Data centri 2024

RiZone DCIM: Kako efikasno i pouzdano upravljati radom data centra

Svim IT menadžerima koji se staraju o IT infrastrukturi, najvažniji zadatak je neprekidan rad informacionog sistema koji se bazira na pouzdanom radu data centra, a najsigurniji način za postizanje ovog cilja jeste holistički pristupIT menadžeri treba da budu svesni međuzavisnosti između različitih sistema i funkcija objekta data centra, kao što su fizička IT infrastruktura, mreže, serveri, centralni sistem kontrole objekta i softver.

PCPress.rs Image

Šta nudi novo softversko rešenje?

U ovom kontekstu, Rittal-ovo softversko rešenje – RiZone, nudi inteligentni interfejs pomoću kog može da se dobije kompletna i trenutna slika svih raspoloživih resursa data centra, kao i preduzimanje korektivnih akcija kada je to potrebno.

RiZone je softver za menadžment infrastrukture data centara, koji prati i nadzire sve elemente, ali ne rad aktivne IT opreme, već fizički nivo IT infrastrukture. On predstavlja idealan alat koji može da pomogne IT menadžerima da rešavaju svakodnevne izazove – od monitoringa i menadžmenta/upravljanja pojedinačnim uređajima i komponentama do optimizacije celog data centra (ili više njih), u pogledu efikasnosti, dostupnosti, pouzdanosti i bezbednosti.

Pročitajte i:  ENEL PS: Modernizacija i pouzdanost data centara

PCPress.rs Image

Koja je uloga RiZone-a?

RiZone nadzire i upravlja svim komponentama IT infrastrukture koje treba da obezbede siguran i pouzdan rad servera, storidža, rutera i svičeva, koje obuhvataju:

  • Napajanje električnom energijom
  • Klimatizaciju
  • Monitoring prostora i rekova
  • Bezbednost i sigurnost data centra (fizička kontrola pristupa, temperature…)
  • Efikasnost i potrošnja energije

Za prikupljanje relevantnih informacija, RiZone koristi dostupne SNMP uređaje u data centru, sve Rittal uređaje koje automatski prepoznaje, ali je moguća i integracija third party SNMP uređaja.

Performanse Rittal-ovog rešenja

PCPress.rs ImageRiZone može da analizira trendove i vizuelizuje podatke o ukupnoj potrošnji data centra (u kW/h, novcu, emisiji CO₂), i nivou efikasnosti. Softver omogućava korisnicima da definišu upravljačku petlju za održavanje idealne operativnosti u skladu s promenljivim uslovima. To omogućava IT infrastrukturi da bude konstantno optimizovana kako bi se troškovi smanjili i održavali na najnižem mogućem nivou.

Integrisani menadžment kapaciteta u kombinaciji sa sistemom koji se bazira na RFID tehnologiji – Dynamic Rack Control (DRC) sistemom, omogućava automatsko generisanje pregleda koji prikazuje (ne)iskorišćenost fizičkih resursa i kapaciteta (slobodan prostor, težinu, potrošnju energije), u svakom rek ormanu.

Pročitajte i:  Microsoft planira da otvori Data centar na mestu nesuđene Foxconn fabrike

RiZone-ov standardni SNMP interfejs i MIB omogućavaju softveru da bude integrisan sa serverskim i mrežnim upravljačkim sistemima višeg nivoa. Zahvaljujući ovoj osobini, omogućava se njegova upotreba ne samo u IT sektoru već i u rešenjima namenjenim industriji, ili čak njihova kombinacija.

Na koje prednosti možete da računate?

RiZone može da bude jedan od alata u sistemu višeg reda (na primer SCADA), ili obrnuto, RiZone može da bude umbrella ostalim sistemima. Suština je velika fleksibilnost kojom se RiZone prilagođava klijentu, a ne obrnuto, zbog čega postoji određeni otpor ka DCIM rešenjima. Zato je snaga RiZone-a njegova mogućnost sinergije sa ostalim sistemima višeg ili nižeg reda, čak hijerarhijski i sa samim sobom.

PCPress.rs Image

Velika prednost rešenja jeste to što se njegova primena ne ograničava samo na jedan data centar već postoji mogućnost monitorisanja u upravljanju decentralizovanom infrastrukturom, koja može da bude drugi data centar, DR site ili mrežno čvorište (indoor ili outdoor).

Kompletno rešenje je Plug & Play i implementira se kao Software Appliance ili Hardware Appliance, u zavisnosti od raspoložive infrastrukture kupca. Prilikom kupovine samo jednom se plaćaju licence, dok je svaki sledeći upgrade besplatan ukoliko postoji aktivan ugovor za održavanje RiZone-a s lokalnim partnerom.

Pročitajte i:  Data centri 2024 (Besplatno izdanje)

www.vesimpex.rs

Autor: Aleksandar Bukva

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,