BIZIT 2022

Hibridno učenje od prvog razreda

Škole sve više napuštaju tradicionalne okvire rada u kojima dominira frontalna nastava sa učenicima kao pasivnim posmatračima, gde je nastava usmerena na prosečnog učenika, a udžbenik je jedini izvor znanja. Akcenat je na osamostaljivanju učenika, njihovom osposobljavanju da kroz igru, zanimljiv nastavni materijal i savremenu tehnologiju budu aktivni u nastavi.

PCPress.rs ImageJadan od načina da se nastava osavremeni jeste mešovito ili hibridno učenje (hybrid learning, blended learning, mix‑mode), kombinacija klasične nastave u učionici i nastave uz pomoć informacionih tehnologija (ICT). ICT su danas od izuzetnog značaja za obrazovanje novih generacija koje žive u eri Interneta i web zasnovanih usluga, tako da je prirodno uvođenje ovih oblasti u obrazovanje. Oni pružaju novi način prezentovanja sadržaja već od prvog razreda osnove škole i često stavljaju učenika u centar nastavnog procesa, što deluje motivišuće na učenike i omogućava raznovrsnost u učenju.

InterAktivni Bukvar

InterAktivni Bukvar je višestruko nagrađivani sistem za učenje početnog pisanja i čitanja. Kombinuje igroliku aplikaciju i tablet računare kako bi učenici lakše naučili azbuku, prikuplja podatke o njihovom napredovanju i analizira ih.

Pročitajte i:  Računar koji dete može da rasklopi

Pokretanjem programa treba izabrati pismo ćirilicu ili latinicu, velika ili mala slova, pisana ili štampana. Glavni lik je Vila Mila koja prolazi kroz raličite predele, mnoštvo situacija i avantura i zajedno sa svojim prijateljima, kroz pesmu, priču i igru, omogućava učenicima da na interesantan način nauče prva slova.

Plickers

Plickers je jednostavna, a moćna ICT alatka koja omogućava nastavnicima da prikupe podatke o formativnom ocenjivanju za kratko vreme, bez potrebe da učenici imaju pristup nekom uređaju.

Nakon registracije na Plickers sajt, treba dodati imena učenika, pripremiti pitanja po folderima, instalirati Plickers na telefonu i odštampati kartice. Primena na času veoma je jednostavna. Pitanja i ponuđeni odgovori insertuju se pomoću videobima. Učenici podignu karticu sa odgovorajućim slovom na vrhu (A, B, C ili D), nastavnik ih snimi i ima podatke koje je pitanje većini nejasno i kakve rezultate postiže svaki učenik. Primenljiv je u svakom predmetu gde postoje ponavljanja nekih pravila, proveravanja datuma ili pojmova. Ovaj način proveravanja može se koristiti za vežbanje i ocenjivanje, a najvažnije je da ne postoji mogućnost prepisivanja.

Pročitajte i:  Računar koji dete može da rasklopi

Moodle

Moodle (Mudl) je jedna od besplatnih platformi LMS‑a otvorenog koda. Jedan je od najpopularnijih i najčešće korišćenih programskih paketa koji se jednostavno instalira na Web serveru, a pristupa mu se s bilo kog umreženog računara putem browser‑a i namenjen je za kreiranje Web sajtova i kurseva na Internetu: predavanje, učenje, proveru znanja, saobraćanje i saradnju.

Omogućava nastavnicima da objave sve vrste nastavnih sadržaja koji su zabeleženi u digitalnom obliku (tekstovi, slike, multimedijalne prezentacije), kao i da kontrolišu pristup ovim sadržajima i dinamiku publikovanja. Pored toga, nastavnici mogu da prate aktivnosti i napredak svakog učenika, jer sistem evidentira vreme pristupa svakom sadržaju, uspešnost nastavnih koraka i završni rezultat.

Edukativni sajtovi

Osim sajtova sa edukativnim igricama, učenicima je data mogućnost da koriste edukativne sajtove kako bi savladavali nastavne sadržaje. Izdavačke kuće uz komplete udžbenika svakom učeniku i nastavniku obezbeđuju aktivacioni kod uz koji mogu da koriste interaktivni sajt za učenje ili elektronski udžbenik, a sve sadržaje odobrilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Primena računara i obrazovnih softvera u nastavi svoje prednosti može ostvariti jedino u pravovremenoj i adekvatnoj kombinaciji sa ostalim metodama, oblicima rada i modelima nastave. Potrebna nam je nastava koja razvija mišljenje i pomaže učenicima da bolje koriste svoj um, čime će se povećati samopouzdanje i želja za sticanjem novih znanja i sposobnosti.

Pročitajte i:  Računar koji dete može da rasklopi

Tekst je realizovan u saradnji s British Council‑om, www.britishcouncil.rs

Gordana Rackov je doktor metodike nastave matematike, ima 22 godine radnog iskustva i trenutno je učiteljica u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Kikindi. Dobitnica je nekoliko prestižnih nagrada: „Dr Đorđe Natošević“, „Najbolji
edukatori Srbije“, „Nagrada grada Kikinde“ i „Dani informatike u školama Vojvodine“. Autor je više naučnih radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima i učestvovala je na međunarodnim naučnim skupovima. Član je ODS projekta u Srbiji i eTwinning mreže Evrope.

Gordana Rackov

(Objavljeno u PC#247)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,