Ko nasleđuje uspešna preduzeća?

Da li ste znali da čak 92% preduzetnika starijih od 55 godina ujedno su i vlasnici i osnivači preduzeća – bez ličnog iskustva u biznis transfer procesu i preuzimanju preduzeća od prethodne generacije. Oni, pored vlasničke, imaju i menadžersku funkciju u preduzeću u 80% slučajeva, a kompanije koje imaju iskustva u transferu poslovanja u Srbiji broje se u promilima, pokazali su rezultati istraživanja koje je sprovela kompanija Adizes SEE.

PCPress.rs ImageIstraživanje je sprovedeno od 12. januara do 6. marta 2017. godine na teritoriji Republike Srbije, a na više od 30 pitanja odgovorilo je 205 vlasnika kompanija, starijih od 55 godina, a koji zapošljavaju više od 20 radnika. Istraživanje je deo projekta Biznis transfer koji podrazumeva prenošenje poslovanja preduzeća na drugu osobu (deca, menadžeri, zaposleni, drugi preduzetnici ili menadžeri…) ili preduzeće čime se osigurava kontinuitet postojanja i poslovnih aktivnosti preduzeća.

PCPress.rs Image
Šta će biti sa preduzećem kada se povučete sa pozicije vlasnika?

Upravo nedostatak iskustva u transferu poslovanja predstavlja otežavajuću okolnost u sprovođenju tog procesa u Srbiji, s obzirom da je većina preduzeća u Srbiji osnovana 90-ih godina 20. veka i u njima se očekuju transferi na upravljačkim pozicijama. U Evropskoj uniji udeo preduzeća koja se prodaju nakon povlačenja vlasnika iz poslovanja je gotovo 40%, a oni imaju iskustva u transferu poslovanja i postoji razvijen sistem podrške za vlasnike kompanija u tom procesu.

U Srbiji samo 6% vlasnika misli da će preduzeće biti prodato. Čak 77% njih živi u nadi da će porodica da nastavi poslovanje i održi vlasništvo nad preduzećem. Takođe, preko 72% anketiranih vlasnika u Srbiji računa da će preduzeće u budućnosti voditi neko od članova porodice a od toga 92% očekuje da će to biti njihovo dete.

PCPress.rs Image
Šta ćete raditi kada se povučete sa mesta vlasnika preduzeća?

Prema istraživanju sprovedenom u EU, praksa pokazuje da se rukovođenje prenosi na članove porodice u samo 15-35 odsto preduzeća. Visoka očekivanja vlasnika preduzeća u Srbiji o prenošenju poslovanja na članove porodice odraz su, u velikoj meri, njihovih želja i vizije koja tek treba da se suoče sa realnim mogućnostima – spremnosti i sposobnosti članova porodice. Na prvi pogled značajan procenat vlasnika, njih 57%, intenzivno razgovara sa svojim naslednicima o budućnosti preduzeća. Ali s obzirom da je anketa rađena sa vlasnicima koji imaju više od 55 godina, nije zanemarljiv podatak da njih čak 34 odsto o ovome uopšte ne razgovara sa svojojm decom koja su u 80% slučajeva starija od 20 godina. Jedan od rizika odlaganja razgovora je gubitak kompetentnih članova porodice, ali demotivisanih zbog činjenice da vlasnici nisu spremni za razgovore na temu promene uloga u budućnosti.

PCPress.rs ImageBiznis transfer je složen proces koji, pored emocija, uključuje i mnoga druga pitanja – organizaciona, pravna… Ovaj proces odražava se, kako na vlasnika preduzeća, tako i na članove njegove porodice ali i na zaposlene i njihove porodice i to čak u većoj meri, jer većina vlasnika i njihovih porodica su egzistencijalno obezbeđeni. Istraživanje je pokazalo da samo 19% vlasnika gleda na biznis transfer proces kao svoje potpuno povlačenje iz vođenja preduzeća. Ostali svoju povezanost sa preduzećem planiraju i dalje u vidu uloge savetnika (45%), zaposlenja na puno radno vreme na nekoj drugoj poziciji (20%) ili nepunog radnog vremena (12%). Ukazivanje poverenja osnivača važan je temelj za izgradnju ugleda nove generacije među zaposlenima, dobavljačima, kupcima… I zato je presudno da „ostanak“ osnivača u preduzeću ne ograničava novi menadžment u preuzimanju odgovornosti u upravljanju preduzećem.

Biznis transfer će biti jedna od tema radionica koje će se održati ove godine ne Bizit konferenciji, a koju će držati Boris Vukić, partner u kompaniji Adizes SEE.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,