BIZIT plus

EU proširuje pravila o tržišnoj moći kompanija

Regulatori EU traže proširenje pravila koja definišu tržišnu moć kompanija. Fokus je na inovacijama i uputstvima o tome šta su digitalna tržišta, saopštila je Evropska komisija.

PCPress.rs Image

Pravila će imati pristup koji je okrenut budućnosti

Pravila, poznata kao obaveštenja o definiciji tržišta EU, datiraju još iz 1997. godine. Određena pravila pomažu regulatorima da izmere moć kompanije u određivanju cena, pri spajanju kompanija ili moć kompanija da isključe rivale u slučaju antimonopolskog ponašanja.

Informacije mogu pomoći regulatorima da odluče da li da traže ustupke od kompanije. Mnoge kompanije su poslednjih godina kritikovale antimonopolske zakone EU. Kompanije su navele da se zakoni neadekvatni, posebno u vezi sa sporazumima o spajanju američkih tehnoloških giganata i tržišnom snagom kompanija.

Nakon povratnih informacija više od 100 zainteresovanih strana, izvršna vlast EU predložila je određene dopune postojećim pravilima.

Dopune uključuju veći fokus na necenovne faktore kao što su inovacije i kvalitet proizvoda i usluga. Takođe, podrazumevaju i nove smernice koje definišu digitalna tržišta i digitalne eko-sisteme gde su proizvodi izgrađeni oko mobilnog operativnog sistema.

Za tržišta za koja se očekuje da će proći kroz strukturne tranzicije, kao što su tehnološke ili regulatorne promene, pravila će imati pristup koji je okrenut budućnosti, saopštila je Evropska komisija. Biće potrebno uvođenje principa koji pojašnjavaju kako se procenjuju tržišta na kojima se kompanije takmiče u inovacijama.

Zainteresovane strane imaju rok do 13. januara da dostave povratne informacije. Zatim, Evropska komisija će finalizirati svoje predloge i usvojiti nova pravila u trećem kvartalu 2023. godine.

Izvor: Reuters

Facebook komentari: