BIZIT plus

Raznovrsna ponuda Telekom Srbija data centra

Telekom Srbija, pored klasičnih telekomunikacionih usluga, konektivnosti i telehousing-a, nudi veliki broj cloud usluga – Web hosting-a, mail hosting-a, zakupa virtuelne i fizičke infrastrukture, kao i brojna integrisana i stand-alone poslovna rešenja po modelima IaaS, PaaS, SaaS, SECaaS. Naš sagovornik je Nikola Matović, izvršni direktor za IT podršku i ICT servise kompanije Telekom Srbija.

PCPress.rs Image

Koje sve usluge Telekom nudi u okviru svog data centra i kakav je profil vaših klijenata?

Zbog fleksibilne i široke ponude, profil naših klijenata veoma je raznolik. Poverenje nam svakodnevno ukazuje veliki broj državnih i međunarodnih institucija, domaćih i stranih kompanija svih profila i veličina – svaka sa specifičnostima svoje industrije i niše, ali i sa zajedničkom potrebom za visokom dostupnošću, performansama i bezbednošću.

Jedan od preduslova uspešnosti ovakvih servisa jesu transparentnost ponude i jednostavnost korišćenja. Upravo je naš portal oblaci.rs kreiran s tim ciljem. Na raspolaganju je našim postojećim i potencijalnim klijentima koji mogu samostalno da kreiraju ponudu u skladu sa sopstvenim mogućnostima i potrebama, pa klijenti odmah dobijaju informaciju o ponudi, a i servis im se trenutno stavlja na raspolaganje.

I naši profesionalni timovi u svakom trenutku stoje na raspolaganju za svaku vrstu konsultacija, tailor made implementaciju i podršku u kasnijem radu.

Koliko je savremena IT infrastruktura bitna u pokretanju privrednih aktivnosti, kao njihov zamajac i potpora?

Mislim da je to najlakše objasniti na primeru „velike IT petorke” (Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple i Facebook). BigTech petorka, kako ih kolokvijalno nazivamo, od 2013. zaključno sa 2020., uvećali su sopstvenu vrednost sa 1,1 biliona (eng. trilion) na 7,5 biliona dolara. Dovoljno je pogledati koje tehnologije su bile u fokusu njihovih R&D timova, investicija, pa i prihoda.

PCPress.rs Image
Nikola Matović, izvršni direktor za IT podršku i ICT servise kompanije Telekom Srbija

Trenutni stepen razvoja tehnologije je takav da opravdano iščekujemo naučne proboje u brojnim oblastima koji bi i formalno potvrdili doba Četvrte industrijske revolucije ili novog stepena civilizacijskog razvoja. Ono što sada smatramo infrastrukturom ili sredstvom, smatraćemo osnovnim i zagarantovanim ljudskim pravom, što je već sad slučaj sa Internetom i telekomunikacionim uslugama.

Pročitajte i:  Uvodnik: Cloud i druge tranzicije

Bezbednost je apsolutni prioritet za velike korporativne korisnike. Koliko su informacije koje se čuvaju u data centru bezbedne?

Bezbednost podataka je već sad prioritet za sve vrste korisnika, samim tim što sve više i više podataka ključnih za poslovanje, ali i identitet pravnih subjekata, pa i fizičkih lica, izmeštamo u digitalni prostor. I poslovno i emotivno se vezujemo za digitalni sadržaj koji kreiramo, koristimo i čuvamo pa sve više razmišljamo o bezbednosti takvih podataka.

U data centru funkcioniše fizičko-tehnički sistem zaštite u režimu 24×7 sa centralizovanim kontrolno-operativnim centrom iz koga se prate svi elementi iz ovog domena. I pored svega, pouzdanost i sigurnost sistema najviše zavise od pristupa održavanju, kao i od stručnosti zaposlenih

Koncepti zaštite se izmeštaju od korisnika ka provajderu, pa je u praksi ekspanzija koncepta Security as a Service (SECaaS) – trend koji će se nastaviti ne samo u segmentu poslovnih korisnika već i u rezidencijalnom segmentu.

Nivo zaštite i bezbednosti koji nudimo u okviru našeg centra najčešće je mnogostruko viši i isplativiji u odnosu na onaj koji korisnik može da obezbedi sam. Pitanje bezbednosti nekog digitalnog servisa ne završava se na nivou infrastrukture, već mora biti prožeto kroz sve arhitekturne nivoe.

Vaš data centar se klasifikuje kao Tier 3/4. Možete li našoj publici približiti šta to u praksi znači?

Tier-ing klasifikacija data centara koju je ustanovio Uptime Institute postala je najrelevantnija metodologija za potvrdu kvaliteta dizajna i operacija data centara u svetu. Praćenjem preporuka koje tier-ing standardi propisuju, kompanija dokazuje kvalitet proizvoda, postiže bolju vidljivost i unapređuje svoju konkurentnost na tržištu. To znači da je naš primarni data centar u Beogradu projektovan i izgrađen u skladu s najvišim standardima i zahtevima za pouzdanošću, kvalitetom i redundansom na svim nivoima infrastrukture (minimalno N+1).

Data centar je direktno povezan na elektroenergetsku mrežu i napaja se preko dva nezavisna privoda (treći privod je u izgradnji), s različitih trafo-stanica. Isto važi i za sistem hlađenja s višestrukim čilerima, nezavisnim vodovima, redundantnim razmenjivačima toplote i sistemom nezavisnog napajanja.

Pročitajte i:  Pet razloga da vaša poslovna rešenja budu u oblaku

PCPress.rs Image

U data centru funkcioniše fizičko-tehnički sistem zaštite u režimu 24×7 sa centralizovanim kontrolno-operativnim centrom iz koga se prate svi elementi iz ovog domena. I pored svega, pouzdanost i sigurnost sistema najviše zavise od pristupa održavanju, kao i od stručnosti zaposlenih.

Možete li nam nešto reći o softverskoj platformi za upravljanje i nadzor nad funkcionisanjem data centra?

Softversko rešenje za upravljanje infrastrukturom data centra (DCIM) realizovano je kao sveobuhvatna platforma za planiranje, nadzor i upravljanje data centrom. Informacije u realnom vremenu omogućavaju efikasno upravljanje svim infrastrukturnim komponentama i menadžmentu data centra omogućava optimizaciju troškova, kao i dinamično upravljanje performansama.

Objedinjavanje svih informacija unetih u DCIM sistem omogućilo je vođenje evidencije o celokupnoj opremi koja se koristi u data centru, upravljanje energetskom efikasnošću, bržu identifikaciju i dijagnostikovanje potencijalnih problema u radu data centra.

Recite nam nešto više o aspektima fizičko-tehničke zaštite vašeg data centra, klimatskim uslovima, standardima koje zadovoljava.

Bezbednost data centra se ogleda u kombinaciji politika, procesa, procedura i tehnologija koje garantuju zaštitu od različitih oblika pretnji. Bezbednost data centra Telekoma Srbija sprovodi se kroz implementirane mere fizičke bezbednosti (građevinski elementi, ljudsko obezbeđenje, alarmni sistemi protiv neovlašćenog ulaska, sistem video-nadzora i sl.), stroge procedure ulaska u objekat sa elektronskom kontrolom pristupa objektu ili delovima objekta, kontrolno-operativni centar za praćenje bezbednosti i svih operacija u režimu 24×7, VESDA sistem za uzorkovanje vazduha i ranu dojavu požara, kao i stabilni sistem za automatsko gašenje požara zasnovan na NOVEC gasu.

PCPress.rs Image

Telekom Srbija je veoma ponosan na činjenicu da je sertifikovan prema sledećim standardima, Upravljanje i implementacija usluga – SMS (Service Management System) – ISO20000, Upravljanje kvalitetom – QMS (Quality Management System) – ISO9001, Bezbednost i zaštita – ISMS (Information Security Management System) – ISO2700, Upravljanje kontinuitetom poslovanja – BCMS (Business Continuity Management System) – ISO 22301, Bezbednost i zdravlje na radu – ISO 45001. U planu je i implementacija standarda ISO 14644, Clean Rooms and associated environments.

Možete li nam otkriti neke statistike vezane za data centar (količina saobraćaja, broj klijenata, poređenje s drugim data centrima)?

Trenutno se u našem data centru nalazi oprema više od 60 zadovoljnih korisnika, u delu objekta površine preko 2.000 m2 tehničkog prostora s kapacitetom za smeštanje više od 150 rek-ormara korisničke opreme. Radi se o prostoru za korisnike usluge telehousing-a, koji u taj prostor smeštaju svoju opremu uz korišćenje dodatnih usluga konektivnosti, održavanja i slično. Kada je reč o cloud uslugama i poslovnim rešenjima, radi se o zasebnoj infrastrukturi i prostoru u okviru istog data centra, a broj korisnika se broji stotinama i hiljadama. Istakao bih da imamo više desetina velikih korisnika kojima pružamo uslugu Virtual Private Cloud-a, dok brojne kompanije koje imaju svoje data centre koriste naš kao Disaster Recovery lokaciju. Data centar u Beogradu ima ukupan kapacitet preko 1,2 MW čime predstavlja jedan od najvećih data centara u Srbiji i povezan je sa više 100 Gb/s (stogigabitnih) nezavisnih Internet linkova ka drugim čvorištima (PoP-ovima) kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Nivo zaštite i bezbednosti koji nudimo u okviru našeg centra najčešće je mnogostruko viši i isplativiji u odnosu na onaj koji korisnik može da obezbedi sam. Pitanje bezbednosti nekog digitalnog servisa ne završava se na nivou infrastrukture, već mora biti prožeto kroz sve arhitekturne nivoe

Data centar u Beogradu nije jedini resurs Telekoma Srbija ovog tipa. Na više lokacija širom zemlje posedujemo nekoliko data centara, DR sajtova i PoP-ova kako za interne potrebe, tako i za komercijalne aktivnosti. Data centar u Beogradu je najbolji primer kvaliteta servisa, planiranja i operacija koji želimo da održimo na nivou cele kompanije.

Pročitajte i:  Kakvi nas trendovi u svetu Cloud-a očekuju u 2024?

Ovom prilikom želeo bih da zahvalim svim klijentima koji nam ukazuju poverenje, a posebno našim posvećenim zaposlenima bez kojih to poverenje ne bismo mogli da opravdamo.

Korisna adresa: Mts.rs

Facebook komentari: