IT klimatizacija visokih performansi

Kako obezbediti maksimalno hlađenje opreme na minimalnom prostoru? Rittal pokriva pun spektar rashladnog kapaciteta…

PCPress.rs ImageSa rastućim potrebama informacionih tehnologija obrađuje se i akumulira sve više podataka, usled čega se na globalnom nivou generišu ogromne količine toplote koju je potrebno efikasno i pouzdano ohladiti tj. „odvući“ od potrošača, kako bi oni bili zaštićeni od pregrevanja.

Kada se uopšteno govori o fizičkoj infrastrukturi data centara, bez obzira na njihovu veličinu, u Srbiji je zastupljen trend iznuđenih rešenja koja su posledica više faktora, kao što su nedovoljan budžet, nerazumevanje menadžmenta, ulaganje samo u aktivnu IT opremu, nedovoljna edukacija IT menadžera… Za hlađenje data centara, uobičajena je upotreba sistema klimatizacije koji nisu namenjeni hlađenju IT opreme, tj. „kućnih“ split sistema, koji su pre svega namenjeni za klimatizaciju prostora u kome borave ljudi a ne IT oprema.

Kućna vs. profi klimatizacija

Nesumnjiva prednost „kućnih“ rešenja klimatizacije je niska cena, ali su rizici brojni: pre svega pouzdanost, jer nisu predviđeni za neprekidan rad 24/7, nemaju dovoljnu rashladnu snagu i potreban protok vazduha, ne obezbeđuju automatski start u slučaju kratkotrajnog prekida u napajanju… Dodatan rizik je vrlo često nepostojanje sistema monitoringa koji bi na vreme upozorio prestanak rada sistema klimatizacije i pregrevanje data centra i opreme.

Pročitajte i:  Rittal je razvio megavatno hlađenje za AI

Da li se zaista možete osloniti na pouzdanost ovakvih rešenja i snositi odgovornost u slučaju incidenta?

Hlađenje svakog IT sistema je, pored sigurnog napajanja, najvažnija komponenta održivog rada data centra, tj. server sale. Od odabira rešenja hlađenja će umnogome zavisiti pouzdanost rada, životni vek aktivne opreme kao i sigurnost dragocenih podataka i energetska efikasnost data centra (PUE faktor), pogotovo kad imamo u vidu da je klimatizacija pored aktivne opreme najveći potrošač električne energije.

Brojna su pitanja i nedoumice: koji je rashladni kapacitet potreban, topla ili hladna zona, voda ili freon, da li je potreban dupli pod ili ne… Kako onda obezbediti efikasno hlađenje IT opreme koje nas neće izneveriti?

Nova, efikasna rešenja

Kompanija Vesimpex je, zahvaljujući svom partneru, kompaniji RITTAL, i njegovim fleksibilnim i modularnim rešenjima IT infrastrukture, kreirala i implementirala brojna rešenja sistema klimatizacije koja se mogu prilagoditi potrebama klijenta, od hlađenja jednog reka pa do čitavog data centra.

U novija i naprednija rešenja visokih performansi koje odlikuje visok rashladni kapacitet, pouzdanost, efikasnost i ušteda u potrebnom prostoru, spada Liquid Cooling Package (LCP DX i LCP CW). LCP jedinica, koja je veličine rek ormana a širine 300 milimetara, smešta se u red sa rekovima čime se hladan vazduh distribuira bliže opremi čime se umanjuju gubici. Sa LCP rešenjem moguće je hladiti celu prostoriju data centra ili i samo unutrašnjost rekova u kombinaciji sa zatvorenim rek ormanima, čime dobijamo efikasniji sistem. Takođe, ovakav sistem hlađenja se može primeniti na samo jedan ili neograničen broj rekova.

Pročitajte i:  Rittal je razvio megavatno hlađenje za AI

PCPress.rs ImageLCP rešenje je namenjeno pre svega aplikacijama srednje i visoke potrošnje energije po reku sa opsegom snage LCP DX 3‑12 kW, pri čemu LCP CW verzija I kombinaciji sa spoljašnjim čilerom može postići kapacitet od 55 kW po jedinici. Moguća je dodatna optimizacija zatvaranjem toplih ili hladnih zona između reda rekova čime se poboljšava efikasnost, jer se sprečavaju termički kratki spojevi, tj. mešanje toplog I hladnog vazduha.

Za aplikacije niske do srednje gustine po reku najbolji izbor je Liquid Cooling Unit – LCU DX 1‑6,5kW, sistem koji se smešta unutar rek ormana i na taj način štedi prostor i energiju. Glavne prednosti LCU DX sistema su maksimalna efikasnost zahvaljujući hlađenju samo unutrašnjosti reka, promenljivi rashladni kapacitet, kontrola ulazne temperature servera, daljinski nadzor, kao i činjenica da je dizajniran neprekidni rad 7/24/365.

LCU DX se može primeniti u konfiguracijama sa jednim ili sa više rekova pri čemu jedna unutrašnja jedinica može hladiti više spojenih Rittal TS IT rekova a u zavisnosti od ukupne toplotne disipacije.

Pročitajte i:  Rittal je razvio megavatno hlađenje za AI

(Objavljeno u PC#248)

Facebook komentari: