti njihovim klijentima kroz brojne uspešno realizovane projekte, i to u oblasti elektronske distribucije primljene pošte, potvrde primljenih faktura, digitalizacije HR procesa, u delu back office‑a i u okviru zakonsko usklađenog elektronskog skladištenja dokumenata.

“Naši postojeći i novi potencijalni klijenti od nas očekuju sveobuhvatni pristup, dobro razumevanje mogućnosti optimizacije i poboljšanja poslovanja. Prilikom digitalizacije našeg poslovanja uvek prvo pažljivo analiziramo potrebe i tek onda tražimo najadekvatnija rešenja. Nekada, ovo može biti jedno, ali često postoji nekoliko povezanih rešenja. Zato je ključno da na putu digitalizacije poslovanja naših klijenata sarađujemo s partnerima od poverenja kojima možemo da ponudimo integrisana rešenja“, kazao je Ivo Švrljuga, Regional Head of Sales u kompaniji BE‑terna.

Dokumentacioni sistem BusinessConnect

BusinessConnect je dokazan sistem za upravljanje dokumentima koji sa standardnim modulima pruža podršku za 40.000 krajnjih korisnika u raznim industrijama i javnoj nabavci, omogućavajući poslovanje bez papira, digitalizaciju procesa i sigurno elektronsko čuvanje dokumenata u skladu sa propisima EU. BusinessConnect korisnicima, pored ostalih pogodnosti, omogućava potpuno elektronsko poslovanje i objedinjavanje procesa, bez obzira na izvor, kanal komunikacije ili format dokumenta.

“Partnerstvo s kompanijom BE‑terna obezbeđuje win‑win situaciju u kojoj se dodatna vrednost partnerstva ogleda u standardizovanoj i besprekornoj integraciji poslovnih rešenja, što smanjuje rizike za naše klijente na putu digitalizacije, omogućava sigurniji i brži put do cilja i krajnjim korisnicima omogućava zrela, dobro povezana, standardizovana i jednostavna rešenja“, rekao je Dejan Blatnik, regionalni menadžer prodaje u Marg-u.

Korisna adresa: www.be‑terna.com/sr

Autor: Ivo Švrljuga, Regional Head of Sales Adriatic, BE-terna

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: ,