BIZIT plus

Priprema za novi ERP

Često se priča o mogućnostima i kvalitetima nekog ERP rešenja, ali se pritom preskaču organizacione promene u firmi koje su kritične za uspešnu implementaciju ERP-a. Kompanija BSC Software sa svojim Korisnicima prati i ove promene, što je rezultiralo brojnim uspešnim implementacijama MS Dynamics NAV ERP-a.

bsc-software-maliU svetu i vremenu u kojim informacija ima trajnu vrednost, a fleksibilnost preduzeća značajno utiče na opstanak u poslovnom ekosistemu, neophodno je na pravi način struktuirati poslovne procese i obezbediti im adekvatnu tehničku podršku fleksibilnim ERP rešenjem. Implementacija ERP‑a donosi brze, kompleksne promene koje uslovljavaju kadrove da u kratkom roku shvate suštinu i korist, nađu svoje mesto u novom sistemu i steknu svest o novoj tehnologiji, te zamena ili uvođenje ERP‑a podrazumeva tehnološku, organizacionu i kadrovsku pripremu promena.

Tehnološke promene svode se na izbor tehnologije ERP rešenja, što za korisnika sistema znači izbor baze / strukture podataka, sigurnosnih sistema, promenu korisničkog interfejsa i alata za izveštavanje. Prihvatanje tehnologije od strane korisnika je presudno za uspeh implementacije. Usmeravanje korisnika ka poslovnim funkcionalnostima i tehnološkim mogućnostima koje nudi novo rešenje dovode do razumevanja svrhe i važnosti reinženjeringa.

Organizacione promene su kritične i često zanemaren aspekt uspešne implementacije. Poslovna rešenja obuhvataju više procesa u organizaciji i bilo koje promene utiču na dnevne operacije pojedinaca i njihovo ponašanje. U manjim organizacijama kod kojih je korporativni menadžment pokretač projekta, postoji snažan pritisak da se promene izvrše efikasno i potpuno, često zanemarujući neophodnu metodologiju predstavljanja novog sistema. Briga za očuvanje radnog mesta, procene sposobnosti, potreba za novim znanjima i drugi zahtevi za adaptacijom utiču na pojavu odbojnosti prema promenama i aktiviranje odbrambenih mehanizama (MUT teorija o usvajanju tehnologije), pa je često najveći izazov zadržati projektne i globalne ciljeve iznad individualnih i ohrabriti zaposlene da prihvate promene u poslovnom okruženju. Kad se upravljanje promenama obuhvati planom i budžetom, implementacija ERP‑a postaje korisno iskustvo koje unapređuje efikasnost i efektivnost zahvaljujući integraciji ljudi, procesa i tehnologija na takav način da se na promene gleda kao na metodologiju za olakšavanje svakodnevnog posla.

MS Dynamics NAV je ERP rešenje izuzetnih mogućnosti prevashodno zbog svoje prilagodljivosti potrebama klijenata i lokalnim zakonskim regulativama. Iako ERP spada u najkompleksnije poslovne sisteme, a njegova implementacija u najteže zadatke menadžera IT projekata, jasno postavljeni ciljevi implementacije, definisane faze projekta uz Sure Step metodologiju za upravljanje projektima, omogućavaju upravljanje sa oba procesa (paralelno ili sa vremenskom distancom): procesom implementacije i razvoja sofverskog rešenja i procesom poslovnih promena i reinžinjeringom organizacije uz pomoć Sure Step Business Modeler & Rapid Implementation Metodology for NAV alata.

Preduzeće BSC Software je, sinergijom višegodišnjeg iskustva, modularnosti NAV rešenja i primenom metodologije stvorilo inovativno okruženje prilagođeno specifičnim delatnostima – vertikalama. Time je stečeno bogato iskustvo, a naročito privilegija konkretnosti i ažurnosti u rešavanju poslovnih dilema klijenata pri prihvatanju novog rešenja, jer je zajednički cilj obezbediti maksimalnu, pouzdanu eksploataciju podataka i svesti operativne troškove na minimum, pa je uz proces implementacije čast postati konsultant odnosno partner. I ostati neko kome klijent veruje.

BSC Software, Đorđa
Stanojevića 4, Novi Beograd,
www.bscsoftware.rs

Snežana Jelić‑Tišma i Nikola Minić

(Objavljeno u časopisu PC#210)

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: