Novi lideri organizacije IPRA iz Srbije

PCPress.rs ImageDva konsultanta iz oblasti odnosa sa javnošću iz Srbije danas su preuzela nove dužnosti u Međunarodnom udruženju za odnose sa javnošću, IPRA (International Public Relations Association).
Dr James Gunn je novi član Saveta i predsedavajući za Srbiju za period od 2010. do 2012. On je tu funkciju nasledio od Srbe Jovanovića koji je izabran za člana globalnog odbora organizacije, na isti period.
Ovo je prvi put, u 55 godina aktivnog postojanje organizacije IPRA, da konsultant iz Srbije postane član odbora organizacije.
IPRA, Međunarodno udruženje za odnose sa javnošću, vodeća je globalna mreža koja okuplja profesionalce iz oblasti odnosa sa javnošću i zastupa iskusne eksperte iz oblasti komunikacija.
U cilju daljeg razvoja otvorene komunikacije i promovisanja etičkih principa u odnosima s javnošću, IPRA pruža prilike za povezivanje i umrežavanje, kodekse ponašanja i intelektualno vođstvo u profesiji. IPRA je takođe organizator dodele globalne godišnje nagrade „Golden World Awards for Excellence”.
S novopostavljenjim članovima, biće ojačane aktivnosti udruženja u Srbiji, ali će i biti doprineto razvoju lokalne i globalne PR branše.
Dr Gunn, direktor za jugoistočnu Evropu kompanije Grayling, konsultantske kuće za odnose sa javnošću , ima 20 godina iskustva u međunarodnim korporativnim komunikacijama stečenih u Ujedinjenom Kraljevstvu, Španiji, Brazilu, SAD-u, Južnoj Africi i Tajlandu. Kompanija Grayling je u Srbiji nastala spajanjem kompanija Mmd i Trimedia, 1. januara ove godine. Dr Gunn je bio na čelu kompanije Mmd SEE od maja 2008. godine.
Njegov cilj je promocija lokalnog rada udruženja i unapređenje oblasti odnosa s javnošću u Srbiji i želi da tu poziciju prepusti profesionalcu iz Srbije tokom naredne dve godine. Ovim povodom, on je izjavio: „Čestitam Srbi na tome što je izabran za člana globalnog odbora organizacije IPRA. Cilj osnivača ove organizacije bio je da odnosi sa javnošću pomognu geografsko, kulturno i ekonomsko izmirenje nakon Drugog svetskog rata. I danas IPRA ima slične ciljeve, jer deluje na izazovnim novim globalnim tržištima koja se brzo razvijaju i menjaju nakon krize“.
James Gunn je dodao: „Rad na unapređenju komunikacije sa lokalnim članovima udruženja i promocija profesionalizma u praksi odnosa sa javnošću treba biti proaktivnije promovisana u Srbiji.“
Srba Jovanović je jedan od najpriznatijih profesionalaca iz sektora odnosa sa javnošću u Srbiji. On je bio prvi predsednik Društva za odnose sa javnošću u Srbiji i prvi PR profesionalac iz Srbije koji je postao član Američkog udruženja za odnose sa javnošću, najvećeg svetskog udruženja za odnose s javnošću. Jovanović je gost-predavač na pet fakulteta u okviru tri univerziteta u Srbiji na predmetima Odnosi sa javnošću i Odnosi sa medijima.
On je ovim povodom izjavio: „Ovo je kako velika čast i odgovornost za mene tako i priznanje PR struci u Srbiji da je u rangu sa međunarodnom praksom. Ja ću uraditi sve što je u mojoj moći da bude nastavljen doprinos oblasti odnosa sa javnošću širom sveta, a siguran sam da će Dr Gunn postići uspeh na svojoj funkciji predsednika nacionalnog IPRA udruženja i člana saveta.“
Sa 55 godina iskustva, IPRA, koju su registovali Ujedinjene nacije i UNESCO, prisutna je širom sveta gde god se primenjuje praksa odnosa sa javnošću. IPRA je otvorena za članstvo svim onima koji deluju u okviru profesije a dele isti cilj i žele biti deo ovog udruženja.

Izvor: IPRA

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,