Nova era korporativne društvene odgovornosti: Karbonska neutralnost kompanija

Upoznajte Salesforce Net Zero Cloud, platformu koja pomaže kompanijama da dostignu karbonsku neutralnost i kreiraju održivu budućnost svog poslovanja.

PCPress.rs Image

Potrošači sve više cene brendove koji se aktivno zalažu za održivost, a karbonska neutralnost može biti ključni faktor u donošenju odluka o kupovini. Takođe, sve veći broj investitora preferira kompanije koje integrišu održivost u svoje poslovanje, što može poboljšati finansijsku stabilnost i dugoročni uspeh organizacije.

84% kupaca kaže da im je održivo poslovanje kompanije veoma važan faktor kada donose odluku o kupovini nekog proizvoda.McKinsey, Consumer Goods Forum, 2023

Šta je karbonska neutralnost?

Širom sveta menjaju se vremenske prilike koje postaju sve ekstremnije – rast nivoa mora, poplave, suše, oluje, natprosečno visoke i niske temperature… Još 2015. godine potpisan je Pariski sporazum o klimatskim promenama u okviru Ujedinjenih nacija (UNFCCC). Do danas ga je potpisalo 195 država članica, a jedan od glavnih ciljeva Sporazuma je da se do 2050. godine postigne potpuna karbonska neutralnost.

Karbonska neutralnost predstavlja ravnotežu između količine gasova staklene bašte koje ispuštamo u atmosferu i količine koju neutrališemo, prirodnim putem ili tehnološkim rešenjima. U ovom trenutku, svet je značajno van ravnoteže, jer emitujemo mnogo više gasova nego što eliminišemo.

Nova era korporativne društvene odgovornosti fokusira se upravo na postizanje karbonske neutralnosti i neto-nula emisije. U zavisnosti od industrije kojom se bave, kompanije kojima je stalo do životne sredine istražuju nove načine da smanje svoj štetni uticaj na okolinu. Neke od učestalih mera koje se preduzimaju su: smanjena upotreba fosilnih goriva, prelazak na obnovljive izvore energije i solarna rešenja, dekarbonizacija transportnog lanca i kupovina električnih vozila, poboljšanje energetske efikasnosti poslovnih zgrada i objekata, smanjena upotreba vode, korišćenje namirnica iz održivih poljoprivrednih izvora, kao i kontrola i recikliranje otpada. Može se reći da je karbonska neutralnost danas glavni fokus za vlade širom sveta, kompanije, ali i pojedince koji žele da smanje svoj negativni uticaj na životnu sredinu.

Pročitajte i:  Salesforce kao holističko biznis rešenje

Salesforce ima rešenje koje može da vam pomogne da merite i kontrolišete svoj karbonski otisak, a samim tim i vaš uticaj na planetu. Upoznajte Salesforce Net Zero Cloud.

PCPress.rs Image

Šta je Salesforce Net Zero Cloud?

Salesforce Net Zero Cloud platforma pomaže organizacijama da prate svoj progres na putu ka zelenoj budućnosti. Posebno ističemo da je Net Zero Cloud namenjen kompanijama iz svih industrija koje žele da dostignu neto-nula status u budućnosti bez obzira na to u kojoj fazi se trenutno nalaze.

Ova platforma odlična je za kompanije koje su na samom početku svog ekološkog putovanja, jer vam omogućava da izračunate vaš trenutni karbonski otisak, i taj rezultat koristite kao polaznu tačku za dalje planove i akcije. Takođe, platforma pomaže i kompanijama u naprednijim fazama, da pratite ceo napredak, kao i da kreirate dalju strategiju za redukciju emisije.

Net Zero Cloud platforma meri emisiju gasova iz tri grupe.

Prva grupa su izvori nad kojima vaša kompanija ima najviše kontrole. Tu spadaju grejanje, hlađenje, održavanje poslovnih zgrada i sistema, upotreba fosilnih goriva u poslovnim vozilima, i sl. Druga grupa su izvori emisije nad kojima vaša kompanija ima manje kontrole. Tu spadaju električna energija koju kupujete, ali nemate uticaj na to kako se ona proizvodi, zatim grejanje i hlađenje za ličnu upotrebu… Treću grupu čine indirektni izvori nad kojima nemate nikakvu kontrolu, jer ne dolaze iz vaših prostorija ili proizvodnje, već od kompanija sa kojima sarađujete. Ovde spadaju sva dobra i usluge koje kupujete od drugih kompanija, poslovna putovanja, transport i distribucija, operativni otpad…

Pročitajte i:  Salesforce kao holističko biznis rešenje

Glavna prednost Salesforce Net Zero Cloud platforme je što meri karbonski otisak koji dolazi iz sve tri grupe, prikazuje podatke na jednom mestu i time daje celokupnu i realnu sliku vašeg uticaja na okolinu.  Ovo je izuzetno važno jer većina kompanija ne prati emisiju iz treće grupe, koju generišu partneri, dobavljači, saradnici i klijenti, a koja obično čini većinu ukupne kompanijske emisije.

Net Zero Cloud takođe pomaže u izradi izveštaja i vizualizacije, i to u samo nekoliko klikova, kako bi vaša kompanija što lakše pratila sve bitne činioce koji utiču na njen karbonski otisak.

Zelena budućnost planete, uz podršku kompanija i kupaca

Karbonska neutralnost postaje ključni element poslovanja, a neke od najvećih svetskih kompanija su već prepoznale važnost smanjenja emisije štetnih gasova. Osim već pomenutih mera, kao što su optimizacija energetske efikasnosti, inovacije u proizvodnji i angažovanje u projektima vezanim za zaštitu životne sredine, karbonski neutralne kompanije često koriste i „strategiju kompenzacije“, u kojoj nadoknađuju emitovanje gasova investiranjem u projekte za smanjenje emisija ili programe zaštite životne sredine. Tu spadaju podrške projektima obnove šuma, lokalnim inicijativama za obnovljive izvore energije ili investiranje u zelene tehnologije.

Pročitajte i:  Salesforce kao holističko biznis rešenje

Karbonska neutralnost nije samo korporativni trend, već i odgovor na hitnu potrebu za očuvanjem planete. Kompanije koje prepoznaju važnost ovog principa ne samo da doprinose globalnom nastojanju u borbi protiv klimatskih promena, već grade i održivu bazu za uspešno poslovanje u budućnosti.

***

Sa centralom u Beogradu i kancelarijama u Zagrebu (Hrvatska), Skoplju (S. Makedonija), Lagosu (Nigerija), i Amanu (Jordan), kompanija Kameleon Solutions sarađuje sa klijentima iz celog sveta, sa posebnim fokusom na tržišta EMEA, SAD i Kanade. Jedan smo od najnagrađivanijih Salesforce partnera u Jadranskom regionu, a uz to smo partneri za CEE region, Podsaharsku Afriku, Maltu i Bliski istok.

Korisna adresa: kameleonsolutions.com

Autor: Una Kostandinović, Marketing menadžer, Kameleon Solutions

Facebook komentari: