Milioneri u Srbiji – ne zna im se broja

Tačna cifra deviznih milionera u Srbiji nije poznata, ali je sasvim izvestan podatak da je na kraju novembra prošle godine u bankama bilo 351 deviznih štednih partija sa ulozima većim od pola miliona evra. Ovi podaci su iz Narodne banke Srbije, u kojoj za Tanjug kažu da je ukupna vrednost tih deviznih partija bila 337,6 miliona evra. To znači da je prosečna vrednost štednog uloga koji pripada ovoj kategoriji građana, a koji imaju preko pola miliona evra na štednji, bila nešto manja od milion evra, ili tačno 961. 913 evra, navode u NBS.

PCPress.rs Image

Međutim, u NBS kažu da ne raspolažu preciznim podacima o broju naših deviznih milionera, odnosno građana koji na štednom računu imaju više od miliona evra. Prema važećim zakonskim propisima, poslovne banke imaju obavezu da dnevno i mesečno dostavljaju izveštaje NBS o broju štednih partija stanovništva, i te su partije raspoređene u osam grupa prema visini štednih uloga – do 500 evra, od 500 do 3.000 evra, od 3.000 do 10.000 evra, od 10.000 do 25.000 evra i tako dalje. Banke pri tome devizne štedne uloge izražavaju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara, prema stranoj valuti koji važi na dan za koji se izveštaj dostavlja. Devizni štedni ulog od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti već premašuje milion dinara, moguće je da Srbija ima daleko više od 18.000 milionera, ali u dinarskom iznosu.

Ovo je samo mogućnost, zbog toga što pojedinac može da ima devizne štedne partije u više banaka. Tako je, recimo, prema podacima NBS dostavljenim Tanjugu, u novembru prošle godine bilo 235.514 deviznih štednih partija sa ulozima od 10.000 do 500.000 evra, a njihova je dinarska protivvrednost bila 6,7 milijardi dinara. Što znači da je deviznih depozita od 10.000 do 25.000 evra bilo je 149.358, ukupne protivvrednosti 2,29 milijardi dinara. Na 60.060 partija je bilo položeno od 25.000 do 50.000 evra (2,15 milijardi dinara), a na 20.249 deviznih štednih računa se nalazilo od 50.000 do 100.000 evra (1,28 milijardi dinara), dok je na 5.847 partija bilo od 100.000 do 500.000 evra (milijarda dinara).

PCPress.rs Image

Kada se tome doda i onih 351 štednih uloga s početka, a na svakom od tih računa je preko pola miliona evra, srpski devizni milioneri zajedno iznose više od 7,07 milijardi, ako se računa u dinarima. Doduše, nisu baš sve srpski milioneri, jer se od 9,29 milijardi evra ukupne devizne štednje stanovništva na kraju novembra 2017. kod banaka u Srbiji, na naše građane odnosilo 8,98 milijardi evra (96,6 odsto), a na nerezidente – 314,6 miliona evra (3,4 procenta). Sa ovim na umu možda ne bi trebalo da nas čudi vest od pre par dana da je svako sedmo vozilo koje je prodato u Srbiji luksuzno.

Izvor: Blic

Facebook komentari: