Obavljena prva SAP migracija na S/4HANA u regionu

Zahvaljujući SAP integratoru, kompaniji COMING – Computer Engineering iz Beograda, prva migracija u regionu na S/4HANA platformu urađena je u kompaniji MSK iz Kikinde.

SAP S4 Hana Srbija

O rezultatima, procesu i izazovima konverzije biće reči na SAP skupu MOVE to S/4HANA #ONE koji organizuje kompanija COMING. Na događaju će biti predstavljene teme:

  • Osvrt na prethodni skup i prikaz rezultata koji su postignuti,
  • Moving to S/4HANA – How to approach,
  • Rezultati projekta konverzije na S/4HANA u kompaniji MSK kroz optimizaciju procesa i smanjenje troškova,
  • Organizacioni i tehnički elementi konverzije na S/4HANA u kompaniji MSK,
  • Izazovi u procesu konverzije na S/4HANA

Šta je S/4HANA platforma?

Platforma S/4HANA je četvrta generacija ERP rešenja kompanije SAP. S/4HANA je nova tehnologija, koji poboljšava poslovanje optimizacijom poslovnih procesa i smanjenjem troškova. Tu su i nove funkcije FIORI koje utiču na povećanje produktivnosti kod zaposlenih. Nova tehnologija omogućava 10 puta veću kompresiju podataka i 10.000 puta bolju iskorišćenost RAM memorije u odnosu na standardni model, što opet utiče na smanjenje trošova i efikasnost. Platforma obezbeđuje praćenje transakcija u realnom vremenu, bržu/trenutnu obradu podataka i samim tim pruža kvalitetnije informacije.

Uvođenje sistema S/4HANA zahteva proveru postojećeg sistema, analizu i izradu kompleksnog plana projekta implementacije, nakon čega sledi instalacija, odnosno konverzija. Ceo proces mora biti pažljivo izveden kako bi zastoji u radu bili izbegnuti ili svedeni na minimum.

S/4HANA – najsavremenije i najtraženije rešenje

SAP je ovim rešenjem napravio najveći pomak u tehnologiji za poslednje dve decenije jer je kompanijama koje ga implementiraju omogućio velike uštede u poslovanju i doprineo uveliko većoj efikasnosti.

“Navedenu činjenicu potvrđuje 8900 korisnika koji su od februara 2015 godine već prešli na S/4HANA” – kaže Nedeljko Kuduz, SAP inženjer u COMING-u.

Ukoliko želite da saznate više o S/4HANA platformi i da čujete sve o izazovima i postignutim rezultaima prve migracije na S/4HANA u regionu, posetite zvaničnu stranicu.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,