NIS: Pametno je energetski efikasno

Koliko smo energetski efikasni i kako energetska efikasnost utiče na živote svakog od nas? Najjednostavnije rečeno, energetska efikasnost podrazumeva ponašanje kako pojedinaca, tako i privrednih subjekata, koje ima za cilj smanjenje potrošnje energije.

PCPress.rs Image

Suštinski, ušteda energije predstavlja jedan od alata koji dugoročno treba da doprinese unapređenju kvaliteta života, konkurentnosti poslovnih subjekata na tržištu, a u celini – većoj energetskoj bezbednosti cele privrede. Mere energetske efikasnosti, na kraju, treba da proizvedu i značajne finansijske uštede uz pozitivan uticaj na očuvanje životne sredine i održivo poslovanje kompanija u budućnosti.

Poslednjih godina pokazatelji unapređenja energetske efikasnosti rastu kod većine kompanija koje daju pozitivan primer koliko ušteda energije može da bude korisna. Izuzetak nije ni energetski sektor, pa tako domaći NIS beleži značajne rezultate kada je reč o programu mera za smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske efikasnosti. Konkretno, kako navode u ovoj kompaniji, prema projekcijama za 2021. godinu, očekuje se da ostvarene energetske uštede budu 9.321 toe, dok očekivana vrednost ušteda iznosi 285,3 miliona dinara.

Ušteda energije – od naftnih polja do benzinskih stanica

Jedan od programa koji je NIS pokrenuo još 2013. godine jeste i program kogeneracije, odnosno proizvodnja električne i toplotne energije iz gasa. U NIS-ovom slučaju, reč je o mini-elektranama koje koriste gas lošeg kvaliteta s visokim udelom ugljen-dioksida i azota, a osnovna namena postrojenja jeste da i ovakav gas iskoriste na najbolji mogući način, upravo proizvodeći električnu i toplotnu energiju. Toplotna energija dobijena u ovim postrojenjima koristi se za potrebe infrastrukture naftnih i gasnih polja, dok se električna energija isporučuje eksternim potrošačima ili se koristi za sopstvene potrebe.

Domaći NIS beleži značajne rezultate kada je reč o programu mera za smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske efikasnosti

„Na ovaj način postiže se značajan poslovni i ekološki efekat, jer se proizvedena energija koristi za potrebe kompanije i prodaje na tržištu, uz manju emisiju ugljen-dioksida u vazduh”, naveli su u NIS-u.

Među ostale značajne projekte koje je NIS prepoznao spadaju modernizacija pumpnih agregata, ugradnja energetski efikasnijih elektromotora i transformatora, utilizacija toplote dimnih gasova kompresora na naftnim i gasnim poljima, zamena kondenzacionih turbina elektromotorima u Rafineriji nafte u Pančevu. Realizovan je i projekat eksternog energetskog pregleda na skladištu naftnih derivata Novi Sad, na osnovu čega je dobijen izveštaj o stanju sistema vodene pare i povrata kondenzata s predlogom mera za poboljšanje energetske efikasnosti. Istovremeno, NIS je ove godine postao i pionir u postavljanju solarnih panela na benzinskim stanicama.

PCPress.rs Image

„Izgradnjom solarnih panela na osam benzinskih stanica planirana je ušteda u nabavci električne energije od skoro 300 MWh, što čini oko 15 odsto ukupne potrošnje na svim objektima na kojima su instalirane elektrane. Uspešna realizacija ovog projekta omogućiće širenje mreže solarnih panela na još veći broj benzinskih stanica NIS-a. Pored maloprodajne mreže, u narednom periodu kompanija planira postavljanje solarnih panela u okviru Rafinerije nafte Pančevo, poslovnih objekata u Beogradu i Novom Sadu, kao i u skladištu derivata nafte u Novom Sadu”, navode u NIS-u.

Za energetski efikasniju zajednicu

Realizacija energetski efikasnih projekata ostaje u fokusu poslovanja NIS-a kako u biznis segmentima, tako i kroz društveno odgovorno poslovanje:

„U okviru programa društvene odgovornosti Zajednici zajedno u 2021. godini izdvojili smo sredstva u iznosu od 107,5 miliona dinara koje smo usmerili na unapređenje zaštite životne sredine u 12 gradova i opština u Srbiji, kroz uvođenje sistema solarnog napajanja i osvetljenja, zamenu kotlova, postavljanje inovativnih ekoloških parkovskih elemenata, solarno osvetljenje parka, postavljanje reciklažnih kanti i kontejnera i drugo”, napominju u kompaniji NIS.

Korisna adresa: nis.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,