Data centri 2024

Intervju: Bojan Tubić – Master za ICT privredu

Od jeseni počinje realizacija Master 4.0 programa na osnovu konkursa koje je početkom godine raspisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. O toku ovog važnog projekta i očekivanim rezultatima razgovarali smo s Bojanom Tubićem, pomoćnikom ministra za visoko obrazovanje

PCPress.rs Image
Bojan Tubić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje

P: Početkom godine Vlada Srbije i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisali su Javni konkurs za izbor master studijskih programa iz oblasti informacionih tehnologija, programiranja, analize podataka i organizacije. Koji su bili motivi za raspisivanje ovog Konkursa? Koliko je sredstava opredeljeno za realizaciju projekta?

O: Motiv za raspisivanje javnog konkursa za izbor master studijskih programa iz oblasti informacionih tehnologija, programiranja, analize podataka i organizacije (Master 4.0) bila je inicijativa dela ICT industrije, konkretno Inicijative „Digitalna Srbija“. Važnost jednog ovakvog konkursa prethodno je prepoznata od Vlade Republike Srbije tako što raspisivanje javnog konkursa za Master 4.0 utvrđeno Planom prioritetnih ciljeva i aktivnosti organa državne uprave i službi Vlade za unapređenje IT sektora u Srbiji za 2019. godinu sa izveštajem za 2018. godinu. Ministarstvo prosvete i Inicijativa „Digitalna Srbija“ su zaključile sporazum povodom realizacije ovog javnog konkursa. Za realizaciju ovog konkursa opredeljena su sredstva u iznosu od oko 23.200.000 dinara, koja su u Finansijskom planu Ministarstva i namenjena za unapređivanje visokog obrazovanja. Takođe, Inicijativa „Digitalna Srbija“ će opremiti učionice za sva četiri Master 4.0 programa i obezbediće sredstva za finansiranje određenog broja samofinansirajućih studenata.

Pročitajte i:  Međunarodni dan devojčica u IKT-u

P: Zbog čega je Javni konkurs bio usmeren na master, a ne recimo, na osnovne akademske studije? Kako sedošlo do odluke da se traže master studije koje traju 1.5 godinu odnosno 90 ESPB kredita?

O: Svrha master studija jeste da studentima omogući da se dodatno usavrše i specijalizuju, ali i da ih pripremi za budući posao, ili doktorat ako žele da nastave akademsku karijeru. Mi smo tražili studijske programe koji će ponuditi dovoljno vremena studentima da se ozbiljno posvete pripremi i pisanju master rada, ali i koji će istovremeno dati prostor za posvećeno izučavanje niza zahtevnih oblasti koje smo želeli da studenti programa Master 4.0 razumeju. Takođe, povećani broj bodova proizlazi i iz potrebe da studenti imaju najmanje osam nedelja prakse kod poslodavca.

PCPress.rs Image

P: Iz Odluke o izboru projekata na osnovu Javnog konkursa vidi se da su svi studijski programi veoma visoko ocenjeni (od 96.86 do čak 100 bodova od 100 mogućih). Koliko se ti programi razlikuju od postojećih master programa koje već izvode naše visokoškolske ustanove, pa i one koje su učestvovale na Konkursu?

O: Prva razlika je u tome što su ovo zajednički studijski programi najmanje dva fakulteta ili su u okviru univerziteta i njihova kvalitativna prednost je u tome što će studenti moći istovremeno da uče o mašinskom učenju, menadžmentu, ali i o bioinformatici i javnim finansijama.

Pročitajte i:  Ministarstvo informisanja i telekomunikacija: Raste izvoz usluga u IKT sektoru

P: Koliko je pri formulisanju uslova Konkursa konsultovana domaća ICT industrija i koliko su zahtevi usklađeni sa njihovim potrebama?

O: Upravo je istraživanje o potrebama IT sektora u Srbiji, koje je sprovela kompanija „Infostud“ početkom 2017. godine, bilo pokretač ideje kako da se visoko obrazovanje u oblasti IT približi potrebama poslodavaca. Prema tom istraživanju, 95% IT kompanija je izvestilo o poteškoćama pri pronalaženju kompetentnih IT stručnjaka. Takođe, istraživanje na uzorku junior, medior i senior programera koje je sprovela organizacija Startit u Srbiji pokazalo je da sa diplomom srednje škole u IT industriji radi njih 29%. ICT industrija je analizirala ponudu domaćih studijskih programa i predložila oblasti koje Master 4.0 treba da obuhvati. Te oblasti su: Distribuirano računarstvo (cloud computing / cyber security / Internet of things), Analiza podataka (machine learning / artificial intelligence / business analytics / data mining / bioinformatics / natural language processing), Interaktivno računarstvo (human‑computer interaction / game programming) te Organizacija i upravljanje (business model design / entrepreneurship / network organizations and contemporary management).

PCPress.rs Image

P: Šta je zapravo program kratkih studija odnosno kratki ciklus koji se pominje u Javnom konkursu? Kako će on biti implementiran kod nas?

O: Kratki program studija uveden je Zakonom o visokom obrazovanju 2017. Godine i predstavlja posebne programe za stručno osposobljavanje i uključivanje u radni proces. Ti programi se ne akredituju i imaju od 30 do 60 ESPB bodova. Namena programa kratkih studija kao uslova javnog konkursa za Master 4.0 je da se pruže znanja i veštine onima koji ne žele da prolaze kroz celokupan master akademski program. Tu vidimo dve zainteresovane grupe. Jednu čine studenti koji bi želeli da se specijalizuju, a drugu poslovni ljudi iz privrede koji bi želeli da se usavrše u nekoj specifičnoj oblasti.

Pročitajte i:  Međunarodni dan devojčica u IKT-u

P: Broj studenata na ovim programima (35) je prilično skroman, kada se uzmu u obzir potrebe domaće privrede. Može li se tim programima pomoći da porastu?

O: Javnim konkursom je ograničen broj studenata s obzirom na kompleksnost jednog ovakvog programa u kojem se zahteva i učešće poslodavaca kroz praksu ali i predavača iz privrede. Imalo se u vidu i postojeće akreditaciono opterećenje nastavnika fakulteta koji će realizovati Master 4.0. Ovo je prvi put da se na ovakav način realizuje studijski program, pa je stoga za početak izabran optimalan broj studenata kako bi se obezbedili isti uslovi za sve studente. Ukoliko Master 4.0 programi ispune očekivanja i ukoliko bude interesovanja od strane privrede, mogu se očekivati novi javni pozivi u budućnosti.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , ,