PC Savet: Kako pisati “naglavačke” u Word-u?

upside-down-lovebird Kako u Word-u ispisati tekst "naglavače". Recimo, želite da štampate oznaku koju ćete staviti na sto u restoranu, pa biste da savijete list na sredini tako da bude čitljiv i sdesna i sleva. Za ovakve efekte treba se poslužiti tabelom, jer je moguće menjati orijentaciju teksta u ćelijama. Pošto ugao ispisa u ćeliji može da se menja samo na 90 stepeni ulevo ili udesno, potrebna je tabela od jednog reda i dve kolone.

Prostu tabelu ćete najlakše umetnuti izborom u paleti (važi za obe poslednje verzije Word-a). Čim unesete tabelu, korisno je da fiksirate metriku buduće stone oznake: pretpostavimo da svako polje treba da bude dimenzija 8*8 cm; ako su potrebne veće dimenzije, promenite orijentaciju papira na položeni (Landscape). Otvorite kontekstni meni nad nekom ćelijom tabele i onda dijalog Table Properties (Svojstva tabele). Na prvoj kartici Table (Tabela) uključite polje za potvrdu Preferred width (Željena širina), unesite broj 16 u polje, proveravajući da padajuća lista Measure in (Mera u) ukazuje na centimetre.

Pročitajte i:  Kuda ide Excel korisnički interfejs?

Odmah pređite na karticu Row (Red), pa uključite polje za potvrdu Specify Height (Preciziraj visinu), postavljajući 8 cm, a u susednoj padajućoj listi birajte opciju Exactly (Tačno). Konačno, za svaki slučaj proverite da li su širine obe ćelije jednake, jer moguće je i da ne budu. Najpre potvrdite izmene, izađite iz dijaloga Table Properties, obeležite obe ćelije tabele klikom iz leve margine, pa se vratite u dijalog i pređite na karticu Cell (Ćelija). Na tom mestu se pobrinite da željena širina ćelije bude tačno 8 centimetara (vrednost koju otkucate važiće za obe, jer ste ih obe obeležili).

Sada sledi unos teksta; u ovom slučaju, bilo je potrebno uneti nekoliko imena na jednu, a broj stola na drugu stranu. Ne morate se odmah baviti promenom orijentacije. Unesite željeni sadržaj u dve ćelije vodoravno, zasad ne menjajući čak ni veličinu fonta.

Mnogo važniji je sledeći korak: namestite da ispis bude potpuno centriran. U kontekstnom meniju nad ćelijom birajte komandu Cell Alignment (Poravnavanje ćelija), pa odaberite sličicu koja ukazuje na potpuno centriranje po horizontali i vertikali. Obe ćelije su kvadrati, pa možete odmah da odredite veličinu ispisa u njima. Predlažem da ne dangubite u pokušaju da ulepšavate oznake vinjetama, jer se slike ponašaju različito od teksta čiji ugao ispisa želite da promenite. Ako baš insistirate, onda takve zahvate uradite kao poslednji korak u pripremi.

Pročitajte i:  Kuda ide Excel korisnički interfejs?

Kada budete zadovoljni izgledom ćelija, sledi ključni korak. U kontekstnom meniju svake ćelije ponaosob birajte Text Direction (Smer teksta); u levoj ćeliji tekst okrenite udesno, a u desnoj ulevo i time ste završili prvi primerak oznake. Da biste pripremili više oznaka, najbolje je da završite sve detalje uređenja u prvoj tabeli, a da je zatim iskopirate u onoliko primeraka koliko vam je potrebno, te da na kraju promenite tekst u ćelijama. Slepljene tabele će se možda pretvoriti u jednu veću, što nije problem ako ste zadržali ivične linije koje će vam pomoći pri sečenju odštampanog kartona.

Izvor: PC 1000

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,