Savet za borbu protiv korupcije upozorava na moguće zloupotrebe

Савет за борбу против корупције доставио је Влади извештај о незаконитом увођењу новог степена тајности података.

image001Савет констатује да је Влада у априлу 2016. године подзаконским актом у законом одређени систем тајности података унела још један степен тајности за чије одређивање не постоје јасни критеријуми. Поред постојећих, Законом о тајности података прописаних степена тајности података: државна тајна, строго поверљиво, поверљиво и интерно, Влада је изменама Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе увела и степен тајности „Службено“. Иако се у Уредби изричито не спомиње да је у питању нови степен тајности, опис аката који се одређују за ограничену дистрибуцију недвосмислено говори о суштинској тајности. Наиме, „акти и предмети који садрже податке који нису одређени као тајни подаци, али који су по својој природи осетљиви и захтевају ограничену дистрибуцију, означени су ознаком „Службено““.

При том, није дефинисано који подаци се могу третирати као осетљиви, ко одређује који су подаци осетљиви, и на кога је дистрибуција ограничена. Прописано је и да се даље руковање актима са том ознаком детаљније уређује Упуством о канцеларијском пословању и Уредбом о електронском канцеларијском пословању. Међутим, до достављања извештаја Савета Влади ова два акта нису садржала одредбе које се односе на степен „Службено“. Тек након достављања извештаја Савета Влади и председнику Владе, у Службеном гласнику су објављене измене Упуства о канцеларијском пословању које говоре о степену „Службено“.

Било које ограничење приступа информацијама на основу ознаке због осетљивости података која није предвиђена Законом о тајности података аутоматски представља кршење Устава и закона Републике Србије. Тиме није само угрожено Уставом и законом гарантовано право на приступ информацијама од јавног значаја, већ је омогућено да се прикријu информације од значаја за борбу против корупције.

За Савет је спорно и доношење наведене Уредбе од стране Владе у техничком мандату, јер то не спада у круг послова који су законски дозвољени техничкој Влади.

О свему наведеном Савет је известио Владу и председника Владе извештајем од 02.08.2016. године. Такође, Савет је поднео Уставном суду иницијативу за оцену уставности и законитости таквог прописа Владе.

Извештај можете пронаћи овде.
Иницијативу Уставном суду можете пронаћи овде.

НАПОМЕНА ЗА НОВИНАРЕ:

За додатне информације контактираjте Микија Видаковића:

060/0447-011, 011/361-7749, miki.vidakovic@gov.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,