BIZIT plus

Kontrola, pouzdanost, preciznost – Albatech

Albatech ima mnogo toga da ponudi u oblasti informacionih sistema za podršku magacinskom poslovanju, a za ovaj broj smo izdvojili logistički softver LX One.

Kontrola-pouydanostKada se iz širokog opsega koji informacione tehnologije obuhvataju izdvoji bar‑kod tehnologija, domaću kompaniju Albatech je nemoguće zaobići. Na tržištu se lavovski bore već više od dve decenije i ne pokazuju znake posustajanja, naprotiv. Još davne 1991. godine Alba je postala distributer sistema poznate kompanije Intermec, a danas i dalje nudi njihova vrhunska rešenja uz pregršt novih proizvoda i usluga drugih kompanija koje upotpunjuju bogatu ponudu. Ako se fokusiramo na ovomesečnu temu magacinskog poslovanja, iz Albatech‑ove ponude lako ćemo izdvojiti nekoliko interesantnih rešenja. Kada su srednja i velika preduzeća u pitanju, našu pažnju privukao je logistički softver LX One koji svojom pouzdanošću i fleksibilnošću pretenduje na poziciju optimalnog rešenja.

Kompleksni zahtevi

Upravljanje skladištem sa sobom nosi kompleksne i često protivrečne zahteve, kao što su konstantna potreba za umanjenjem troškova, uz istovremeno povećanje operativne fleksibilnosti, pouzdanosti i efikasnosti. Opsežno praćenje i pronalaženje robe je ključno, što zahteva pristup pouzdanoj informaciji o protoku robe u realnom vremenu i u lako razumljivom formatu. Osim toga, dok broj različitih artikala u magacinu neprekidno raste, količina robe po pojedinačnoj isporuci postaje sve manja. Kako bi svi ovi zahtevi bili zadovoljeni, moderan softver za upravljanje skladištem treba korisniku da ponudi ključne funkcionalnosti kao standard, a istovremeno je neophodno da poseduje i fleksibilnost za prihvatanje inovativnih rešenja koja bi zadovoljavala neposredne potrebe korisnika. LX One je upravo softver koji pretenduje da zadovolji sve pomenuto uz pružanje neophodnog nivoa pouzdanosti i fleksibilnosti.

Kako bi zadovoljio potrebe velike većine skladišta, budući da je svako jedinstveno po svom rasporedu i strukturnoj organizaciji, softver LX One se može pohvaliti fleksibilnom, modularnom arhitekturom koja ga čini veoma prilagodljivim željama i potrebama korisnika, ali i obezbeđuje visok nivo pouzdanosti informacije o stanju zaliha kao i nedvosmislenu transparentnost. Softver se može detaljno konfigurisati i prilagoditi bilo kom skadišnom sistemu bilo da se skladištenje vrši na policama, u blokovima, na otvorenom prostoru, u protočnim rekovima, satelitskim i visokoregalnim sistemima. Svaki od ovih načina se može definisati u softveru i jednostavno se njima upravljati.

Robom može da se manipuliše u jasno označenim transportnim jedinicama (npr. palete ili kutije) od kojih je svaka označena jedinstvenim identifikacionim brojem. Veći broj transportnih jedinica može da se pridruži jednoj lokaciji za skladištenje, kao što i veći broj artikala može da bude pridružen jednoj transportnoj jedinici. Nasuprot tome, nekoliko artikala mogu da budu pridruženi direktno nekoj lokaciji za skladištenje, ili nekoliko odvojenih transportnih jedinica može biti grupisano u jednu jedinu transportnu jedinicu. LX One može istovremeno da manipuliše i sa različitim količinama artikala u transportnim jedinicama. Praćenje robe na osnovu datuma, šarže, lota i serijskog broja je ugrađeno u sistem, a parametarsko podešavanje omogućava da bude primenjeno na pojedinačni artikal. Ostale opcije uključuju rezervaciju robe po pojedinačnom kupcu i porudžbini, logističku kontrolu na nivou pojedinačnih jedinica, kao i upravljanje zalihama korišćenjem različitih kriterijuma kvaliteta i obračuna carina. Osim upravljanja zalihama u definisanim jedinicama i količinama, ono takođe može da se obavlja na osnovu zapremine i mase. Menadžment popisa robe dozvoljava da se inventar robe u magacinu obavlja konstantno ili periodično, a na osnovu ugrađenih procedura za proveru. Provera da li je lokacija za skladištenje prazna može da se aktivira na ručnom terminalu u slučajevima kada se javlja potreba za tim. U svrhu praćenja i trasiranja svaka od promena stanja zaliha ili premeštanja u magacinu se beleži i može biti predstavljena u lako čitljivom i razumljivom formatu.

U znaku integracije

LX One može da prikuplja robu na osnovu naloga koji su izdati iz same aplikacije, ali i iz postojećeg sistema za naručivanje. Lokacija za skladištenje se bira na različite načine, uključujući i popularne metode FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out) i FEFO (First Expiry, First Out). Jedna od ključnih osobina sistema LX One je potpuna kontrola nad procesom prikupljanja robe. Kompatibilnost sa bar‑kod, RFID i Pick‑by‑Voice sistemima omogućava prikupljanje robe iz jednog ili više koraka sa ciljem da se uzme pravi artikal u pravo vreme sa pravog mesta. LX One je u stanju da predloži najefikasniju formu pakovanja za bilo koji artikal, proračuna optimalnu težinu i veličinu pakovanja za odabrani transportni metod. Pozicije za prikupljanje opremljene skenerima ili RFID čitačima povećavaju sigurnost i ubrzavaju verifikaciju porudžbine. Takođe je podržana i upotreba mobilnih uređaja sa funkcijom prepoznavanja govora. LX One upravlja zonama otpreme i utovarnim rampama, upotrebom skenera ili RFID čitača, da bi se osiguralo da će svaki paket pronaći pravi put do odgovarajućeg transportnog sredstva. Kada je utovar obavljen, LX One može da razmenjuje informacije sa službama za kurirsku dostavu, prevoznicima, špediterskim kompanijama, kako bi se pratilo napredovanje pošiljke, čineći tako lanac snabdevanja efikasnijim i transparentnijim.

Grafički upravljački interfejs sistema LX One zasnovan je na Web tehnologiji što omogućava dostupnost podataka nezavisno od lokacije trenutnog korisnika i nudi pristup informacijama u realnom vremenu. Svi ključni logistički parametri mogu da se prate i upoređuju sa planiranim vrednostima što može da spreči veće nepravilnosti u neravnomerno raspoređenom poslu u zonama za prikupljanje. Korisnik takođe može dobiti obaveštenja putem SMS poruka ili elektronskom poštom ukoliko neki od paremetara za praćenje odstupe od predviđenih vrednosti.

Aplikacija LX One nije predviđena za samostalnu primenu, već bi trebalo da funkcioniše u sadejstvu sa postojećim ERP okruženjem putem standardnih interfejsa. Gde god je u upotrebi IDOC, RFC u SAP‑u, MQ Series, Edifact, PeopleSoft/OneWorld XML, Navision, JBA, ili namenski dizajnirano rešenje, LX One je moguće implementirati. Dostupan je za Windows serverske operativne sisteme, Linux, HP/UX, SUN Solaris, IBM AIX i INM I5/OS i kompatibilan je sa Oracle i DB/2 bazom podataka, dok klijent sa višejezičnom podrškom funkcioniše na Windows okruženju. Mobilni klijent je kompatibilan sa bilo kojim telnet softverom i PDA uređajima koji koriste Windows CE/Windows XP Embedded softver.

Uz LX One aplikaciju, Albatech nudi i opremu: Intermec ove ručne računare ( modeli CK3 i CK71 ) i štampače bar kodova, od kojih su najpopularniji modeli PD41 i PM43.

Albatech ima mnogo toga da ponudi u oblasti informacionih sistema za podršku magacinskom poslovanju, a za ovaj broj smo izdvojili logistički softver LX One.

Kada se iz širokog opsega koji informacione tehnologije obuhvataju izdvoji bar‑kod tehnologija, domaću kompaniju Albatech je nemoguće zaobići. Na tržištu se lavovski bore već više od dve decenije i ne pokazuju znake posustajanja, naprotiv. Još davne 1991. godine Alba je postala distributer sistema poznate kompanije Intermec, a danas i dalje nudi njihova vrhunska rešenja uz pregršt novih proizvoda i usluga drugih kompanija koje upotpunjuju bogatu ponudu. Ako se fokusiramo na ovomesečnu temu magacinskog poslovanja, iz Albatech‑ove ponude lako ćemo izdvojiti nekoliko interesantnih rešenja. Kada su srednja i velika preduzeća u pitanju, našu pažnju privukao je logistički softver LX One koji svojom pouzdanošću i fleksibilnošću pretenduje na poziciju optimalnog rešenja.

Kompleksni zahtevi

Upravljanje skladištem sa sobom nosi kompleksne i često protivrečne zahteve, kao što su konstantna potreba za umanjenjem troškova, uz istovremeno povećanje operativne fleksibilnosti, pouzdanosti i efikasnosti. Opsežno praćenje i pronalaženje robe je ključno, što zahteva pristup pouzdanoj informaciji o protoku robe u realnom vremenu i u lako razumljivom formatu. Osim toga, dok broj različitih artikala u magacinu neprekidno raste, količina robe po pojedinačnoj isporuci postaje sve manja. Kako bi svi ovi zahtevi bili zadovoljeni, moderan softver za upravljanje skladištem treba korisniku da ponudi ključne funkcionalnosti kao standard, a istovremeno je neophodno da poseduje i fleksibilnost za prihvatanje inovativnih rešenja koja bi zadovoljavala neposredne potrebe korisnika. LX One je upravo softver koji pretenduje da zadovolji sve pomenuto uz pružanje neophodnog nivoa pouzdanosti i fleksibilnosti.

Kako bi zadovoljio potrebe velike većine skladišta, budući da je svako jedinstveno po svom rasporedu i strukturnoj organizaciji, softver LX One se može pohvaliti fleksibilnom, modularnom arhitekturom koja ga čini veoma prilagodljivim željama i potrebama korisnika, ali i obezbeđuje visok nivo pouzdanosti informacije o stanju zaliha kao i nedvosmislenu transparentnost. Softver se može detaljno konfigurisati i prilagoditi bilo kom skadišnom sistemu bilo da se skladištenje vrši na policama, u blokovima, na otvorenom prostoru, u protočnim rekovima, satelitskim i visokoregalnim sistemima. Svaki od ovih načina se može definisati u softveru i jednostavno se njima upravljati.

Robom može da se manipuliše u jasno označenim transportnim jedinicama (npr. palete ili kutije) od kojih je svaka označena jedinstvenim identifikacionim brojem. Veći broj transportnih jedinica može da se pridruži jednoj lokaciji za skladištenje, kao što i veći broj artikala može da bude pridružen jednoj transportnoj jedinici. Nasuprot tome, nekoliko artikala mogu da budu pridruženi direktno nekoj lokaciji za skladištenje, ili nekoliko odvojenih transportnih jedinica može biti grupisano u jednu jedinu transportnu jedinicu. LX One može istovremeno da manipuliše i sa različitim količinama artikala u transportnim jedinicama. Praćenje robe na osnovu datuma, šarže, lota i serijskog broja je ugrađeno u sistem, a parametarsko podešavanje omogućava da bude primenjeno na pojedinačni artikal. Ostale opcije uključuju rezervaciju robe po pojedinačnom kupcu i porudžbini, logističku kontrolu na nivou pojedinačnih jedinica, kao i upravljanje zalihama korišćenjem različitih kriterijuma kvaliteta i obračuna carina. Osim upravljanja zalihama u definisanim jedinicama i količinama, ono takođe može da se obavlja na osnovu zapremine i mase. Menadžment popisa robe dozvoljava da se inventar robe u magacinu obavlja konstantno ili periodično, a na osnovu ugrađenih procedura za proveru. Provera da li je lokacija za skladištenje prazna može da se aktivira na ručnom terminalu u slučajevima kada se javlja potreba za tim. U svrhu praćenja i trasiranja svaka od promena stanja zaliha ili premeštanja u magacinu se beleži i može biti predstavljena u lako čitljivom i razumljivom formatu.

U znaku integracije

LX One može da prikuplja robu na osnovu naloga koji su izdati iz same aplikacije, ali i iz postojećeg sistema za naručivanje. Lokacija za skladištenje se bira na različite načine, uključujući i popularne metode FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out) i FEFO (First Expiry, First Out). Jedna od ključnih osobina sistema LX One je potpuna kontrola nad procesom prikupljanja robe. Kompatibilnost sa bar‑kod, RFID i Pick‑by‑Voice sistemima omogućava prikupljanje robe iz jednog ili više koraka sa ciljem da se uzme pravi artikal u pravo vreme sa pravog mesta. LX One je u stanju da predloži najefikasniju formu pakovanja za bilo koji artikal, proračuna optimalnu težinu i veličinu pakovanja za odabrani transportni metod. Pozicije za prikupljanje opremljene skenerima ili RFID čitačima povećavaju sigurnost i ubrzavaju verifikaciju porudžbine. Takođe je podržana i upotreba mobilnih uređaja sa funkcijom prepoznavanja govora. LX One upravlja zonama otpreme i utovarnim rampama, upotrebom skenera ili RFID čitača, da bi se osiguralo da će svaki paket pronaći pravi put do odgovarajućeg transportnog sredstva. Kada je utovar obavljen, LX One može da razmenjuje informacije sa službama za kurirsku dostavu, prevoznicima, špediterskim kompanijama, kako bi se pratilo napredovanje pošiljke, čineći tako lanac snabdevanja efikasnijim i transparentnijim.

Grafički upravljački interfejs sistema LX One zasnovan je na Web tehnologiji što omogućava dostupnost podataka nezavisno od lokacije trenutnog korisnika i nudi pristup informacijama u realnom vremenu. Svi ključni logistički parametri mogu da se prate i upoređuju sa planiranim vrednostima što može da spreči veće nepravilnosti u neravnomerno raspoređenom poslu u zonama za prikupljanje. Korisnik takođe može dobiti obaveštenja putem SMS poruka ili elektronskom poštom ukoliko neki od paremetara za praćenje odstupe od predviđenih vrednosti.

Aplikacija LX One nije predviđena za samostalnu primenu, već bi trebalo da funkcioniše u sadejstvu sa postojećim ERP okruženjem putem standardnih interfejsa. Gde god je u upotrebi IDOC, RFC u SAP‑u, MQ Series, Edifact, PeopleSoft/OneWorld XML, Navision, JBA, ili namenski dizajnirano rešenje, LX One je moguće implementirati. Dostupan je za Windows serverske operativne sisteme, Linux, HP/UX, SUN Solaris, IBM AIX i INM I5/OS i kompatibilan je sa Oracle i DB/2 bazom podataka, dok klijent sa višejezičnom podrškom funkcioniše na Windows okruženju. Mobilni klijent je kompatibilan sa bilo kojim telnet softverom i PDA uređajima koji koriste Windows CE/Windows XP Embedded softver.

Uz LX One aplikaciju, Albatech nudi i opremu: Intermec ove ručne računare ( modeli CK3 i CK71 ) i štampače bar kodova, od kojih su najpopularniji modeli PD41 i PM43.

www.albatech.rs

Novak Jovanović

Facebook komentari: