Lego data centri

Moderan data centar nije nužno sistem koji se dugo projektuje i još duže izrađuje i sertifikuje na željenoj destinaciji – on se može nabaviti i sklopiti od unapred fabrikovanih modula, uz veoma kratke rokove i proizvoljno kompleksne zahteve.

7718CCC415F507DF85257C98004922C4_LEAN_9H4HMS_f_h_hiData centri ili podsistemi koji su unapred sastavljeni u fabrici često se opisuju terminima kao što su prefabrikovani, kontejnerski, modularni, mobilni, prenosivi itd. Prefabrikovani modularni data centar sastavljen je od najmanje jednog unapred projektovanog, sastavljenog u fabrici i prethodno testiranog sistema ili niza podsistema koji se tradicionalno instaliraju odvojeno, na licu mesta, i montiraju kao kompaktni ili u kontejneru. Tri atributa definišu većinu prefabrikovanih modularnih data centara: funkcionalni blok (napajanje, hlađenje, IT), forma (ISO kontejner, kućište (ne‑ISO), kompaktno) i konfiguracija (potpuno prefabrikovani, poluprefabrikovani i sve‑u‑jednom data centar).

Forma data centra

Prefabrikovani data centri mogu imati različite forme (strukture, veličine i oblike), a tri opšta oblika prefabrikovanih modula data centara jesu:

  • ISO kontejner
  • Kućište
  • Kompaktni

Forma ili kombinacija formi koja je pogodna za neki data centar odeđena je zahtevima kao što su prenosivost, kapacitet, skalabilnost itd. Pored toga, forma modula utiče na njegov kapacitet, jer specifične dimenzije modula ograničavaju opremu koju treba smestiti u njega. Najčešće srećemo ISO kontejnere. To su standardizovana kućišta od čeličnih limova dizajnirana za bezbedno, efikasno, i sigurno čuvanje i prenošenje materijala različitim tipovima prevoza (npr. brodom, železnicom, kamionima).

Pročitajte i:  Data centar trendovi 2024.

Sve prisutniji

Zašto su prefabrikovani modularni data centri danas sve prisutniji? Moduli za napajanje i hlađenje koji su standardizovani, unapred sklopljeni i integrisani najmanje su 60 odsto brži za primenu i daju prve uštede od 13 odsto ili više u poređenju s tradicionalnom infrastrukturom napajanja i hlađenja data centara. S druge strane, standardizovani, skalabilni, unapred sklopljeni moduli napajanja i hlađenja obezbeđuju uštede kod ukupnih troškova vlasništva (TCO – Total cost of ownership) od 30 odsto u odnosu na tradicionalnu, izgrađenu infrastrukturu napajanja.

Sistemi napajanja i hlađenja koji su trenutno dostupni modularniji su, standardizovaniji i efikasniji od onih instaliranih u većini data centara danas. Bez obira na to da li se proširuje postojeći data centar ili gradi novi, rukovodioci data centra minimiziraće kapitalne i operativne troškove insistiranjem na određenoj fizičkoj infrastrukturi sa sledećim atributima: standardizovane, unapred sastavljene i integrisane komponente, modularna infrastruktura koja se može proširiti kako se povećava opterećenje tokom vremena, efikasne komponente napajanja i hlađenja, hlađenje dizajnirano sa integrisanim ekonomičnim modom, preprogramirane kontrole…

Ovime možemo postići značajne dodatne uštede. Modularna priroda prefabrikovanih modula omogućava skaliranje i svođenje na stvarno opterećenje data centra. To znači da izbegavanje predimenzionisanja kapaciteta i skaliranje dizajna tokom vremena čini veliki deo ukupne uštede. Kada se gradi novi data centar, projektant ga planira za najgori slučaj konačnog opterećenja, jer su troškovi i operativni penali za nedovoljan kapacitet tokom života ovog data centra previše oštri. U stvarnosti, najveće opterećenje se retko dostiže. S druge strane, skaliranje infrastrukture data centra tokom vremena rezultira većim uštedama jer su kapitalni troškovi i troškovi održavanja odloženi sve dok nisu stvarno neophodni da podrže rad. Tako možemo ostvariti uštede na kapitalnim troškovima od oko dva odsto zbog cene kapitala.

Pročitajte i:  Data centar trendovi 2024.

Korišćenje snage

Poređenje PUE (koeficijent efektivnosti korišćenja snage) kod dizajna jednog standardno dizajniranog data centra u poređenju sa data centrom koji je skaliran tokom vremena, daje za pravo da dimenzionisanje data centra na pravu meru ima potencijal da smanji do 50 odsto račun za električnu energiju u realnim uslovima. Zato implementacija modularnih data centara donosi razumljive prednosti, uključujući brzinu puštanja u rad, predvidljivost, skalabilnost i poznate troškove životnog ciklusa.

Proces puštanja u rad – od projektovanja data centra, pripreme terena, nabavke opreme, instalacije – sasvim je drugačiji od izgradnje tradicionalnog data centra. Dizajniranje data centra stoga se može raditi na nivou sistema, što će skratiti ukupno vreme za tu aktivnost sa tipično 24 nedelje na 12 nedelja. Jedna od prednosti prefabrikovanih modularnih data centara jeste njihova sposobnost da se jednostavno transportuju.

Prefabrikovani modularni data centri menjaju prirodu planiranja data centara i u velikoj meri smanjuju aktivnosti koje su neophodne da data centar dovedemo od koncepta do završetka. Razumevanje jedinstvenih aspekata u osmišljanju ovakvih data centara, će biti od ključnog značaja da izbegnemo odlaganja, nepotrebne troškove, štete i/ili neefikasan rad. Naoružani ovim informacijama, možemo biti sigurni da će naš data centar omogućiti nama i našim korisnicima očekivanu korist.

Pročitajte i:  Data centar trendovi 2024.

www.schneider-electric.rs

Vasilije Kodžopeljić

(Objavljeno u časopisu PC#220)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,