HELIANT CLOUD: za efikasno poslovanje zdravstvenih ustanova

Privatni sektor zdravstva doživljava naglu ekspanziju. U nastojanju da budu efikasne i pruže najbolju uslugu pacijentima, manje i srednje zdravstvene ustanove opredeljuju se za informatička rešenja koja će pratiti njihov rad, rast i razvoj.

PCPress.rs Image

Heliant Cloud je napredni zdravstveni informacioni sistem namenjen manjim i srednjim privatnim zdravstvenim ustanovama.

To je softversko rešenje koje privatnim ambulantama, poliklinikama i drugim ustanovama koje se bave lečenjem omogućava da vode dokumentaciju i poslovanje bez sopstvenih serverskih resursa i interne IT podrške.

Uz korišćenje savremenih Internet tehnologija, softveru se može pristupati sa udaljenih lokacija i različitih uređaja – računara, tableta ili mobilnog telefona.

Set naprednih funkcija za upravljanje radom ustanove

Implementacija Heliant Cloud softverskog sistema donosi niz prednosti ustanovama koje se za njega odluče. U uslovima žestoke konkurencije unutar industrije, optimizacija unutrašnje organizacije, tokova poslovanja i funkcije kojima se unapređuje odnos s klijentima predstavljaju bitan faktor u tržišnoj utakmici.

Neke funkcije Heliant Cloud-a

Zakazivanje pregleda kroz interaktivni kalendarski prikaz radnih perioda lekara sa opcijama za prezakazivanje i otkazivanje pregleda.

PCPress.rs Image
Zakazivač

Čekaonica je sekcija koja omogućava prikaz zakazanih pregleda za odabrani datum, odakle lekar može započeti pregled.

Elektronski karton pacijenta prati istoriju bolesti. U okviru kartona čuvaju se administrativni i medicinski podaci pacijenta kao i istorija svih pregleda. Takođe pruža se uvid u zakazane preglede koji još nisu realizovani.

PCPress.rs Image
Dosije (eKarton)

Pregled može sadržati više različitih vrsta formulara i obrazaca za štampu, kao i kompletan MKB10 šifarnik. Takođe, u okviru pregleda, moguće je evidentirati prepisanu terapiju, pružene usluge i sačuvati priloženu dokumentaciju.

Pročitajte i:  Softver za predviđanje bolesti 

Administracija je odeljak namenjen konfiguraciji. Moguće je podešavati sve entitete ustanove, kreirati radnike, formulare lekarsih izveštaja, ažurirati šifarnike i definisati radne periode lekara.

Pristup podacima kontroliše se putem aplikativnih prava koja se dodeljuju korisnicima, dok Inicijalizacija ustanova podrazumeva dodavanje nove ustanove i njenih osnovnih podataka, dodavanje administratora i zaposlenih ustanove, kao i izradu prilagođenih formulara.

Evidencija naplate omogućava podešavanje načina naplate, administraciju partnera i partnerskih cena, administraciju popusta, kreiranje računa na osnovu usluga i utrošaka u okviru kontakta, kombinovanje popusta, uplatilaca i načina naplate.

Administracija usluga i utrošaka, podešavanje njihovih cena i izvršenje naplate.

Najzad, u sekciji CRM vodi se briga o pacijentima – omogućeno je filtriranje pacijenata čime se dobija mogućnost odabira ciljnih grupa za kontaktiranje putem e-maila, SMS/Viber poruka, kao i grupnih obaveštenja.

U razvoju je integracija s privatnim zdravstvenim osiguranjima koja će olakšati zakazivanje pregleda i naknadu troškova nosiocima osiguranja.

Šta ustanova dobija implementacijom Heliant Cloud-a?

Heliant Cloud donosi konkretne prednosti, pre svega kroz povećanu efikasnost i kvalitet lečenja koji se ostvaruju kroz:

  • funkciju zakazivanja koja omogućava praktičnu i pouzdanu evidenciju zakazanih pregleda i raspoloživosti ordinirajućih lekara;
  • jednostavan i brz pristup eKartonu pacijenta;
  • dostupnost istoriji i dokumentaciji svih pregleda i usluga;
  • brz protok informacija;
  • intuitivnu navigaciju korisnika kroz sistem;
  • smanjenje troškova i uštedu vremena kroz brzo zakazivanje pregleda, efikasno upravljanje zakazanim terminima i smanjenje dokumentacije.
Pročitajte i:  Rano otkrivanje raka pomoću AI testa 

Jednostavnost korišćenja, dostupnost putem Web pregledača na različitim uređajima, cenovna pristupačnost i efikasnost snažni su aduti Heliant Cloud rešenja.

Podrška

Za korišćenje rešenja nije potrebno da ustanova ima sopstveni server ili IT osoblje jer joj tim kompanije stoji na raspolaganju kao podrška i pomoć tokom rada.

PCPress.rs Image
Pacijenti

Svi podaci ustanove se čuvaju na serveru Heliant Cloud-a, gde je za zaštitu podataka i bekap kopije zadužen sam Heliant.

Posebnu pogodnost predstavlja implementacija rešenja bez inicijalnih troškova – Heliant Cloud ne zahteva interne IT resurse, jednostavno se skalira prema potrebama korisnika i prilagođen je radu na bilo kom računaru putem Web pregledača.

PCPress.rs Image
Pregled

Karakteriše ga savremen dizajn prilagođen intuiciji medicinskih radnika, čemu su doprineli njeni medicinski saradnici i dizajneri kompanije.

U planu za budućnost

Neprestano razvijajući rešenje u skladu s potrebama i očekivanjima korisnika, u planu su dodatne funkcije:

Statistički izveštaji o obavljenim pregledima, pruženim uslugama i terapijama, informacije o iskorišćenom prostoru.

Telemedicinski pregledi omogućiće obavljanje kontrolnih pregleda putem video-poziva, slanje obaveštenja i podsetnika pacijentu o zakazanom pregledu, upitnik za pacijenta koji nakon popunjavanja lekar dobija u okviru zakazanog pregleda.

Pročitajte i:  Roche za zdraviji život

U budućnosti je planirano povezivanje na sistem eFiskalizacija što će omogućiti izdavanje fiskalnih računa kroz samu aplikaciju, uz povezivanje sa štampačima fiskalnih računa.

PCPress.rs Image

Stomatološki karton prilagođen stomatološkim ordinacijama, uz vizuelni prikaz promena stanja zuba pacijenata, kao i povezivanje s laboratorijama pomoću kojeg će se upravljati slanjem uzoraka na analizu i njihov prijem nakon obrade učiniće Heliant Cloud još moćnijim sistemom za podršku radu zdravstvenih ustanova, čime će one moći da se u potpunosti fokusiraju na svoju osnovnu delatnost.

Privatne zdravstvene ustanove, klijenti Helianta:

  • MediGroup
  • Euromedik
  • Acibadem Belmedic
  • SmartMed

Korisna adresa: https://heliant.cloud

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,