ERP 2024

Investiranje u poslovni hardver na domaći način

Ulaganje u informacione sisteme i softverske alate koji pomažu produktivnosti zaposlenih važno je za kompanije. O investicijama u hardver ređe se govori, pa smo odlučili da se raspitamo kakva je praksa po ovom pitanju u kompanijama Metalac, PKC Group, Atlantic Group i Elektrodistribucija Beograd.ODJEK

P: Koliko vaša kompanija ima zaposlenih i koliko njih u obavljanju svog posla redovno koristi računar ili neki mobilni uređaj (tablet, POS terminal i slično)?

 

Metalac a.d: Metalac Grupa spada u red velikih kompanija sa 14 zavisnih društava, od kojih se četiri bave proizvodnjom u više fabrika u Gornjem Milanovcu, a ostalo su trgovinska društva i to pet u Srbiji i pet u inostranstvu. Ukupan broj zaposlenih iznosi oko 1.760, od čega je veliki procenat u neposrednoj proizvodnji. Metalac ima oko 950 korisnika računarske opreme, računajući i korisnike POS terminala u maloprodajnim objektima, kojih u Srbiji ima oko 100.

PKC Group: PKC Wiring systems d.o.o. Smederevo u ovom trenutku ima preko 400 zaposlenih, a više od stotinu kolega koristi neki vid IT opreme u obavljanju svojih svakodnevnih dužnosti (procentualno od 35% do 40%).

Atlantic Grupa: Atlantic Grupa na teritoriji Srbije ima preko 1.400 zaposlenih, i u cilju obavljanja svog posla više od 70 odsto zaposlenih, prema potrebama radnog mesta, koristi  računare ili  ručne terminale, odnosno tablete, jer smo kao veliki sistem istovremeno i proizvodna i distributivna kompanija. Samo zaposleni u operacijama, odnosno proizvodnji, nemaju lični računar, već mogu biti korisnici i imati pristup korporativnom sadržaju i informatičkim servisima preko za to posebno postavljenih računara na proizvodnim lokacijama. U okviru Atlantic Grupe implementirana je virtuelna infrastruktura, koristeći najnovije tehnologije i svetske trendove u ovom domenu. Shodno tome, moguće je da se tzv. stacionarnim resursima pristupi udaljeno, koristeći sve prednosti tzv. VDI (Virtual Desktop Infrastructure) rešenja.2

EDB: Privredno društvo Elektrodistribucija Beograd, u skladu s kadrovskom politikom EDB i EPS kao našeg osnivača, ima nešto više od 1.700 zaposlenih. U redovnom poslu računare i/ili mobilne uređaje koriste svi zaposleni u skladu s potrebama posla koji obavljaju.

P:Koliko od ukupnog broja uređaja, izraženo u procentima, čine stacionarni (server/desktop) a koliko prenosivi uređaji (notebook, tablet, POS terminali)?

 

Metalac: U našoj računarskoj mreži prevladavaju desktop računari a odnos je negde 95 odsto naspram oko 5 procenata prenosivih uređaja.

PKC Group: Stacionarni računari čine 65 odsto, dok ostatak odlazi na prenosive uređaje, uglavnom notebook‑ove.

Atlantic Group: Broj računara koji nisu mobilni zastupljen je u većem delu, jer govorimo o radnim procesima koji ne zahtevaju prenosive uređaje, na osnovu čega se u odnosu na specifikacije svakog radnog mesta i radi nabavka. Obim planiranih nabavki zavisi od potreba. Određena količina desktop i laptop računara planira se kroz klasično održavanje, redovnu zamenu dotrajalih uređaja, s tim što se deo opreme, koja je još uvek upotrebljiva, koristi kroz VDI platformu.

EDB: Svi zaposleni koji koriste računare imaju stacionarne varijante (server/desktop), dok još oko 5 odsto zaposlenih, pored stacionarnih računara, za potrebe izvršavanja specifičnih poslova koristi i prenosive uređaje (notebook, tablet, POS terminale).4

P: Da li u tekućoj godini planirate ozbiljnije zanavljanje uređaja kroz kupovinu ili iznajmljivanje (SaaS) i modernizaciju (Bring Your Own Device)?

 

Metalac: Zanavljanje uređaja je redovna praksa koja se sprovodi planski, a broj zamenskih računara  precizno se planira svake godine u okviru biznis plana. Tako je planirano i ove godine, pri čemu treba imati na umu da zamenu desktop računara u Metalcu obavljamo u proseku na pet do osam godina, a serverske opreme na svakih pet godina.

PKC Group: S obzirom na to da je PKC Wiring Systems u Srbiji kraće od dve godine, većinu flote IT opreme čine novi uređaji, te obnavljanje zasad nije planirano. Jedini vid opreme koji iznajmljujemo jeste rešenje internog štampanja u okviru proizvodnog procesa, tj. outsource‑ovali smo kompletnu štampu, koju iznajmljujemo po modelu mesečnog obima štampe (plaćamo koliko odštampamo), uz nominalnu mesečnu rentu samih štampača.1

Atlantic Group: Razmišljanje o SaaS servisima još uvek je u povoju i ostavlja veliku nedoumicu da li je takav servis potreban i isplativ u našim uslovima kada realno postoji kvalitetan, a jeftin IT s moderno rečeno – on premise cloud servisima. Analizom se došlo do toga da je u ovom momentu isplativije imati svoj IT i sopstvene infrastrukturne resurse. Pogotovo treba favorizovati lokalnu podršku gde je, u odnosu na evropske standarde i cene IT servisa, kao i stručnost, naša zemlja veoma perspektivna. Naravno, ne znači da na grupnom nivou SaaS servis neće biti implementiran i testiran kroz realizaciju specifičnih korisničkih zahteva, tako da će vreme pokazati isplativost i funkcionalnost ove usluge.

EDB: U privrednom društvu Elektrodistribucija Beograd svake godine prave se detaljni planovi o potrebama zaposlenih za računarskom opremom kako bi se u potpunosti podržala realizacija poslovnih procesa u EDB, i shodno tome, a u skladu s materijalnim mogućnostima EDB, vrši se nabavka i obnavljanje računarske opreme. Direkcija za informatiku EDB redovno prati potrebe zaposlenih i pruža punu podršku kvalitetnim i savremenim programskim rešenjima, bilo u oblasti operativnih sistema, bilo aplikativnog softvera. Potreban softver obezbeđuje se ili kroz in‑house rešenja koja realizuju programeri naše direkcije, ili planskim licenciranjem rešenja koja ne možemo razviti sopstvenim snagama.

Direkcija za informatiku pratiće i u budućnosti aktuelna rešenja, među kojima se izdvaja i softver kao servis (SaaS), a u skladu s tim planirana je implementacija softverskog paketa Office 365 u našem privrednom društvu. Što se tiče koncepta korišćenja privatnih računarskih uređaja unutar IT infrastrukture EDB, trenutno se ne razmatra taj koncept.

Poseban akcenat stavlja se na bezbednost informacionog sistema, koja se kontinuirano proverava kako bi se ispunili zahtevi standarda ISO/IEC 27001, čiju sertifikaciju smo uspešno dobili i resertifikovali.

P: Da li odluku o investicijama u ICT donosite samostalno ili konsultujete svog System integratora?

 

Metalac:  Metalac ima IT sektor koji procenjuje kada, koliko i kako treba investirati. Odluke o investicijama donose se na bazi predloga našeg internog IT tima, a ukoliko ima potrebe, koristimo i eksterne konsultacije.3

PKC Group: Većinu odluka o investicijama u ICT donosimo uz konsultacije sa centralnom IT službom PKC‑a, u skladu s planom razvoja ICT‑a i katalogom servisa koji ICT pruža u proizvodnji kao i drugim sektorima kompanije. Sistem integratore konsultujemo uglavnom oko izvođenja osmišljenog rešenja, kao i u vezi s poručivanjem i isporukom IT opreme koja je potrebna kompaniji.

Atlantic Group: Korišćenje uređaja koje zaposleni sami donesu (Bring Your Own Device) ili žele da upotrebe u okviru resursa koji se nude u okviru Atlantic‑a, nikada nije bio sporan ili onemogućen, naravno uz poštovanje odgovarajućih pravila koja omogućuju bezbedan rad kompanije. Proces planiranja informatičkih investicija sprovodi se kroz ustaljen proces i praksu gde kompanijski, Atlantic‑ov, IT tim ima potpunu kontrolu nad poslovnim potrebama i planiranim akcijama koje treba da podrže poslovanje. U tom smislu, postojanje sistem integratora nije neophodno, što ne znači da razmena informacija i dobri predlozi nisu ili ne bi bili prihvaćeni.

EDB: Direkcija za informatiku EDB sve odluke o trenutnim i budućim investicijama u IT infrastrukturu donosi u skladu s potrebama direkcija EDB, a u cilju realizacije poslovnih procesa privrednog društva i u skladu s razvojnim ciljevima EPS grupe u oblasti informacionih tehnologija.

Olga Žarković i Vesna Čarknajev

(Objavljeno u časopisu PC#219)

Facebook komentari: