BIZIT plus

Sadržaj i format ćelije

Excel je aplikacija koja se sastoji iz tabela, a na preseku kolona i redova nalaze se ćelije. Svaka ćelija ima sadržaj i format koji određuje njen prikaz: vrstu, boju i veličinu fonta, boju pozadine ćelije, okvir, poravnanje itd. U ovom tekstu saznaćete kako se unosi sadržaj, te kako se on formatira…

Unos sadržaja u ćeliju vrši se tako što selektujete ćeliju, a zatim unesete sadržaj u traci formula (Formula Bar). To može da bude broj, tekst, formula… Klikom na ikonicu za potvrđivanje, sa leve strane trake, završtavate unos. Alternativno, klikom na „crveni iks“ prekidate unos. Na tastaturi ove akcije postižemo klikom na tastere ENTER ili Esc. Alternativno, unos sadržaja u ćeliju možete da izvršite direktno, dvostrukim klikom iznad ćelije, ili pritiskom na taster F2 nakon što ste selektovali ćeliju.

PCPress.rs Image

Formatiranje sadržaja vrši se pomoću opcija koje se nalaze u Home ribonu. One su grupisane na osnovu najčešće korišćenih opcija na Font, Alignment, Number

Levo od Formula Bar-a možete da vidite u kojoj ćeliji se trenutno nalazite. Na primer, ako selektujemo ćeliju B2, te u nju unesemo broj 1, izborom boje fonta (ikonica sa slovom „A“), u okviru Font grupe, možemo da promenimo boju prikaza broja. Boju pozadine ćelije menjamo izborom opcije sa leve strane, a ovde takođe možemo da promenimo i tip slova, stil prikaza, veličinu itd.

Pročitajte i:  Excel opcija Paste Special
PCPress.rs Image

U Home ribonu možete pronaći samo najčešće korišćene opcije za formatiranje. Ukoliko želite detaljno da podesite formatiranje sadržaja ćelije potrebno je da otvorite prozor Format Cells. To se postiže klikom na ikonicu u donjem desnom uglu neke od navedenih grupa opcija za formatiranje ili, na puno lakši način, pomoću prečice, pritiskom kombinacije tastera CTRL+1.

PCPress.rs Image

U okviru prozora Format Cells nalaze se kartice: Number, Alignment, Font, Border, Fill i Protection. Svaka od njih sadrži detaljne opcije za formatiranje pojedinih osobina sadržaja ćelije ili grupe ćelija.

Facebook komentari:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *