BIZIT plus

Fujitsu: PRIMERGY CX1000 serverska platforma za „oblak-računarstvo“

CX1000 Fujitsu predstavlja revolucionarnu arhitekturu ‘Cloud eXtension’ koja eliminiše potrebu za slobodnim prostorom oko servera, za potrebe hlađenja sistema i redefiniše odnos cena-performanse u sistemima za Cloud-Computing

Fujitsu danas uvodi nova pravila u postavci data-centra predstavljanjem revolucionarnog koncepta PRIMERGY „Cloud eXtension“ servera. Novi sistem PRIMERGY CX1000 nudi do sada nezabeležen nivo sposobnosti skaliranja, odnosno mogućnosti da se sistem srazmerno nadgrađuje i pojačavaju mu se performanse u skladu sa rastućim radnim opterećenjem – što je izuzetno pogodno za okruženja „računarskih oblaka“ („cloud computing“). Ovaj sistem postavlja i nove standarde u ekonomiji data-centara optimizovanjem osnovnih generatora operativnih troškova – električne energije, toplote i radnog prostora.

PRIMERGY CX1000 u osnovi je projektovan tako da može da isporuči što više računarske snage po kvadratnom metru prostora, po najnižoj mogućoj ceni, tako što u jedan orman može da se smesti do 38 serverskih čvorova („nod”-ova). Ovakav koncept rezultira uštedom u potrošnji električne energije i hlađenju sistema od minimalno 20 posto u odnosu na standardnu konfiguraciju rek-servera. PRIMERGY CX je nova klasa servera, proširenje dosadašnje familije „x86” PRIMERGY „blejd” (BX), „rek” (RX) i „tauer” (TX) modela kompanije Fujitsu, i postaje njen važan oslonac u globalnoj strateškoj ponudi infrastrukture kao usluge, koja predstavlja naredni korak u platformskom, uslužno-orijentisanom modelu pružanja IT usluga.

Uz PRIMERGY CX1000, Fujitsu uvodi i novu kreativnu arhitekturu „Cool-Central“ koja takođe štedi prostor u serverskim sobama otklanjanjem potrebe za tzv. „vrućim ostrvom” – slobodnim prostorom iza servera u koji se inače izduvava topao vazduh na zadnjoj strani servera. Umesto toga, PRIMERGY CX1000 sadrži interni sistem za izduvavanje toplog vazduha sa vrha ormana standardnih dimenzija. To omogućava da se nizovi PRIMERGY CX1000 ormana postave leđa-uz-leđa, čime može da se uštedi i do 40 posto prostora u ovim skupim namenskim prostorijama.

Ovaj revolucionarni pristup se takođe odražava na značajno smanjenje emisije ugljen-dioksida koje posredno izaziva rad data-centara. Fujitsu grupa podržava globalnu „Green ICT“ inicijativu,(Green Policy Innovation), usmerenu ka pomaganju korisnicima da ispune svoje ekološke obaveze. Prodori tehnologija, poput sistema PRIMERGY CX1000, projektovanih da dramatično smanje uticaj na životnu sredinu, biće važan činilac u ostvarivanju ove misije.

Povratak osnovama dizajna

CX1000-S1 Pogled odozgo_lo Pristup koji u PRIMERGY CX1000 sistemu podrazumeva povratak osnovama osnovnih komponenti odagnao je potrebu za redundansom kompletnog sistema i komponentama koje mogu da se zamene „na živo”, dok sistem radi. U sklopu primena koje podrazumevaju masovno skaliranje i okruženjima potpuno virtuelizovanih sistema, servisi na serverima koji u nekom momentu „ispadnu” iz funkcije softverski se jednostavno prebacuju sa jednog na drugi server i ponovo pokreću.

Simplificiran koncept dizajna PRIMERGY CX1000, koji podrazumeva opšte-dostupne komponente, omogućava da se u slučaju pada sistema jednostavno zamenjuju kompletni čvorovi – a naknadno se na uklonjenim serverima menjaju neispravne komponente. Dodavanje i uklanjanje servera je jednostavno i trenutno zahvaljujući deljenoj infrastrukturi PRIMERGY CX1000 sistema, centralizovanim sistemima napajanja električnom energijom i hlađenja.

„Zahtevi računarskih oblaka zarobili su operatore datacentara u začaran krug odnosa performansi i troškova,“ objašnjava Jens Piter Sajk (Jens-Peter Seick), senior-potpredsednik odeljenja za „x86” servere u kompaniji Fujitsu Technology Solutions. „Danas se bitke dobijaju i gube upravo na polju cena-performanse, i mi PRIMERGY CX1000 sistemom predstavljamo rešenje koje u domenu skaliranja performansi jednostavno nadmašuje ’rek’-sisteme – bez iscrpljivanja budžeta – koje je posebno pogodno za okruženja računarskih oblaka.”

„Novi proizvodi zahtevaju nove usluge, a nove usluge stvaraju se uz pomoć novih proizvoda. PRIMERGY CX1000 uvodi novi hibridni pristup koji nam obezbeđuje da ispunimo jedinstvene zahteve svakog korisnika: troškovna efikasnost proističe iz implementiranja standardizovanih servisa poput ’Infrastrukture kao usluge’ (IaaS), plus fleksibilnost da se tome dodaju prilagođeni servisi poput upravljanih servisa (Managed Services),” zaključuje Sajk.

PRIMERGY CX1000 sistem sadrži novu generaciju „Intel Xeon” procesora serije 5600, koji isporučuje do sada nezabeležen nivo računarske snage. Režen Skilern (Raejeanne Skillern), direktor marketinga „oblak-računarstva” u Intel korporaciji, kaže: „Intel i Fujitsu imaju dugu i uspešnu istoriju partnerskog udruživanja u isporuci vrednih PRIMERGY serverskih rešenja zasnovanih na Intel tehnologiji, na IT serverskom tržištu. Lansiranjem nove serije procesora Intel Xeon 5600 (kodnog naziva Vestmijer), kompanija Intel pozdravlja novu generaciju servera u Fujitsu PRIMERGY liniji proizvoda, i posebno je oduševljena novim PRIMERGY CX1000 modelom.”

Fujitsu, Optimum

Facebook komentari: