BIZIT plus

Laptopovi koji rade na metan?

samsung-fuel-cellS napretkom nanostrukturnih uređaja, manjim operativnim temperaturama, upotrebom pogonskog goriva koje postoji u obilju i jeftinijim materijalima, grupa naučnika s Harvardskog odseka za inženjering i primenjene nauke veruje da će uskoro metan steći širu upotrebu u tehnologiji.

Elektrohemijske gorive ćelije odavno smatraju mogućom ekološki prihvatljivom alternativom fosilnim gorivima, pogotovo što čvrste oksidne gorive ćelije uglavnom ostavljaju samo vodu kao nusproizvod.

Prepreku za korišćenje čvrstih oksidnih gorivih ćelija za punjenje laptopova i mobilnih telefona kao i za pogon sledeće generacije motornih vozila predstavljali su nepouzdana efikasnost, visoka temperatura i velika cena. Međutim, naučnici su počeli da koriste metan umesto hidrogena za čvrste oksidne gorive ćelije, što znatno smanjuje troškove. Pored toga, upotreba mikro čvrstih oksidnih gorivih ćelija bez platine takođe povećava efikasnost i smanjuje troškove. Trenutno se vrše eksperimenti kojima se temperatura sagorevanja smanjuje na pet stotina stepeni celzijusa, što navodi na to da ćemo uskoro zaista moći da punimo laptopove i mobilne telefone pomoću metana.

Izvor: Science Daily

Facebook komentari: