Top50 Glas publike

Windows – Kako zatvoriti prozor

Koliko načina za zatvaranje prozora u Windows okruženju znate? Većina korisnika upotrebljava samo jedan način, a to je klik na X u naslovnoj liniji. Reći ćete jedan ali vredan, jer završava posao.

windows8.jpg

Međutim, Windows je poslovično fleksibilan: verovali ili ne, postoji devet načina za zatvaranje prozora. Neke od njih su zaostavština starih verzija, ali postoji i nekoliko načina koji će verovatno iznenaditi i iskusnije korisnike.

Hajde da ih prebrojimo:

  • Klik na Close taster (X u gornjem desnom uglu naslovne linije prozora).
  • Tasterska prečica Alt+F4. Ovaj način je univerzalan za sve Windows programe, pa je vrlo zgodno da je uvrstite u repertoar, ako već niste dugogodišnji privrženici kao mi.
  • Dupli klik na ikonu kontrolnog menija u krajnjem gornjem levom uglu prozora. U nekim prozorima je ova ikona nevidljiva, npr. kod Windows Explorer‑a.
  • Klik na taster kontrolnog menija, iza kojeg sledi još jedan klik na stavku Close koja se pojavljuje u meniju koji se otvori.
  • Desni klik na taster programa u Windows taskbar‑u, pa izbor opcije Close window u otvorenom shortcut meniju.
  • Ukoliko imate uključen Aero podsistem, pozicionirajte kursor miša iznad taskbar tastera aplikacije i sačekajte trenutak da se pojavi thumbnail prozor ili više prozora ukoliko imate više aktivnih instanci. Pomerite kursor u desni gornji ugao i kliknite na Close taster označen velikim X.
  • Desni klik na naslovnu liniju (gornja linija s nazivom prozora) i klik na Close iz shortcut menija.
  • U Explorer prozoru, kliknite na Organize / Close. Ekvivalent ove opcije u većini drugih programa je File / Close.
  • Brutalan način – pokretanja Windows Task manager‑a (desni klik na Taskbar, pa izbor Start Task Manager) i nakon toga pronaći aplikaciju u Applications tab‑u, kliknuti na nju i potvrditi sa End Task. Ukoliko nije potrebno snimanje započetog ili nedovršenog rada, task će biti prekinut, a ukoliko preti gubitak podataka ili je potrebno snimiti dokument, aplikacija će prikazati meni za snimanje fajla, a paralelno će iz Task Manager‑a iskočiti kontrolno pitanje da li zaista želite da prekinete task i izgubite podatke.
  • Kao bonus, ostaje i višestruko zatvaranje međuzavisnih prozora Windows Explorer‑a klikom na taster Close (X) najmlađeg prozora, uz pritisnut taster Shift.
Pročitajte i:  Novi Windows malver vreba korisnike

(Objavljeno u časopisu PC#220)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , ,