Konica Minolta pokrenula CS Remote Care servisnu uslugu

konicaRadi ostvarivanja neometanog i još kvalitetnijeg rada Konica Minolta višenamenskih uređaja (štampač, kopir, faks i skener) i uređaja za produkcionu štampu bizhub serije, Konica Minolta je razvila CS Remote Care koncept automatskog servisnog centra. Customer Satisfaction Remote Care je daljinski sistem za praćenje potreba bizhub uređaja. Sistem održava stalnu direktnu komunikaciju između bizhub uređaja i Konica Minolta servisnog centra, omogućavajući aktivnu vezu sa svim uslugama kompanije.

Za korisnike, CS Remote Care znači rad bez zastoja i uznemiravanja, a aktivacijom ovog sistema zaposleni mogu da se koncentrišu na svoj posao jer sistem preuzima na sebe brigu o uređaju i sprečava nastanak iznenadnih neprijatnih situacija, kao što je, na primer, nestanak tonera u sred posla ili kvar štampača. CS Remote Care omogućava proveru trenutnog stanja potrošnog materijala u štampaču kod korisnika, uključujući i pokretanje automatske dostave tonera čim količina dostigne definisanu vrednost, bez potrebe da korisnik bilo šta uradi.

Kad god Konica Minolta višenamenski kopir-print uređaj bizhub serije zatrebaju tehničko-servisnu podršku, precizni detalji o tome biće prosleđeni putem CS Remote Care direktno u servisni centar. Pre nego što se zadatak dodeli tehničaru, sistem će odrediti da li problem može da se reši“na daljinu” ili je potrebna intervencija tehničara koji će, u tom slučaju, biti planiran u vreme koje najbolje odgovara korisniku. Korisnik ne mora ni da vodi brigu o dojavi stanja brojača. Kako bi osigurao dostavu tonera i servisa, CS Remote Care automatski proverava obim kopiranja/isprinta u određenim intervalima, te prosleđuje informacije u odgovarajuće Konica Minolta odseke (servis, finansije).

Facebook komentari: