EXCEL: Korišćenje imena u formulama

Kada definišemo imenovane opsege, možemo da kreiramo prečice koje koristimo da referišemo celu grupu polja. Najpraktičnija primena je svakako korišćenje imena opsega u formulama. Umesto da unosimo pojedinačnu referencu za svako polje ponaosob, za kalkulaciju nad svim poljima opsega dovoljno je da upotrebimo ime celog opsega i nakon toga formulu razvučemo adekvatno ostatku opsega. Ukoliko prestupimo van veličine imenovanog opsega i pokušamo da napravimo širu grupu, dobićemo polja sa greškom, što je svakako odlična dodatna kontrola koja nas upozorava da smo logički odlutali.Excel saveti formule pcpress
Kada koristite imena opsega u referencama formula, ne samo da štedite vreme i prostor za zadavanje, već i povećavate preglednost i razumljivost, pa prema tome i tačnost, lakoću održavanja i kasnije izmene vaših tabela. Kada se jednom usvoji ovaj način rada, produktivnost i pouzdanost raste. Tokom analize i promena, umesto da vizuelno pratite nizove formula i referenci koje pokušavate da shvatite, vi pred sobom vidite samo jednu formulu sa jednom referencom. Ova razumljivost i jednostavnost naročito dolazi do izražaja kada više ljudi koristi ili pokušava da shvati i modifikuje iste tabele.ExcelKoriscenje

Pročitajte i:  Opcije za brzo formatiranje

Excel 2013 dodatno olakšava rad sa nazivima opsega tako što ih integriše u Formula AutoComplete funkcionalnost. Čim počnete da pišete ime reference, Excel će sam dinamički tokom kucanja, u padajućoj listi zajedno sa adresama polja i imenima postojećih funkcija, ispisati i imena opsega. Dovoljno je da pritisnete Tab, Enter ili kliknete mišem na neku od nižih opcija i uštedeli ste kucanje imena.

Kada kreiramo niz formula koji koristi imena opsega, treba voditi računa da, ako opseg ima pet članova, onda i njegova „slika“ sa rezultatima takođe može da ima samo pet članova koji imaju formaciju istog oblika. Odaberimo početno polje i nakon toga unesimo formulu, odvucimo donji desni ugao ovog polja na ceo novi opseg i polja će se automatski popuniti. Drugi način, ako koristimo opsege‑kolone, jeste da odaberemo sva polja „slike“ rezultujuće kolone‑opsega i popunimo prvo polje, potvrdimo sa Enter i nakon toga u donjem polju otkucamo Ctrl+D i automatski popunimo sva selektovana polja odgovarajućim formulama i vrednostima. Ukoliko tokom rada promenite ime opsega, Excel će se pobrinuti da se sva njegova pojavljivanja neprimetno, bez vaše intervencije, promene u svim korišćenim formulama.

Pročitajte i:  Prečice za kretanje i selekciju

Uređuje Ladislav Struharik

(Objavljeno u Časopisu PC#225)

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,