BIZIT plus

Intervju: SAP podrška u premijum izdanju

Stalna potreba za poslovnim inovacijama postala je nezaobilazni faktor uspeha. U toj trci, kompanijama je potrebna kontinuirana podrška. O sve češćoj, neizbežnoj savetodavnoj ulozi, pa i permanentnom vođenju kompanija ka napretku govori Dušan Radošević, direktor SAP servisa za Jugoistočnu Evropu.

PCPress.rs Image

Čini se da u vreme stalnih poslovnih promena i neprekidnih potreba za inovacijama u digitalnoj ekonomiji uvođenje softvera kroz pojedinačne projekte u kompanijama više nije dovoljno. Da li je kompanijama sada neophodna stalna podrška na održavanju, optimizaciji i unapređenju informacionog sistema?

Inovacije su ključ za uspeh u digitalnoj ekonomiji. Danas čelni ljudi kompanija najčešće uvode inovacije u biznis, a Deloitte‑ovo istraživanje pokazuje da 58 odsto njih od IT kompanija očekuje pomoć i savetodavnu ulogu u ovom procesu. Rast uz pomoć inovacija sigurno je na vrhu liste poslovnih prioriteta, što možete da vidite i u istraživanjima. Tako Gartner‑ov izveštaj iz prošle godine pokazuje da 93 odsto visokorangiranih menadžera najuspešnijih kompanija kao prioritet postavljaju agilnost organizacije i spremnost na inovacije.

Ipak, treba imati na umu da se inovacije ne dešavaju same od sebe, bez ikakvog plana, ideje i strukture. Servisna organizacija kompanije SAP može da pomogne upravo u tome da inovacije budu implementirane uz maksimalne koristi za kompanije koje koriste SAP rešenja.

Šta u svetlu stalnih promena znači vaša usluga Premium Engagement Services i šta, u osnovnim crtama, podrazumeva ovaj poslovni i IT servis?

Dosadašnja iskustva u digitalizaciji jasno su pokazala da inovacije u ovoj oblasti moraju da se baziraju na kombinaciji novih poslovnih modela i najnovijih mogućnosti koje pruža tehnologija. Premium Engagement servisi (u daljem tekstu PE servisi), uz standardnu podršku implementacijama SAP‑ovog softvera, omogućavaju optimizaciju poslovanja, ali i podršku u otkrivanju novih poslovnih modela i njihovu primenu u kompanijama. Dakle, PE servisi omogućavaju vođenje kompanije od implementacije do inovacije. Pomenuti servisi, pored poboljšavanja operativnih performansi same kompanije, omogućavaju i transformaciju informatičkog okruženja kompanije u On‑premise, cloud ili hibridnu arhitekturu.

PCPress.rs Image

Važno je napomenuti da PE servisi, uz nenadmašnu stručnost SAP eksperata, dobrim poznavanjem industrije i poslovnih procesa, otvaraju mogućnosti za sticanje konkurentske prednosti kompanijama koje ovaj servis koriste.

Koliko privreda (proizvodnja i usluge) sada zavise od poslovne podrške IT‑ja i da li uopšte možemo da zamislimo (uspešnu) privredu bez snažnog oslonca na digitalizaciju procesa i poslovanja?

Tehnologije se izuzetno brzo razvijaju, a privreda je ta koja taj razvoj prati. Novi izazovi s kojima se kompanije susreću jesu implementacija i usvajanje novih tehnologija, gde se od IT kompanija očekuje savetodavna uloga. Upravo u tome leži vrednost usluga kao što je Premium Engagement, gde SAP kompanijama postaje poslovni partner za razvoj biznisa. Bez oslanjanja na tehnologiju i iskorišćenja inovacija, privreda ne može više da napreduje.

93 odsto menadžera najuspešnijih kompanija kao prioritet stavljaju agilnost organizacije i spremnost na inovacije

Koliko je ekonomija postala digitalna i kako se to odražava u okvirima različitih ekonomskih okruženja?

PCPress.rs ImageMožemo da kažemo kako su ekonomija i digitalna ekonomija izjednačene, odnosno, da je danas gotovo sve digitalna ekonomija, koja se sada razvija u različitim pravcima u odnosu na razvoj tehnologije. Jedan od primera pravaca ovog razvoja jeste iskustvena (experience) ekonomija. Taj koncept zasniva se na identifikaciji jaza između onoga što misle lideri kompanija o iskustvu koje pružaju klijentima i onoga što korisnici misle o tome. Istraživanje pokazuje da 80 odsto menadžera veruje da oni klijentima pružaju dobro iskustvo, dok se samo 8 odsto korisnika slaže s tim. Procena vrednosti ove razlike na globalnom nivou trenutno iznosi 1,6 triliona dolara.

SAP tehnologija danas omogućava kombinaciju operativnih podataka o poslovanju kompanije (O‑dana) s podacima o iskustvu korisnika (X‑data), na osnovu kojih menadžment može da donosi odluke i obezbedi svoj deo profita u ovom segmentu digitalne ekonomije.

S obzirom na razvoj situacije, kakva su Vaša predviđanja u pogledu dalje integracije i razvoja IT‑ja s jedne strane i proizvodnih procesa, usluga i ekonomije, s druge?

Kao što sam već objasnio, razvoj tehnologije nema granica, a proizvodni procesi, usluge i ekonomija moraju da nađu način i prilagode poslovne modele kako bi pogodnosti koje tehnologija pruža bile iskorišćene do kraja. Dalji razvoj tehnologija, kao i do sada, biće usmeren na povećanje efikasnosti rada i ekonomski rast, jer je IT danas jedna od vodećih industrija.

PCPress.rs Image

Što tiče kompanije SAP, poseban fokus biće na primeni koncepta Inteligentnog preduzeća (Intelligent Enterprise) koji će, pored S4Hana/C4Hana, kao srca sistema, ekstenzivno koristiti Machine learning, Blockchain i Internet of Things tehnologije i to prvenstveno u cloud okruženju.

Korisna adresa: sap.rs

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,