Kako da pokrenete program kao administrator

Evo korisnog saveta ako dođete u situaciju da neki program treba da pokrenete kao administrator – i kada to niste.

admin

Ka­da ne­ki pro­gram (npr. Total Commander) tre­ba star­to­va­ti kao a­dmi­nis­tra­tor, kli­kne­te na nje­ga de­snim tas­te­rom, pa iza­be­re­te Run as administrator. Ta­ko ne­što mo­že da se ura­di ako je pro­gram na desktop‑u, ali šta ako je pro­gram na taskbar‑u?

Ta­da de­sni klik pri­ka­že zna­tno ma­nji me­ni u ko­me op­ci­je Run as a­dmi­nis­tra­tor ne­ma. Ali za­to mo­že­te da pri­ti­sne­te Ctrl+Shift, kli­kne­te na pro­gram i on će bi­ti star­to­van sa a­dmi­nis­tra­tor­skim pra­vi­ma. Dru­ga mo­gućnost je da kli­kne­te de­snim tas­te­rom mi­ša na pro­gram, pa on­da u ma­lom me­ni­ju pro­nađete još je­d­nom nje­go­vo ime i kli­kne­te de­snim tas­te­rom na nje­ga, u tom me­ni­ju će se po­ja­vi­ti op­ci­ja Run as administrator. Zgodno, zar ne?

Izvor: PC #212

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Desktop PC: za i protiv
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , , , , , ,

1 thoughts on “Kako da pokrenete program kao administrator

  • 30. 07. 2014. at 23:22
    Permalink

    Izuzetno korisna stvar

Comments are closed.