BIZIT plus

iPlus – štampa pod kontrolom

Više nema ozbiljne kompanije koja u svom poslovanju ne obraća pažnju na troškove i koja se ne trudi da ih smanji na razumnu i prihvatljivu meru. Najlakši i najjednostavniji provereni model uštede je outsourcing usluga, što je posledica odluke kompanije da brigu o određenim segmentima svog poslovanja a koji nisu njena glavna delatnost, u potpunosti prepusti specijalizovanim kompanijama za relevantne oblasti.

PCPress.rs ImageOutsourcing print rešenja predstavlja važan element u poslovanju jedne kompanije jer osim maksimalnog smanjenja direktnih troškova, u potpunosti optimizuje i unapređuje poslovne procese vezane za administraciju dokumenata. Kombinacijom softverskog i hardverskog rešenja, kompanije koje nude ovakav vid usluge, garantuju uslugu visokog kvaliteta uz minimalne troškove.

PCPress.rs ImageTako postoje razna rešenja koja nude sličnu uslugu pod raznim nazivima u zavisnosti od pre svega proizvođača opreme i softvera koje zastupaju ili promovišu (OPS – optimized print service, MPS – managed print service i slično). Kompanije iz Srbije prepoznale su na vreme ove trendove poslovanja i može se reći da danas nema kompanije koja zastupa nekog od proizvođača opreme, a da u svom porfoliju nema ovakvu vrstu usluge. Velika konkurencija zasigurno donosi benefit korisnicima u vidu veće mogućnosti izbora i niže cene ali sa druge strane i veću mogućnost odabira lošijeg kvaliteta usluge.

Brigo moja…

O prednostima print outsourcing‑a je mnogo rečeno i pisano, a naravno i svaka specijalizovana kompanija za ovu vrstu usluge poseduje mnoštvo reklamnog materijala i brošura. U nastojanju da postignu maksimalno nisku cenu štampe i smanje troškove, kompanije se fokusiraju isključivo na ponuđača sa najnižom cenom ne uzimajući u razmatranje kvalitet buduće usluge.

PCPress.rs ImageTakođe se zbog niske cene, kompanije često obavezuju višegodišnjim ugovorima i nije redak slučaj da se na kraju same odlučuju na raskide ugovora uz visoke penale. Najčešći uzrok potencijalnih problema je u samom pristupu problematici, jer zbog čestog potcenjivanja problematike i nedovoljnog angažovanja i analize, odlučuje se brzo i uglavnom za najjeftinije rešenje. Na kraju se dobija rešenje koja nije ni nalik na onom iz brošure i dobijene ponude.

Prepoznavši ovakve probleme i sve češća nezadovoljstva korisnika, kompanija Original je razvila i patentirala uslugu pod nazivom Iplus (engleska skraćenica za Impression plus) što bi u bukvalnom prevodu značilo otisak – impresija više. Naziv je nastao od engleskih reči zbog tendencije ka širenju usluge, pre svega na zemlje regiona a i šire. Može se reći da je stručni tim Original-a bio na neki način primoran na ovakav potez, jer se i sam nije osećao komforno u nametnutim rešenjima koje je kao distributer imao obavezu da promoviše i implementira. Iskorišćeno je 25‑godišnje iskustvo usko vezano za davanje usluga print rešenja i partnerski odnosi sa svetskim vodećim brendovima hardvera i softvera. Može se reći da je na neki način prikupljeno najbolje od najboljih i implementirano na naše tržište.

Bez ograničenja

Iplus je poslovno multivendor rešenje koje predstavlja optimalnu kombinaciju hardvera i softvera, koje u isto vreme nije ograničeno forsiranim jednostranim rešenjima koje nudi vendor. Namenjeno je pre svega srednjim i malim preduzećima ali se bez ikakvih problema može tranformisati za potrebe i velikih. Rešenje je posebno jer se pre svega insistira na konsultantskoj usluzi na osnovu koje se maksimalno smanjuje rizik odabira neodgovarajućeg rešenja. Ono što je najbolje kod ove usluge je da i ako se nekim slučajem potkrade greška, rešenje se lako menja i prilagođava „u hodu“.

PCPress.rs ImageVrlo bitna svojstvenost je i fleksibilnost rešenja koja se ogleda u konstantnom praćenju korisnika i njegovih potreba. Bilo koja ugovorena nabavka ili rentiranje rešenja ne predstavlja nešto čega se ugovorne strane moraju držati po svaku cenu i pretiti penalima, već se vrlo lako usklađuje s novonastalim potrebama bilo da je u pitanju povećanje ili smanjenje poslovnih aktivnosti. Na taj način postiže se maksimalna optimizacija i racionalizacija konačnog rešenja na zadovoljstvo korisnika, stručnog tima Original-a i proizvođača hardvera i softvera.

Nakon prvog koraka, a na osnovu konsultantske usluge, preporučuje se optimalno rešenje i pristupa se njegovoj implementaciji. Tu se dolazi do najzanimljivijeg dela rešenja za korisnike. Osim klasične usluge rentiranja rešenja, poseban benefit je što Iplus nudi mogućnost nabavke hardvera i softvera po izuzetno povoljnim uslovima koji zavise od paketa usluga za koje se korisnik opredelio.

Primer ovakve nabavke je već viđen kod svih mobilnih operatera s vrlo bitnom razlikom što vas oni motivišu na veću upotrebu mobilnih telefona. Iplus rešenje pruža mogućnost potpune kontrole troška u vidu predefinisanje prava i načina upotrebe za svakog korisnika pojedinačno što zasigurno dovodi do smanjenja kako direktnih tako i skrivenih troškova.

Iplus je sveobuhvatno multivendor rešenje koje u svakom slučaju donosi mir i harmoniju u kompaniju koja se odluči da ga primeni, jer pre svega rasterećuje sve do tada korišćene resurse, kompletno prepušta brigu profesionalnoj komaniji sa iskustvom, što vodi ka maksimalnom unapređenju poslovnih procesa vezanih za svaki iskopirani, odštampani ili skenirani dokument. Pitanja i konstatacije kao što su: nestalo nam je tonera, ništa se ne vidi, opet se pokvario, gde je otišao dokument, ko je uzeo moju kopiju i na kraju „šefe šta da radimo“, postaju anegdote koje će korisnici prepričavati.

Iplus se pokazao kao vrlo efikasno rešenje u raznim poslovnim okruženjima. O tome kakve je pozitivne efekte dao na poslovanje, svedoči Bojan Iljovski, izvršni direktor IT sektora Lagermax AED d.o.o. za špediciju i međunarodni transport.

PCPress.rs ImageŠta Vas je navelo da odaberete ovakvo rešenje za štampu?

Pre saradnje sa kompanijom Original, nismo pridavali previše važnosti rešenjima za štampu. Sve se svodilo na klasičnu i brzu nabavku dostupnog hardvera i tonera koji su nam se u tom periodu činili prihvatljivim. Sa razvojem poslovanja na teritoriji Srbije, porasli su i troškovi, ali najvažnije je da su poslovi koji zavise od ovog segmenta bili usporeni. Na taj način bili smo prinuđeni da potražimo kvalitetno i dugotrajno rešenje.

Koje Iplus rešenje koristite?

Trenutno koristimo Custom Iplus Standard rešenje sa oko deset MFP uređaja. Zbog specifičnosti poslovanja naše kompanije, stručni tim kompanije Original je, nakon precizne analize poslovnih procesa, napravio predlog koji je potpuno prilagođen našim potrebama. Predlog smo rado prihvatili, a glavni razlog je bio što smo shvatili da će nas u potpunosti zadovoljiti i lako ispratiti sve promene u poslovanju. Nabavljeni su kvalitetni uređaji čiji je broj optimizovan i idealno raspoređen s mogućnošću premeštanja, povećanja i smanjenja broja uređaja. Njihov rad se konstantno nadzire uz pomoć softvera, tako da su sada zastoji izazvani nedostatkom tonera i pojavom kvarova, prošlost. Korisnicima je maksimalno pojednostavljen rad na uređajima pa su zadovoljni i ne gube bespotrebno vreme.

Sa stanovišta nekoga ko upravlja IT sektorom kompanije, da li ste primetili benefite ovakvog načina organizacije štampe?

Naravno, osim finansijskog benefita u vidu smanjenja troška, što izuzetno raduje menadžment kompanije, najviše bih istakao prednost u vidu maksimalnog rasterećenja ljudskih resursa koji nisu bili vidljivi, a samim tim i troškovno merljivi. Previše vremena se trošilo na rešavanje problema vezanih za štampu i često, zbog tenzije i kratkih rokova, ta rešenja nisu bila adekvatna. Na samom kraju, mogu reći da smo sa ovakvim rešenjem uspeli da uspostavimo potpunu kontrolu troška štampe i osiguramo da vrlo važan segment poslovanja naše kompanije koji direktno zavisi od štampe, funkcioniše bez ikakvih zastoja i problema.

www.originalgrupa.com

(Objavljeno u PC#241)

Facebook komentari: