BIZIT plus

Robot koji obećava manje plastičnog otpada na deponijama budućnosti

Tim naučnika Centra za IoT i Telekomunikacije Univerziteta u Sidneju, za potrebe poboljšanja reciklaže meke plastike, razvija pametni robotski pristup, koji će biti sposoban da „nauči“ da prepozna različite vrste plastike i adekvatno ih sortira.

PCPress.rs Image

Reciklaža uz pomoć robota

Uzevši u obzir da se, za potrebe reciklaže meke plastike, dosadašnji robotski pristup pokazao neadekvatnim, što zbog sklonosti takve vrste otpada da se zaplete u mašine za odvajanje otpada i izazove kvarove, što zbog česte interferencije sa reciklabilnim otpadom (što izaziva kontaminaciju), jedini način za njeno odvajanje jeste ručno. Osim činjenice da je ovakav pristup težak, on može da bude i potencijalno smrtonosan.

Pametni robot dizajniran je tako da se, na bazi kompjuterskog vida i tehnologije mašinskog učenja, osposobi da pravi diskriminaciju između različitih vrsta plastičnog otpada i pravilno ga sortira.

Statistika koja je 2018. i 2019. godine sprovedena u Australiji pokazala je da usled problema sa neadekvatnim tretmanom plastičnog otpada, od 2,5 tone plastičnog otpada, samo 9% biva obrađeno, dok 84% plastičnog otpada završi na deponijama. U tom smislu, glavni cilj projekta robota za reciklažu jeste da se udeo odloženog otpada umanji, a udeo recikliranog poveća.

U razvoju sofisticiranog robotskog sistema, pored Centra za IoT, učestvovale su i renomirane kompanije iz sfere tretmana plastičnog otpada, CurbCycle i IQ Renew. Trening robota je podrazumevao vežbu prepoznavanja plastičnih kesa sa „CurbyTags“ logom i pravilno odvajanje od mešanog smeća za reciklažu.

Facebook komentari:
Računari i Galaksija