BIZIT plus

Kakvi nas trendovi u svetu Cloud-a očekuju u 2024?

Devoteam je objavio godišnji izveštaj koji prikazuje uvid u novonastale trendove, uključujući zrelost veštačke inteligencije i njen uticaj na poslovanje. Teme kojima se bave su suvereni oblak, platformski timovi, serverless tehnologija i upravljanje API-ima, uz naglasak na potrebu za efikasnim upravljanjem i strategijama zasnovanim na podacima. U ovom tehnološki vođenom pejzažu, izgradnja raznovrsnih, visokoperformantnih timova ključna je za uspeh. Nastavite da čitate ukoliko želite da zaronite u ovogodišnji “Izveštaj o trendovima u oblaku”.

PCPress.rs Image

Trendovi

Cloud Native razvoj

 • Suvereni oblak podupire Cloud Smart strategiju

Vlade i regulisane industrije širom sveta ubrzavaju digitalne transformacije kako bi unapredile usluge građanima i poštovale propise. Suvereni oblak, komponenta Cloud Smart strategija, pomaže po pitanju suverenitetu podataka i usaglašenošću sa zakonskom regulativom. Suvereni oblak pruža sigurno skladištenje i obradu podataka, omogućavajući organizacijama da iskoriste prednosti oblaka dok ispunjavaju regulatorne zahteve.

 • Revolucija produktivnosti programera pomoću razvojnih okruženja u oblaku

U današnjem konkurentnom okruženju, organizacije ubrzavaju isporuku usluga koristeći Razvojna okruženja u oblaku (eng. CDEs – Cloud Development Environments). CDE, poput GitHub Codespaces-a i Microsoft Dev Box-a, nude fleksibilna, skalabilna razvojna okruženja usklađena sa politikom kompanije i usklađena sa politikama kompanija. Za razliku od tradicionalnih metoda poput VPN-a ili Virtuelnih mašina, CDE olakšavaju procese, unapređuju produktivnost i rešavaju nedostatak veština, što koristi kako organizacijama tako i programerima.

Poslušajte i epizodu na našem YouTube kanalu u kojoj smo razgovarali sa Dejanom Rašićem, DevOps konsultantom iz Devoteam-a:

 • Prihvatanje Serverless računarstva

Serverless računarstvo je transformisalo način na koji preuduzeća funkcionišu. Ono omogućava programerima da se fokusiraju na kreiranje mikroservisa bez brige o upravljanju infrastrukturom. AWS Lambda, predstavljena 2014. godine, obeležila je prelomni trenutak u ovoj promeni, ubrzavajući inovacije. Gledajući unapred, serverless računarstvo će se susresti sa generativnim AI-om, Edge računarstvom i naporima za održivost. Serverless arhitektura povećava efikasnost i skalabilnost, dok istovremeno smanjuje troškove i emisiju štetnih gasova (Carbon Footprint).

 • Uloga inženjeringa platforme u modernom DevOps-u

U IT sektoru, ponavljajući ciklusi poput insorsinga/autsorsinga i centralizacije/decentralizacije oblikuju način na koji organizujemo operacije. DevOps je doneo decentralizaciju, ali je takođe doveo do izolacije i fragmentacije. Kako bi se tome suprotstavile, organizacije ponovo uvode centralizovane operacije kao što su Cloud Foundation ili Cloud Operations. Inženjering platforme nudi Interne razvojne platforme, koje olakšavaju operacije i poboljšavaju produktivnost programera. Ove platforme pružaju standardizovane alate, procese i podršku, usklađene sa principima organizacije i utiču na odluke o arhitekturi. U suštini, Inženjering platforme premošćuje jaz između tradicionalne IT i DevOps prakse, omogućavajući efikasno isporučivanje vrednosti od strane programera.

PCPress.rs Image
Izvor: www.devoteam.com

Budućnost AI-a

Pročitajte i:  Pet razloga da vaša poslovna rešenja budu u oblaku

Kubeflow i Vertex AI pipeline-ovi donose značajne promene u mašinskom učenju i razvoju veštačke inteligencije. Kubeflow-ov “serverless model” smanjuje troškove i nudi distribuirano izvršavanje, dok Vertex AI pipeline-ovi, izgrađeni na Google Cloud-u, pružaju unapred izrađene šablone i laku integraciju. Ovi alati pomažu programerima, pojednostavljuju radne tokove i predstavljaju značajan napredak u razvoju pipeline-ova za mašinsko učenje.

 • Trendovi usvajanja Gen AI ’24

U 2023. godini, veliki modeli jezika (eng. LLMs – Large Language Models) značajno su napredovali u usvajanju veštačke inteligencije, nudeći efikasna rešenja, ali i suočavajući se sa izazovima poput halucinacija. Strategije poput Poboljšanog generisanja povratne informacije (eng. RAG – Retrieval Augmented Generation) i učenje uz ljudsku povratnu informaciju smanjuju netačnosti. Gledajući na 2024. godinu, usvajanje VMJ će se dalje širiti na produkciona okruženja uprkos izazovima.

 • Izgradnja poverenja, umanjenje rizika i bezbednost u ekosistemima veštačke inteligencije

AI TRiSM (eng. Artificial Intelligence Trust, Risk, and Security Management) obezbeđuje pouzdane modele veštačke inteligencije, povećavajući stope usvajanja za 50%, jača infrastrukturu, maksimizuje vrednost podataka i održava reputaciju brenda. Sa primenom u zdravstvu, finansijama i autonomnim vozilima, podstiče odgovorno korišćenje veštačke inteligencije i upravljanje njom. Njegova četiri osnovna stuba – objašnjivost, ModelOps, bezbednost aplikacija veštačke inteligencije i privatnost, obezbeđuju transparentne, pouzdane i bezbedne AI sisteme, upravljajući rizicima i pružajući sigurnost i pouzdanost u implementaciji veštačke inteligencije.

PCPress.rs Image
Izvor: www.devoteam.com

API Menadžment

 • Integracija poslovnih aplikacija u oblaku

Aplikacije u oblaku (eng. SaaS – Software as a Service) nude efikasnost i odlične integracione mogućnosti, ali upravljanje promenama predstavlja izazove. Strategije poput prvenstvenog fokusa na API-je i modularnosti, osiguravaju integraciju od samog početka. Povezivanje vođeno API-jima pojednostavljuje integraciju, međutim spajanje više usluga zahteva snažnu saradnju između poslovnih i IT sektora.

 • Iskorišćavanje tehnologija računarstva u oblaku za oslobođenje podataka
Pročitajte i:  Uvodnik: Cloud i druge tranzicije

U digitalnom dobu, “legacy” sistemi predstavljaju izazove za pristup podacima. Predlaže se pristup modernizaciji koji koristi API-je kako bi povezao stare i nove tehnologije. Ovo pojednostavljuje pristup podacima, integraciju, i obezbeđuje skalabilnost i buduću prilagodljivost. Prihvatanjem ovog pristupa oslobađamo podatke od “legacy” sistema, podstičući inovacije i rast.

PCPress.rs Image
Izvor: www.devoteam.com

 • Upravljanje heterogenim implementacijama API-ja

Povećanje broja API-ja, pokrenuto širokom upotrebom API-ja, predstavlja izazove poput kompleksnosti, bezbednosnih rizika i problema sa skalabilnošću. Platforme za univerzalno upravljanje API-ima (eng. UAPIM – Universal API Management) nude centralizovano i pojednostavljeno upravljanje, sa ključnim funkcijama poput interoperabilnosti i bezbednosti. Arhitektura UAPIM-a uključuje komponente poput API Gateway-a, Portal-a, Upravljanja životnim ciklusom, Sigurnosnog sloja, Analitike i Integracije sa DevOps-om. Prihvatanje UAPIM-a pomaže u efikasnom upravljanju raznovrsnim pejzažima API-ja u eri računarstva u oblaku, osiguravajući usaglašenost i maksimiziranje ponovne upotrebljivosti.

PCPress.rs Image
Izvor: www.devoteam.com

 • Automatizacija Budućnosti: Unapređenje dizajna i isporuke API-ja

Prakse automatizacije, poput testiranja i implementacije, poboljšavaju kvalitet softvera i ubrzavaju isporuku. Prvenstveni fokus na API-je daje prioritet specifikaciji API-ja pre implementacije, smanjujući ponovni rad i usklađujući proizvođače i potrošače. Centralizovani timovi za upravljanje koriste alate poput Prism, Spectral, Newman i Postman kako bi osigurali kvalitet specifikacija API-ja. Ugrađivanje ovih alata u automatizovane tokove rada pojednostavljuje životni ciklus dizajna i integriše specifikacije API-ja u portale za razvoj, što omogućava samostalni pristup i testiranje, podstičući saradnju.

Vođeno podacima

 • Analitika u realnom vremenu, od marketinške fraze do stvarne upotrebe

Analitika u realnom vremenu pruža vredne uvide, ali zahteva pažljivo razmatranje. Razumevanje potrebe, procena ograničenja budžeta i evaluacija frekvencije korišćenja podataka su od suštinskog značaja. Google-ov Dataflow je vodeće rešenje, zahtevajući pipeline-ove u realnom vremenu i paketnu obradu podataka za efektivnu implementaciju. Iako će nastaviti da raste, verovatno neće potpuno zameniti tradicionalnu paketnu obradu i analitiku.

PCPress.rs Image
Izvor: www.devoteam.com

IT Biznis

 • Oblikovanje savremenog preduzeća
Pročitajte i:  Uvodnik: Cloud i druge tranzicije

Interne platforme za razvoj (eng. IDPs – Internal Developer Platforms) poboljšavaju razvoj aplikacija, ali su pravilne organizacione strukture ključne. Modeli organizacije timova podstiču efikasnu saradnju i usklađenost između timova. Disfunkcionalni timovi ometaju poslovne rezultate. Uspeh zavisi od prilagođavanja tehnološkim promenama, pri čemu topologija timova olakšavaju postepenu evoluciju.

 • Raznolikost kao osnova za izgradnju visoko performantnih timova

Raznolikost i inkluzivnost pokreću tim na izuzetnost i održiv uspeh. Raznovrsne kompanije se ističu, dok homogene guše inovacije. Inkluzivna okruženja prepoznaju jedinstvene veštine i podstiču visoke performanse. Prava raznolikost zahteva njeno uključivanje u svaki sloj organizacije i normalizaciju inkluzivnosti. U kombinaciji sa zajedničkim ciljevima, raznolikost i inkluzivnost su ključne za izuzetne timove i dugoročni uspeh.

Trendovi koji više nisu trendovi

 • Da li je IT stručnjak još uvek vredan “svoje težine u zlatu”?

Prošle godine smo istakli oskudicu IT profesionalaca, nazivajući ih “novim zlatom” usred niske nezaposlenosti i rastuće potražnje. Sada, dok ponovo razmatramo ovaj trend, primećujemo napore da se smanji radno opterećenje IT-a kroz automatizaciju i nadogradnju veština. Međutim, globalni ekonomski rast se usporio u 2023. godini, što je dovelo do rasta troškova radne snage u IT sektoru. Iako kratkoročne neizvesnosti mogu izazvati privremenu stagnaciju u potražnji, dugoročne projekcije sugerišu sve veću potrebu za IT stručnjacima. Stoga, uprkos potencijalnim kratkoročnim izazovima, IT stručnjaci ostaju visoko cenjeni za transformaciju poslovanja i tehnološki napredak.

PCPress.rs Image

O Devoteam-u

U Devoteamu, koristimo tehnologije kako bismo održivo unapređivali poslovne procese. Oblasti na koje se fokusiramo uključuju računarstvo u oblaku, upravljanje i integraciju API-ja, upravljanje podacima i veštačku Inteligenciju i DevOps, podržane timom od 12.000 stručnjaka u Evropi i na Bliskom Istoku. Kroz automatizaciju, uvide zasnovane na podacima, i besprekornu povezanost aplikacija, optimizujemo procese i osnažujemo pametno donošenje odluka za naše klijente. Sa ekspertizom u pipeline-ovima, API-jima, opservabilnošću i bazama podataka, obezbeđujemo vrhunska rešenja saradnjom sa vodećim tehnologijama, ostvarujući značajan učinak za naše korisnike.

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *