Ministarstvo izdvaja dodatnih 170 miliona dinara za prekvalifikaciju u IT sektor

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastaviće sa merama u cilju smanjenja nezaposlenosti. Ministar za rad, Zoran Đorđević, izjavio je da Ministarstvo do kraja 2017. planira  da uloži dodatnih 170 miliona dinara za prekvalifikaciju radnika u IT sektor. Zahvaljujući prekvalifikaciji, preko Nacionalne službe za zapošljavanje, 100 radnika je već ušlo u ovaj sektor, a Ministarstvo nastavlja taj trend i izdvaja sredstva za osposobljavanje još 900 ljudi.

PCPress.rs Image

“Samo u ovoj godini će hiljadu osoba biti prekvalifikovano u IT stručnjake i, s obzirom na potrebe tržišta, izvesno je da će svih hiljadu potom dobiti posao. U budžetu za 2018. godinu, plan nam je da pored opredeljivanja sredstava za osposobljavanje IT stručnjaka, omogućimo prekvalifikaciju i za neka druga zanimanja koja su aktuelna i za koje postoji tražnja na tržištu rada. Time ćemo sigurno doprineti i da stopa nezaposlenosti  bude smanjena”, rekao Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Do sada je za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja u 2017. godini obezbeđeno 2,8 milijardi dinara, koje je Nacionalna služba za zapošljavanje već raspodelila za realizaciju planiranih mera.

Stopa nezaposlenosti u Srbiji najmanja je u poslednjih 25 godina, a Vlada Srbije sprovodi brojne programe kako bi se taj trend nastavio. Prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, trenutno je stopa nezaposlenosti u prvom kvartalu 14,6%, što je 4,4 indeksna poena manje u odnosu na isti period prošle godine, sa tendencijom daljeg pada. U periodu januar-jul ove godine zaposlilo se 159.471, što predstavlja povećanje  u odnosu na isti period prošle godine za 3,5%.

Pozitivan trend povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti od prvog kvartala 2016. do prvog kvartala 2017. godine, odrazio se i na mlade od 15 do 24 godine starosti i to za 7,1%. Najtraženija zanimanja su: IT stručnjaci, diplomirani mašinski i inženjeri elektrotehnike, a kada su u pitanju profili nižeg nivoa obrazovanja, najlakše dolaze do posla prodavci, vozači, krojači i kuvari.

Minstarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja spremno je da učini sve, a u cilju smanjenja nezaposlenosti, podsticanja zapošljavanja i poboljšanja položaja nezaposlenih lica na tržištu rada.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,

1 thoughts on “Ministarstvo izdvaja dodatnih 170 miliona dinara za prekvalifikaciju u IT sektor

Comments are closed.