Državni organi na obuci sa ciljem unapređivanja transparentnosti

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je održao dve dvodnevne obuke vezane za Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Ove obuke su održane od 8. do 9. i od 13. do 14. avgusta. Obuke se organizuju za ovlašćena lica u organima vlasti, sa ciljem boljeg upoznavanja sa pravima i obavezama u praktičnom radu.

PCPress.rs Image

Fokus je bio na postupanju po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, kao i na lica koja su zadužena za izradu i ažuriranje informatora o radu. U delu obuke posvećenom Informatorima, učesnici su se upoznali sa najčešćim problemima i izazovima vezanim za izradu Informatora. Takođe, imali su prilike da upoznaju najvažnije i najinteresantnije slučajeve iz prakse samog Poverenika. Obuke je pratila i diskusija o otvorenim pitanjima.

Na obukama su bili prisutni predstavnici više od 50 organa vlasti, uključujući tu pravosudne organe, tela ministarstava, nezavisna tela, javna preduzeća, te organe lokalne samouprave. Zajednički zaključak svih učesnika jeste bio da je potrebno još ovakvih manifestacija, odnosno obuka, sa naglaskom na praktične primere i primere iz dobre prakse.

Izvor: Poverenik

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,