IT u službi borbe protiv prevare i korupcije

Prevare i korupcija su svakodnevna pojava u svim kompanijama, bez obzira na njihovu veličinu ili delatnost kojom se bave. Da bi se prevarne radnje suzbile i otkrile veoma je važno da postoji rešenost menadžmenta kompanije da prati rizik od prevare i da bude spreman da određena sredstva odvoji za razvijanje i unapređuje internih mehanizama zaštite i detekcije zloupotreba.

Odru017Eana konferencija Borba protiv prevara i korupcije  1

U Beogradu je 11-12. decembra 2014. godine održana naučno stručna konferencija Borba protiv prevara i korupcije. Konferenciju je otvorio državni sekretar Ministarstva pravde, Radomir Ilić, a posle njega učesnicima se obratio i Dejan Jeremić iz Septia Academy – Beograd. Tom prilikom akcenat je stavljen na značaj same konferencije u pogledu informisanosti učesnika na opasnosti, koje sa sobom povlače prevarne radnje i u državnim i u privatnim kompanijama.

Na konferenciji su se učesnicima obratili predavača ne samo iz Srbije već i iz Bugarske, Rusije, Bosne i Hercegovine, Slovačke i Češke. Tokom dva dana trajanja konferencije održano je više stručnih predavanja na temu prevara i zloupotreba u kompanijama, a govorilo se i o trenutnoj situaciji kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Takođe, prezentovale su se i analizirale napredne metode, koje bi mogle uticati na smanjivanje internih i eksternih pravarnih radnji u kompanijama. Interesantan je podatak da najviše prevara i zloupotreba ima u farmaceutskoj industriji, dok je naftna industrija na drugom mestu.

Pročitajte i:  Održana konferencija „Internet dijalog 2024“ posvećena veštačkoj inteligenciji

Odavno je trend kod gotovo svih kompanija da se veći deo njihovog poslovanje oslanja na IT i to ne samo sa stanovišta obavljanja redovnih svakodnevnih aktivnosti već i pozadinske obrade, analize i čuvanja podataka. Zato i ne čudi što su svi učesnici ukazivali na primenu računara u smanjivanju rizika od prevare. Za otkrivanje i sprečavanje prevarnih radnji mogu se koristiti posebne metodologije, koje su usko povezane sa računarima, softverima i programskim simulacijama. Svi podaci koji se prikupljaju u digitalnom obliku, kao na primer evidencija radnog vremena, video nadzor, evidencija obavljenih transakcija, stanje magacina i drugo mogu se analizirati i koristiti da se prevare preduprede ili otkriju u što kraćem vremenskom roku.

Dosta se govorilo i o digitalnoj forenzici. Tom prilikom primećeno je da se u digitalnoj forenzici računari već odavno koriste, ali često nedovoljno, jer je mali broj korisnika upoznat sa njihovim mogućnostima primene u prikupljanju, identifikovanju i analizi podataka uz očuvanje integriteta dokaza. Forenzički alati omogućuju povraćaj i analizu obrisanih, skrivenih i privremenih fajlova kojima se ne može pristupiti na uobičajeni način. Kompletan sistem za prikupljanje, analizu i pravljenje izveštaja o dokazima prihvatljivim za sud kao i za oporavak izgubljenih podataka, zbog svoje prirode i svojih metoda, može se primeniti i u javnom i u privatnom sektoru.

Facebook komentari: