Geotermalna energija u našem dvorištu

Udruženje industrije Privredne komore Beograda u saradnji sa EU Build, Build Energy Team – BET a pod pokroviteljstvom Sekretarijata za energetiku Grada Beograda i Rudarsko – geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizuje konferenciju: Geotermalna energija u našem dvorištu.

LOGO pkbKonferencija će se oržati 14. jula 2016. godine u 11.00 časova, sala na šestom spratu, Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12. Srbija ima velikih potencijala za korišćenje geotermalne energije, ali je njeno korišćenje simbolično jer senajviše koristi u balneološke i sportsko-rekreativne svrhe.Cilj skupa je da ukaže na geotermalni potencijal i prednosti korišćenja geotermalne energije, istakne značaj korišćenja geotermalne energije kao stabilnog i ekonomski isplativog obnovljivog izvora energije, predstavi primere dobre prakse, prikaže zakonske okvire za korišćenje geotermalne energije, kao i najpovoljnijih načina finansiranja eksploatacije ovog obnovljivog izvora energije, kao i da ukaže na značaj korišćenja geotermalne energije u smanjenju emisije štetnih gasova koji utiču na klimatske promene.

Kontakt osoba: Maja Dragutinović,savetnik, tel: 2641 355 lok. 159, e-mail: majad@kombeg.org.rs

Aleksandar Vukalović

Facebook komentari:
SBB