Savet za borbu protiv korupcije upozorava na moguće zloupotrebe

Савет за борбу против корупције доставио је Влади извештај о незаконитом увођењу новог степена тајности података.

image001Савет констатује да је Влада у априлу 2016. године подзаконским актом у законом одређени систем тајности података унела још један степен тајности за чије одређивање не постоје јасни критеријуми. Поред постојећих, Законом о тајности података прописаних степена тајности података: државна тајна, строго поверљиво, поверљиво и интерно, Влада је изменама Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе увела и степен тајности „Службено“. Иако се у Уредби изричито не спомиње да је у питању нови степен тајности, опис аката који се одређују за ограничену дистрибуцију недвосмислено говори о суштинској тајности. Наиме, „акти и предмети који садрже податке који нису одређени као тајни подаци, али који су по својој природи осетљиви и захтевају ограничену дистрибуцију, означени су ознаком „Службено““.

При том, није дефинисано који подаци се могу третирати као осетљиви, ко одређује који су подаци осетљиви, и на кога је дистрибуција ограничена. Прописано је и да се даље руковање актима са том ознаком детаљније уређује Упуством о канцеларијском пословању и Уредбом о електронском канцеларијском пословању. Међутим, до достављања извештаја Савета Влади ова два акта нису садржала одредбе које се односе на степен „Службено“. Тек након достављања извештаја Савета Влади и председнику Владе, у Службеном гласнику су објављене измене Упуства о канцеларијском пословању које говоре о степену „Службено“.

Pročitajte i:  Elon Musk znao da će kompanija njegovih rođaka bankrotirati, pa je kupio za 2,6 milijarde dolara Teslinim parama

Било које ограничење приступа информацијама на основу ознаке због осетљивости података која није предвиђена Законом о тајности података аутоматски представља кршење Устава и закона Републике Србије. Тиме није само угрожено Уставом и законом гарантовано право на приступ информацијама од јавног значаја, већ је омогућено да се прикријu информације од значаја за борбу против корупције.

За Савет је спорно и доношење наведене Уредбе од стране Владе у техничком мандату, јер то не спада у круг послова који су законски дозвољени техничкој Влади.

О свему наведеном Савет је известио Владу и председника Владе извештајем од 02.08.2016. године. Такође, Савет је поднео Уставном суду иницијативу за оцену уставности и законитости таквог прописа Владе.

Извештај можете пронаћи овде.
Иницијативу Уставном суду можете пронаћи овде.

НАПОМЕНА ЗА НОВИНАРЕ:

За додатне информације контактираjте Микија Видаковића:

060/0447-011, 011/361-7749, miki.vidakovic@gov.rs

Facebook komentari:

Vertiv

IT Edukacija
Tagovi: ,