PC Press Studio

CETIN: Da – može i pouzdano i brzo i sigurno

Tradicionalna telekomunikaciona industrija bila je usmerena i na usluge krajnjim korisnicima i na razvoj i upravljanje telekomunikacionim mrežama. Sa poslednjom tehnološkom revolucijom i digitalnom transformacijom i potrebe korisnika i rizici eksponencijalno rastu. Industrija je reagovala trendom podele poslovanja na usluge za krajnje korisnike i infrastrukturne usluge. Kako to praktično izgleda i koja je prednost holističkog pristupa pružanju infrastrukturnih usluga, razgovaramo sa Aleksandrom Sulejmanovićem, komercijalnim direktorom CETIN doo Beograd.

PCPress.rs Image

PPF grupa je prva u Evropi implementirala novi model poslovanja izdvajanjem infrastrukturne kompanije CETIN od O2 u Češkoj Republici. Ovaj model je primenila i na ostale operatore unutar grupe u regionu centralne i istočne Evrope, pa je u julu 2020. odvajanjem od srpskog Telenora nastao CETIN. Šta je ovo donelo našem tržištu?

CETIN je u potpunosti usmeren na definisanje i pružanje infrastrukturnih usluga za rad telekomunikacionih mreža, telehousing usluga, usluga u oblasti informacione bezbednosti, usluga povezivanja i iznajmljivanja nacionalnih i internacionalnih kapaciteta i moderne optičke infrastrukture. Koristeći svoju stručnost i iskustvo na različitim tržištima Evrope i Azije i infrastrukturne kapacitete, u prilici smo da pružimo usluge raznim „zahtevnim“ industrijama, npr. delatnosti bankarstva u IKT‑u. Oslanjajući se na dugogodišnji rad ekspertskih timova, pružamo i jedinstvene konsultantske usluge.

PCPress.rs Image
Aleksandar Sulejmanović, komercijalni direktor CETIN doo Beograd

Kriza izazvana pandemijom jasno je pokazala društveni značaj elektronskih komunikacija i bezbednog prenosa i čuvanja podataka kompanija, pojedinaca i institucija. Ponosan sam što je naša usluga ostala na najvišem nivou i u ovom izazovnom periodu. Brzo smo odgovorili novonastalim potrebama digitalnog poslovanja korisnika i naglom skoku saobraćaja.

Preuzimanjem kompletne brige o infrastrukturi omogućili smo članicama naše grupe, ali i drugim partnerima, da se u potpunosti posvete razvoju usluga za svoje krajnje korisnike. Mislim da će tehnologija tek stvoriti čitave nove klastere proizvoda i usluga na tržištu, za koje unapred stvaramo modernu infrastrukturnu osnovu.

Pročitajte i:  Energetska efikasnost = finansijska efikasnost = zadovoljstvo korisnika

Prošle godine je naglo porasla tražnja za uslugama telehousing‑a, a Gartner predviđa rast korišćenja data centara u ovoj godini za 6%. Kako su organizovani vaši data centri i šta nude?

CETIN održava i upravlja radom pet data centara u Srbiji, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Najveći je onaj u sedištu CETIN‑a u Beogradu od 2.600 m2, operativnog kapaciteta 3,5 MW i rashladnog kapaciteta 2,4 MW. Data centar obezbeđuje potpunu redundantnost sistema napajanja električnom energijom i sistema hlađenja.

PCPress.rs Image

Omogućeno je da IT oprema korisnika bude istovremeno priključena na redundantne podsisteme tako da je moguće neometano izvoditi planirane radove na jednom podsistemu ili, u slučaju prekida rada jednog podsistema, omogućiti operativnost IT opreme koju opslužuje redundantni podsistem. Centralni sistem za nadzor i upravljanje (BMS) omogućava stalno praćenje parametara sa elektroenergetskih i KGH sistema, kao i sistema detekcije, dojave i gašenje požara. Implementirali smo jedno od najmanje agresivnih rešenja za suzbijanje požara, zasnovano na smanjenju nivoa kiseonika po zonama.

Dostupnost 99,999% i puna autonomija do 3 dana

Otkad smo izgradili data centar 2010. do danas nismo zabeležili nikakav zastoj u radu, pa smo u prilici da svima garantujemo dostupnost servisa 99,9999% – najviše 32 sekunde nedostupnosti godišnje. Pored ove i činjenica da smo najveće interkonekciono čvorište u regionu centralne i istočne Evrope dovela nam je za korisnike svetske operatore elektronskih komunikacija, čije godišnje tehničke provere uspešno prolazimo. Korisnici paralelno s našim SOC timom imaju mogućnost praćenja svih parametara usluge preko Web portala, a na raspolaganju su im i naše hands & eyes usluge.

Pročitajte i:  Data centar trendovi 2024.

PCPress.rs Image

Superiornost naših kapaciteta i usluga dugujemo našim stručnjacima s višedecenijskim iskustvom, koji su radili na dizajnu, izgradnji, održavanju i upravljanju ne samo ovog data centra već i drugih u Srbiji i regionu (Mađarska, Bugarska, Crna Gora). Njihovu ekspertizu potvrđuju ITIL, ISO27001, ISO27701 i ISO14001 sertifikati.

Trendovi pokazuju da su bezbednost i privatnost podataka nezaobilazno ulaganje, s predviđenim rastom preko 12% u ovoj godini. Osim digitalizacije poslovanja, povod su i novi regulatorni zahtevi i prateći standardi. Kako je CETIN zaštitio sebe i svoje telehousing korisnike?

Evropska unija, kako zbog izbijanja pandemije, tako i zbog uvođenja 5G tehnologija, znatno podiže kriterijume informacione bezbednosti, što postaje i zahtev naših korisnika, ali i naš zahtev prema dobavljačima. Posvećenost rastućim zahtevima informacione bezbednosti i privatnosti podataka potvrđuju naši sertifikati ISO/IEC 27001 i 27701, a pripremo se i za standarde za sigurnost mreža pete generacije.

PCPress.rs Image

DDoS (Distributed Denial of Service) napadi čine 46 odsto svih bezbednosnih incidenata na Internetu. U cilju obezbeđenja sigurnog okruženja za rad na Internetu CETIN‑a, kao i korisnika telehousing‑a koji koriste našu mrežnu infrastrukturu, već pet godina imamo sistem zaštite od DDoS napada sa Interneta. Sistem je zasnovan na hibridnom rešenju koje omogućava konstantno proaktivno praćenje, detekciju i filtriranje malicioznog saobraćaja bez ugrožavanja funkcionalnosti mreže CETIN‑a, mreža korisnika i ometanja pristupa Internetu. Kontinuirano unapređujemo ovaj sistem i usluge bazirane na ovoj platformi kako bismo ostali korak ispred rastućih pretnji.

Pročitajte i:  Važnost upravljanja i nadzora kritične IT opreme u data centrima

Poslovni i privatni život u modernom digitalnom svetu zahteva da se ogromne količine podataka generišu, obrađuju i koriste u realnom vremenu. Da li je cloud computing dovoljan i koliko smo spremni za edge computing?

Razvijaju se tehnološki i poslovni modeli i za distribuirani cloud computing i za edge computing. Korisnici će svakako težiti da imaju jednog pružaoca cloud/edge computing usluga i mrežnih usluga. Prenos i obrada podataka u realnom vremenu će zahtevati i ozbiljne mrežne resurse jer edge computing sa autonomnim sistemom upravljanja prikuplja i obrađuje podatke bliže njihovom izvoru – korisniku.

PCPress.rs Image

Ova tehnologija je neophodna i za primenu 5G mobilne tehnologije i još će se razvijati. Primenjivaće se kod povezivanja velikog broja uređaja i u servisima za koje se zahteva odziv ispod 1 ms, kao što je upravljanje autonomnim vozilima, upravljanje i analiza rada mreže za distribuciju električne energije, isporuka video‑sadržaja, upravljanje saobraćajem u gradskom okruženju i mnoge druge funkcije koje ćemo tek otkriti. CETIN svoj model poslovanja prilagođava ovim trendovima kako bi primenom novih tehnologija doprineo kvalitetu mreža nove generacije i razvoju naše privrede.

CETIN data centar u Beogradu od 2.600 m2 najveće je interkonekciono čvorište u regionu centralne i istočne Evrope. Od izgradnje 2010. nije imao zastoja u radu (no downtime), garantovana dostupnost 99,9999% i omogućena puna autonomija do tri dana! Sertifikovani telehousing po najvišim standardima informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti – ISO27001 i ISO27701.

Korisna adresa: datawholesale@cetin.rs

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,