Mozzart: IT i srećna ruka

„Ljudi često pojednostavljeno gledaju na igre na sreću, svodeći sve na nivo poslovnice gde se uplaćuje tiket ili isplaćuje dobitak. Same igre na sreću su, po svojoj strukturi, najsličnije berzi, gde se na bazi složenih matematičkih modela i statističke analize pokušavaju odrediti verovatnoće unapred nepoznatih ishoda sportskih i drugih popularnih događaja“, kaže Koviljka Lončar, generalni direktor Mozzart‑a

PCPress.rs Image

Koja tehnološka rešenja primenjujete u industriji igara na sreću?

O: Za poslovanje mreže uplatnih mesta i Web sajta koriste se savremena tehnička rešenja, počev od hardverske infrastrukture, koju čine HPE 3PAR i EMC storidži, sa flash diskovima, HP ProLiant i Intel fizičkim serverima, na kojima se nalazi više stotina VMWare‑om virtuelizovanih mašina. Od database softvera koriste se Oracle, MongoDB, Redis i Elasticsearch, a od aplikativnih servera na Web‑u su zastupljeni Tomcat i NodeJs, dok za serviranje http sadržaja koristimo Nginx.

Sistem se trenutno transformiše u pravcu mikroservisa, gde se kao framework za iste koristi Spring Boot. Back‑end aplikacije razvijaju se u Javi i pakuju u Docker kontejnere.

Dakle, digitalizacija na sve strane?

O: Prateći savremene trendove poslovanja, Mozzart je među prvima uvideo da budućnost leži u potpunoj digitalizaciji poslovanja i pripremio se za to. Prošli smo rigoroznu kontrolu Vojnotehničkog instituta i godine među prvima dobili licencu za priređivanje online igara. U našem ukupnom poslovanju, online segment već je dostigao udeo od 40 odsto, s prosečnom godišnjom stopom rasta od 35 odsto, što vrlo jasno objašnjava činjenicu da u daljoj digitalizaciji naše ponude vidimo veliku razvojnu šansu.

Digitalizacija kao koncept u Mozzart‑u je prihvaćena ne samo kada su u pitanju kanali prodaje već i kao filozofija ukupnog poslovanja. To podrazumeva i izgradnju data centra, opšti način komunikacije, digitalni marketing, analizu velike količine podataka, kao i digitalizaciju odnosa s dobavljačima i kupcima (uvođenje besplatnog Wi‑Fi‑ja i tableta u svim uplatnim mestima i drugo). Na taj način, pozicionirali smo se kao jedan od pionira i najvećih zagovornika digitalizacije u čitavoj zemlji. Jedan od stubova naše poslovne politike jeste investiranje u najbolju opremu, za koju je 2017. godine izdvojeno deset miliona evra.

Ovakav pristup tehnologiji definisao je našu kompaniju kao najbolje opremljenog priređivača na sreću u regionu, pri čemu znatna sredstva ulažemo i u razvoj sopstvenih IT rešenja, što podiže tehnološki nivo znanja u zemlji. Mozzart je u rangu s vrhunskim inostranim kompanijama, ni po čemu ne zaostaje i stalno uvodi nove izmene kako bi pratio svetske trendove, a u mnogim sferama smo i bolji nego neke strane firme.

Vaši zaposleni kažu da se u firmi stalno razvijaju novi softveri, i to u tolikoj meri da većina programera za celu svoju karijeru ne stekne toliko iskustva koliko se može u Mozzart‑u…

O: Za razliku od drugih (IT) kompanija u kojima se posao programera završava kada puste u rad servis koji su napravili, u Mozzart‑u glavni deo posla dolazi tek u postprodukciji. Svaki put kada postojeći modeli ponašanja u samoj tehnologiji nisu prilagođeni onome što nama treba – što je čest slučaj imajući u vidu specifičnost naše industrije. Nemamo od koga da „prepišemo“ recept za rešenje kompleksnog problema – naši programeri dobiju priliku, u vidu izazova, da budu kreativni i osmisle originalno rešenje. Iz svake takve situacije izlaze bogatiji za nova znanja, u tolikoj meri da većina programera ni za celu svoju karijeru ne stekne toliko iskustva.

Pročitajte i:  Datalab: Kako AI transformiše korisničko iskustvo u PANTHEON ERP-u

Zato naši programeri, kao najveću prednost rada u Mozzart‑u, izdvajaju mogućnost osposobljavanja za rad s većinom uređaja koje vide na radnom mestu: bioakseptori, koin akseptori, štampači, Web stranice, klijenti, sinhrona i asinhrona komunikacija, relacione i nerelacione baze podataka, komunikacija s drugim firmama, projektovanje hardvera za zajedničke poslove… Sve to pripada spektru kojim u Mozzart‑u imaju priliku da ovladaju.

PCPress.rs Image

Imali smo prilike da čujemo da koristite IIB‑ovo rešenje. Koliko ste zadovoljni?

O: Sa IIB‑om smo uradili integraciju njihovog ERP rešenja s našom back‑end aplikacijom, gde se deo podataka koji se preko našeg softvera prikuplja na uplatnim mestima putem custom pisane replikacije prenosi u IIB deo sistema. Možemo reći da smo zajedničkim snagama zadovoljili potrebu za vođenjem prodaje, knjigovodstvom, magacinskim poslovanjem, obračunom zarada…

Mozzart je već punu deceniju prisutan na sajmu ICE u Londonu, a i ove godine imali ste zapažen nastup. Šta ste konkretno predstavili?

O: Mozzart se na svom jubilarnom, desetom nastupu na sajmu ICE 2019 u Londonu predstavio simulacijom uplatnog mesta s modernim, inovativnim elementima eksterijera i enterijera. Pored toga, predstavili smo terminal za klađenje s dva ekrana, novu platformu za klađenje na brojeve koja igračima pruža mogućnost da se klade na svoje srećne brojeve koji se izvlače u 70 najpoznatijih lutrija na svetu, kao i Mozzart Lucky Super 6, virtuelnu igru koja obuhvata izvlačenje na svakih pet minuta, džekpotove i bonus simbole. Kao osoba koja je pre svega okrenuta finansijama, primetila sam na sajmu pravu eksploziju kompanija koje su payment procesori i, kao takve, ne samo poželjne već i neophodne kao partneri ako želite da nastupate na međunarodnom tržištu.

Kako uspevate da nađete prave kadrove imajući u vidu da je u Srbiji velika potražnja za IT stručnjacima?

O: Pored velike potražnje za njima na celom tržištu, rastući trend zapošljavanja mladih informatičara, matematičara, programera i elektroinženjera posebno se beleži u okviru naše industrije, zbog čega su u mnogim kompanijama koje se bave priređivanjem igara na sreću za ovaj profil mladih stručnjaka konstantno otvoreni oglasi za posao. Prema njihovim rečima, mladi stručnjaci u našoj kompaniji imaju priliku da steknu znanje i iskustvo kao retko gde, a razlog tome je što Mozzart, kao verovatno nijedna domaća kompanija, nudi prolazak kroz kompletan stek tehnologija – i ne samo to.

Pročitajte i:  Docus, 1c: Partnerstvo je ključ

Zahvaljujući našoj reputaciji uspešne internacionalne kompanije koja se nalazi u vrhu liste 20 najvećih poslodavaca u zemlji, ljudi prepoznaju naš brend, a sudeći po broju u kom se prijavljuju na naše konkurse i želji koju na njima iskazuju da baš oni budu ti koje ćemo odabrati – očigledno raspolažu sa dovoljno informacija o načinu na koji poslujemo i odnosimo se prema zaposlenima. Samo IT profesionalaca s najvišim referencama u Mozzart‑u ima više od 70, jer na jednoj strani stvaramo dobre kadrove iz sopstvenih redova, a na drugoj privlačimo iskusne stručnjake i perspektivne kadrove iz drugih kompanija. Osim toga, u Mozzart‑u radi skoro hiljadu zaposlenih koji su mlađi od 30 godina, što dodatno svedoči o poželjnosti naše kompanije kao poslodavca.

Da li sarađujete sa obrazovnim ustanovama?

O: Segment generisanja privrednog rasta kojim se kompanija Mozzart posebno ponosi jeste uticaj na povećanje mobilnosti na tržištu rada, a ono se ogleda u angažovanju studenata i zapošljavanju mladih sa srednjom školom, što je kategorija u kojoj se beleži najveća stopa nezaposlenosti. Mozzart organizuje plaćene prakse i formira bazu kandidata prijavljenih učesnika, a najbolje među njima zapošljavamo. Primer projekata u kakvim učestvujemo je Case Study Show, takmičenje u rešavanju studija slučaja, koji studentska organizacija ESTIEM LG Belgrade više od deceniju održava na Fakultetu organizacionih nauka.

Ideja ove manifestacije edukativno‑takmičarskog karaktera jeste da svim mladim i ambicioznim studentima pruži priliku da zakorače u poslovni svet i svoje znanje stečeno tokom studija primene u praksi. Studenti se takmiče u rešavanju studije slučaja koju im zadaje naša kompanija, a pobednički tim, koji se najbolje pokaže u rešavanju realnog poslovnog problema, dobija priliku da pohađa praksu u Mozzart‑u, kao i da postane deo našeg velikog tima.

PCPress.rs Image

Za zaposlene je važno i da se usavršavaju…

O: Kada je reč o usavršavanju zaposlenih, Mozzart je i kroz definisanje svoje misije i vizije istakao da su kvalitetni ljudi osnova njegovog uspeha. Industrija igara na sreću razvija se velikom brzinom, a inovativnost naše kompanije oslanja se i na kontinuiran razvoj zaposlenih na svim nivoima. Proces razvoja počinje već od trenutka kada se novi kolega ili koleginica pridruže našem uspešnom timu, i to kroz uređen proces uvođenja u posao. Naše kolege na uplatnim mestima pre početka rada prolaze intenzivnu obuku, a znanje i veštine nadalje razvijaju i nadograđuju kroz različite vidove učenja, kako bi u svakom trenutku našim igračima pružili vrhunsku uslugu. Svi zaposleni u centrali, u prvim mesecima rada podržani su standardizovanim procesom socijalizacije, predvođeni mentorom koji im pruža podršku.

Našim kolegama dostupne su stručne i obuke za razvoj kompetencija i veština, učešća na konferencijama, sajmovima i razvojnim projektima koje realizujemo s partnerima, kao što su fakulteti, studentske i poslovne organizacije i udruženja. Takođe, podržan je i sistem internog prenosa znanja, razmena iskustva s kolegama, primera najbolje prakse i naučenih lekcija. Razvijen je i sistem procene i upravljanja učinkom zaposlenih, kao važan element razvoja svih nas koji doprinosimo rastu kompanije.

Pročitajte i:  GoPro: Pojednostavite upravljanje ljudskim resursima najefikasnijim rešenjima

Industrija igara na sreću poslednjih godina profilisala se kao izuzetno značajna privredna grana u Srbiji. U kom okviru se kreću prihodi države od tog segmenta i koliki je udeo Mozzart‑a kao regionalnog lidera?

O: Na ime fiskalnih i parafiskalnih nameta, u republički i lokalne budžete Srbije, kao i PIO fond, iz industrije priređivanja igara na sreću prošle godine slilo se skoro 12 milijardi dinara. Kada se ovih 97 miliona evra prevedu na teren samo prioritetnih potreba države, u pitanju je novac dovoljan za lečenje oko 800 pacijenata obolelih od retkih bolesti, izgradnju i opremanje 50 škola ili rekonstruisanje njih 300, obnovu sedam bolničkih klinika, izgradnju dve najsavremenije univerzitetske dečje klinike ili dva Klinička centra. Tim novcem moglo bi da bude pokriveno tri puta više kapitalnih izdataka Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Ministarstva za omladinu i sport i Ministarstva kulture i informisanja od onih koji su predviđeni za tekuću i dve naredne budžetske godine.

Više od petine tih prihoda koje država ubira od industrije igara na sreću potiče  Mozzart‑a, koji je prošle godine u republički, lokalne budžete i PIO fond uplatio skoro 20 miliona evra. Mozzart direktno i indirektno doprinosi dodatoj vrednosti u privredi Srbije sa 202,6 miliona evra, što predstavlja 0,6 odsto celokupnog BDP, ili svaki 170. evro dodate vrednosti u Srbiji. Uz to, svi vlasnici kompanije su građani i poreski obveznici Srbije, pa se ostvareni profit ulaže dalje u srpsku privredu.

Kakvi su planovi za budućnost?

O: Kao kompanija s jasnim pogledom u budućnost, Mozzart je u stalnom procesu definisanja novih projekata i ciljeva za narednu godinu. Pored širenja na druga tržišta i uvođenja novih proizvoda, na čemu odavno kontinuirano radimo, načelno su u planu i uvođenje novih kanala plaćanja i saradnja s novim provajderima. Imajući u vidu da posebnu pažnju posvećujemo razvoju svih segmenata društveno odgovornog poslovanja, planiramo da i na tom planu održimo kurs koji nas je doveo na lidersku poziciju na tržištu. Zbog toga ćemo nastaviti s rekonstrukcijom košarkaških terena širom Srbije i Republike Srpske, u okviru akcije „100 terena za jednu igru“. Uporedo s tim, otpočinjemo i nove akcije.

Jedna od njih je izgradnja pametnih igrališta u saradnji sa „Nikola Tesla“ centrom, o kojoj još nećemo mnogo da otkrivamo. Nećemo odustati ni od pružanja podrške pojedincima i institucijama kojima je ona potrebna, tako da nam je u planu i realizacija brojnih humanitarnih akcija, organizovanje sportskih i kulturnih događaja i još mnogo toga, što bi se najkraće moglo opisati kao davanje primera ostalim privrednim subjektima šta znači briga o društvenoj zajednici bez koje ne bi bilo ni svih nas.

Korisna adresa: mozzartsport.com

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,