BIZIT plus

Dodavanje reference

Da biste dodali referencu, kliknite na tekst na kraju rečrenice ili pasusa koji je potreban cictat. Na tab-u References, u grupi Citations & Bibliography, kliknite na Insert Citation. U padajućoj listi koja se pojavi kliknite na Add New Source. U dijalogu Create Source, kliknite Type of Source I izaberite formu izvornog materijala. Polja prikazana u donjem delu dijaloga Create Source promeniće se na format koji je potreban za odabrani tip izvora I trenutni stil citiranja. Otkucajte ili nalepite sa paste informacije o izvoru, a zatim kliknite OK. Navodi se pojavljuju na mestu ubacibvanja u dokumentu, u format koji odgovara izabranom stilu citiranja.

Kada unesete bilo koju referencu, Word je dodaje u galeriju na Insert Citation taster. Sada lako možete da ubacite citat za isti izvor na drugim mestima u dokumentu izborom iz galerije, pomoću dva klika. Ako izbor ima više autora, možete da kliknete na dugme Edit I otvorite dijalog u kom ćete uneti izmene I preurediti redosled imena autora.

Ako nemate sve informacije da biste dovršili citiranje, na kartici References, u gripi Citation & Bibliography, kliknite na Insert Citation. Na padajućoj listi kliknite Add New Placeholder. U dijalogu Placerholder Name unesite ime te lokacije i kliknite na OK. Ime kolacije pojavljuje se na mestu ubacivanja u dokumentu. Ime oznake mesta može sadržati slova, cifre i podvlačenje. Ostali znakovi, uključujuči razmake, nisu dozvoljeni.

(Objavljeno u PC#256)

 

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: