ERP 2024

Rnids: Tender za nabavku hardvera i softvera

baner-nakrayu-640x150

Registar nacionalnog Internet domena Srbije je objavio javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku hardvera i pratećeg softvera.
Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove za učešće u postupku nabavke. Pravo učestvovanja u postupku imaju sva zainteresovana pravna lica koja dostave dokaze i obrasce tražene u konkursnoj dokumentaciji. Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju u roku od 10 dana, počev od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika”, slanjem zahteva za dostavu dokumentacije, putem elektronske pošte, na sledeću adresu:
kancelarija@rnids.rs
Formular zahteva za dostavu dokumentacije može se preuzeti sa veb sajta www.rnids.rs, u delu za nabavke. Konkursna dokumentacija će biti dostavljena elektronskom poštom na adresu kontakt osobe navedene u zahtevu.
Rok za podnošenje ponuda je 08.02.2010. godine do 16 časova.

Više informacija možete pronaći u delu veb sajta posvećenom nabavkama.

Izvor: Rnids

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Čak 22% firmi sa .com sajtom za imejl bira .rs domen